Cevaplar.Org

EBU UBEYDE BİN CERRAH(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1) Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..(


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-07-13 19:58:33

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın asıl isminin Amir olup, Ebu Ubeyde'nin ise onun künyesi olduğunu..(1)

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) kâfir olan babası Abdullah'ı Bedir günü öldürdüğünden dolayı dedesi Cerrah'a nispet edilerek kendisine Ebu Ubeyde bin Cerrah dendiğini. Kendisinin asıl isminin Amir olup, künyesi Ebu Ubeyde ile meşhur olduğunu..(2)

Hz. Ebubekir(r.a)'ın Uhud savaşında Rasulullah'ın(Sallallahu aleyhi ve sellem) mübarek yüzüne batmış zırh halkalarını çıkarmak için ilerlediğini. Tam bu sırada Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a)'ın atılarak; "Bu işi bana bırakmazsan, hakkımı helal etmem" dediğini. Dişleriyle zırh parçalarını çıkaran Ebu Ubeyde hazretlerinin bu sırada iki dişini kaybettiğini.(3)

Hz. Ömer'in(r.a) hilafeti sırasında Şam ziyareti dönüşünde yanındakilere, İslam'a hizmet etmek için ne isterdiniz diye sorduğunu.. Verilen cevapları dinledikten sonra; "Ben isterdim ki bir ev dolusu Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi kardeşlerimiz bulunsun" diyerek İslam'a hizmette keyfiyetli dava adamlarına ihtiyacı nazara verdiğini. Yine kendisinin; "Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi asker ve kumandanlarla dünyayı fethetmek işten bile değildir" buyurduğunu.(4)

Resul-i Ekrem(aleyhiselatu vesselam)ın irtihali sonrası Sakife içtimaında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Ensara hitaben; "Ey Ensar Cemaati! Siz İslamiyet'e ilk yardım eden oldunuz. İhtilaf ve iftiraka ilk sebebiyet veren de siz olmayınız" dediğini, bu sözün Ensar üzerinde derin bir tesir icra ettiğini..(5)

 Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın Şam emiriyken bir gün şöyle dediğini; "Ey insanlar! Ben Kureyş'ten bir adamım. Fakat kırmızı -siyah bir kimse yoktur ki, takva itibarıyla bana teveffuk etsin de ben, "ne olurdu keşke bu adamın bedeni içinde yaşayan ben olaydım" demeyeyim..(6)

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Ebu Ubeyde hazretlerini "Ümmetin emini" olarak tavsif etmesini merhum Kamil Miras hocamızın şöyle izah ettiğini; "Emanet ve istikamet bütün Ashab arasında müşterek bir sıfat olduğu halde bunun Ebu Ubeyde'ye tahsis buyrulması, onda ziyade olduğunu bildirmek içindir. Peygamber Efendimizin ashabın büyüklerinden her birisini bir fazilete tahsis buyurması, onda o fazilet ve meziyetin ziyade bulunduğunu iş'ar içindir."(7) 

Abdullah bin Ömer(r.a)'ın "Kureyş ricali içinde üç kişi vardır ki, yüzleri en güzel yüz, kiyasetleri en güzel kiyaset, kalbleri en metin kalbtir. BunlarEbubekir, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır" dediğini.. 

Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) adaletinin Suriye'deki Rumlar arasında bile yâd edilip durduğunu..(8)

Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a) hazretlerinin emrindeki 36 bin kişilik ordusu ile Filistin'de Amevas denilen mahalde taun(veba) hastalığına yakalandıklarını. Ordudan 30 bin kişinin bu salgın sebebiyle vefat ettiğini.. En son Hz. Ebu Ubeyde'nin vefat etmesiyle salgının bir anda kesildiğini.(9)

Dipnotlar

1-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, Asr-ı Saadet

2-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

3-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe

4-Celal Yıldırım, İslam Büyükleri

5-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e, Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1

6-Şah Muinüddin Ahmed Nedvi, Said Sahip Ansari, a.g.e

7-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9

8-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:10

9-M. Yusuf Kandehlevi, a.g.e, Cilt: 2

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Eymen Akça, 2018-07-18 16:55:50

Hakikaten sevdiklerimden birisi... Allah iki cihanda bizi ayırmasın... Şefaatine bizleri vâsıl eylesin...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI