KÂİNAT KİTABINDAN BİLGİ ALIP KAYNAK GÖSTERMEYEN BİLİM ADAMLARI

Bir yazar, bilgi aldığı kaynağın adını vermezse, aldığı bilgileri kendi malı gibi takdim etse, böyle birine ne denir? -Hırsız, intihalci, sahtekâr!


Vehbi Karakaş

vehbikarakas@hotmail.com

2018-07-06 17:07:06

Bir yazar, bilgi aldığı kaynağın adını vermezse, aldığı bilgileri kendi malı gibi takdim etse, böyle birine ne denir?

-Hırsız, intihalci, sahtekâr!

Fizikçi, fizik kitabını, kimyacı kimya kitabını, coğrafyacı coğrafya kitabını, astronom, astronomi kitabını, biyoloji alimi, biyoloji kitabını ve her bilim adamı sahasıyla ilgili kitabını kâinat kitabına ve bu kitabın yazarı ve yaratanı olan Allah'a borçlu. Kâinat kitabı olmasaydı bu bilim kitaplarının, hatta bu bilim adamlarının hiçbiri olmayacaktı. Durum bu iken, kâinat kitabına bakarak kitaplarını yazanlar, kâinat kitabının müellifi olan Allah'ı görmezler, tanımazlar, ağızlarına almazlar, Ona minnet ve şükran borçlu olduklarını söylemezlerse, Onu dikkatlere sunmazlarsa, "biz bu kitaplarımızı, kâinat kitabının Yazarına ve Yaradan'ına borçluyuz," demezlerse yukardaki hırsızdan ve sahtekârdan farkları kalır mı?

Bir zamanlar, "Bilginin ve bilimlerin İslâmileştirilmesi" şeklinde bir deyim kullanılır olmuştu. O günler ben de konferans ve sohbetlerimde diyordum: Kardeşim, bilimlerin değil, bilginlerin İslamileştirilmesi lazım. Çünkü bilimlerin hepsi Müslüman. Allah demeyen, Müslüman olmayan bilim yoktur. Kâinatta (evren) Allah demeyen, Müslüman olmayan varlık olmadığı gibi.[1]

Allah, bilimsel araştırmalar için aklı görevlendirmiştir. Akıl, başıboş olduğunu sanmasın, Yaradan'ın icraatını kendine mal etmesin, Firavunluk iddiasında bulunmasın diye de Peygamber göndermiş, Peygamberin eline de vahiyden ibaret kitap tutuşturmuştur.

Mevlana: "Benim bir ayağım dine bağlıdır, diğer ayağımla dünyayı dolaşırım." dediği gibi, akıl, bir ayağını Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) ve son din olan İslam'a bağlar, diğer ayağıyla da araştırmalarına devam ederse, malı, hakiki sahibine teslim etmiş olur. Firavun'luğun özelliği olan "benlik" davasından kurtulur, buluşları barış ve kardeşliğe, sevgi ve saygıya, adalet ve doğruluğa vesile olur. Böylece eğitim, sosyal ve siyasal hayat ahlaksızlıktan, anarşi ve terörden kurtulur.

Kur'anın derdi, maddeyi, güneşi, yeri-göğü anlatmak değildir. Kur'an'ın derdi, bu eserlerden bu eserlerin ustasına ve yaratıcısına baktırmaktır. Kur'an'ın güneşten bahsetmesinin birinci gayesi, güneşle güneşin sanatkârını, yaratıcısını göstermektir. Mesela Kur'an: "Güneş ve ay bir hesapla hareket etmektedirler."[2] Der. Bu ayetle ve benzeri ayetlerle verilmek istenen mesaj, sadece güneş ve ayın hareketlerine dikkat çekmek değil, asıl verilmek istenen mesaj, Allah'ın hesapla, ölçü ile iş ve icraat yaptığına dikkat çekmektir. Demek istiyor ki Allah: Madem Rabbinizin işinde ve icraatında ölçüsüzlük ve düzensizlik yok, öyleyse ey insanlar, ey bilim adamları siz de ölçülü ve düzenli olun, plansız-programsız hareket etmeyin, ölçüde haddinizi aşmayın.[3]

Tekvinî kitap dediğimiz evrendeki ince hesapları görmeyi, incelemeyi Allah yarattığı akla yani akıl sahibi bilim adamlarına bırakmıştır. Bilim adamlarının, güneş ve ay hakkında ince ve detaylı bilgiler ortaya koyması, onlara gurur ve kibir vermemelidir. Tam tersi bu gelişmeler, onların tevazuunu, hayretini, hayranlık ve secdelerini artırmalıdır. Bilmelidirler ve bilirler ki, Allah insana aklı vermeseydi, insan bilim adamı olamazdı. Güneşi inceleyebilecek kimse çıkmazdı. Güneş ve gökler olmasaydı astronom ve astronomi bilimi olmazdı.

