MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevli kılmıştır. Onlar Allahu Teala'ya asla karşı gelmezler ve kendilerine ne emrederse onu yaparlar.


Arif Gülhan

gulhan1071@hotmail.com

2018-06-14 22:12:44

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevli kılmıştır. Onlar Allahu Teala'ya asla karşı gelmezler ve kendilerine ne emrederse onu yaparlar.

Bu meleklerin en meşhuru dört tanedir. Onlar ise Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail(1) aleyhimüsselamdır.

Allahu Teala, Cinleri de ateşten yaratmıştır. Cinler gözle görülmeyen ecsam-ı latifedir(latif cisimlerdir)Onların iyi olanları da facir olanları da vardır. En meşhurları İblis, yani Şeytan'dır.

16-Mümin, Allahu Teala'ya itaat edip, günahlardan kaçındığı, dünyada zühd sahibi olursa, ve Hazreti Muhammed'in yolu üzere hidayette olduğu zaman, O Allah'ın velisi ve sevdiği olur. Allahu Teala o kulu elinden bazı olağanüstü (adete muhalif) işler ortaya çıkarır, bunlara keramet denir.

 17- Bir Veli, derecesi ne kadar yükselse de, bir Peygamberin derecesine ulaşamaz.

18- Veli derecesi ne kadar yükselse de, aklı devam ettiği sürece şeriat ile mükelleftir.

19-Şer'i konularda gevşeklik gösteren kişi veli değildir. Şayet onun elinden bazı olağanüstü haller zuhur etse de, bunlar keramet değil, bilakis sihirdir ve şeytanın oyunlarındandır.

20- Allahu Teala bazı veli kullarını mugayyebata muttali kılar. Bu durum uykuda yahut uyanıklık halinde olur. Bunlara keşif veya ilham denir. Keşif ise, eğer şeriata uygun ise kabul edilir, uygun değil ise kabul edilmez.

21- Allahu Teala dinini kemale erdirmiş ve Peygamber Aleyhisselam ise kendisine emrolunan her şeyi tebliğ etmiştir. Kimse dinde yeni bir şey çıkaramaz. Dinde sonradan çıkan şeyler bidattir ve bidat ise büyük günahlardandır..

22- Allahu Teala kullarının hidayeti için Resullerine birtakım kitaplar ve sahifeler indirmiştir. Onlardan en meşhurları dört tanedir;

Tevrat; Musa Aleyhisselam'a inmiştir.

İncil, İsa Aleyhisselam'a inmiştir.

Zebur, Davud Aleyhisselam inmiştir.

Kur'an ise Peygamber efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. O, son kitaptır. Ondan sonra bir kitap yoktur ve tüm tahriflerden, bozulmalardan korunmuştur. Fakat diğer inmiş kitaplar birtakım tahriflere maruz kalmıştır.

Dipnotlar

(1)-O melek, ruhların kabzı ile memurdur. Ve melek-ül mevt(ölüm meleği) diye de isimlendirilir.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

ŞEYH FETHULLÂHİ VERKANİSİ’NİN İMAN AKİDESİNİN TERCÜMESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm Malum ola ki İslam’ın şartları beştir. Birinci şartı kelime

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-7

Allah(cc.) küçük bir günahı cezalandırabilir, dilerse büyük bir günahı da affedebilir. Yap

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-6

Alametler, yani Kıyamet Alametleri ki, onlardan Allah ve Rasulü haber vermiştir. Hepsi haktır.

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-5

Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan başka gaybı hiç bir kimse bilemez. Ancak peygamberler vahiy ile,

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-4

Her kim Resulullah’ı (aleyhissalatu vesselam) hayattayken ve kendisi İslam üzereyken görmüş

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-3

15-Allahu Teala, Melekleri nurdan yaratmıştır ve onları kainatın bir takım işleri ile görevl

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-2

11-Allahu Teala kullarının hidayeti için peygamberler göndermiştir ve o peygamberlerin ellerind