Fen bilimlerinin bilginleri bu hakikati görebilseler, en az din bilimlerinin peygamber ahlaklı alimleri kadar, belki daha çok huzura, güvene, sevgi ve saygıya, barış ve kardeşliğe kısaca eğitim ve öğretimde güzel ahlaka hizmet etmiş olurlardı.

Her şeyden ve herkesten önce, büyük bir sevda ile Allah demesi ve secdeye kapanması gereken bir zümre varsa, o da bilim adamlarıdır. Ne enteresandır ki bu işi, çoğunlukla bilim adamı olmayanlar yapmaktadır. Halbuki Allah, bu işi alimlerden beklemekte ve şöyle buyurmaktadır: "Allah'a, ancak alimler hakkıyla saygı gösterir."[4] Diğer bir ifade ile: "Allah'ı en iyi tanıyacak olan ve Ona en iyi şükür, hürmet ve muhabbeti sunacak bulunan ancak ve ancak alimler ve bilginlerdir.

Allah, gerek din alimlerimizi ve gerekse fen bilginlerimizi, Kur'an ölçülerine bağlı, Peygamber ahlaklı alimlerden eylesin. Eylesin de eğitim ve öğretime, siyaset ve ticarete, güzel ahlak hâkim olsun, ülkemiz ve dünya anarşi ve terörden kurtulsun.

Dipnotlar

[1] Bkz. İsra, 17/44

[2] Rahman, 55/5

[3] Bkz. Rahman, 55/7-8

[4] Fatır, 35/28

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ALLAH’IN SANATI

ALLAH’IN SANATI

Edebiyatımızda anlatılan bir “Molla Kasım” anekdotu (hikâyesi) vardır. Bu anekdotu bu gün

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

İLAHİ SANAT İNSAN SANATINA BENZEMEZ

A benim iki gözüm, a benim tatlım, a benim gülüm, ilahi sanatla beşeri sanat, birbirinden çok

İSM-İ AZAM

İSM-İ AZAM

İsm-i Azam, Allah’ın en büyük ismi demektir. Hadislerde İsm-i Azam’dan bahsedilir. Kur

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ HADİSLER

Esmaü’l-Hüsna hakkında bilgi veren üç hadis-i şerif şöyledir: 1-Buhari’de yer alan hadi

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

ESMAÜ’L-HÜSNA HAKKINDAKİ AYETLER

Esmaü’l-Hüsna terimi, dört ayette geçer. İçinde Esmaü’l-Hüsna terimi geçen dört ayet

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

ALLAH’IN KADERİ VE KAZAYI BELİRLEYİP YARATMASI

Kader, Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla, kaza ise tekvin sıfatı ile ilgilidir.

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

ALLAH’IN HAYATLARI SONA ERDİRMESİ (ECEL)

Ecel kelimesinin sözlük anlamı: Mutlak vakit, önceden tespit edilmiş süre. Ecel kelimesinin te

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

KULUN RIZKININ VERİLMESİ

Rızık kelimesi sözlükte yenilen, içilen ve faydalanılan şey; terim olarak ise Allah’ın can

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

HAYIR VE ŞERRİN ALLAH TARAFINDAN YARATILMASI

Yaratıcı tek olduğu için, hayrın da şerrin de yaratıcısı Allah’tır. Allah, hem hayrı he

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

KULLARIN FİİLLERİNİN YARATILMASI

İnsan, Allah tarafından yaratılan en mükemmel varlıktır. İnsanın en önemli özellikleri, ak

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

ALLAH’IN SUBUTİ SIFATLARI-8

Allah’ın Tekvin Sıfatı Tekvin, yaratmak demektir. Allah’ın sıfatı olarak Tekvin, Allah’

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI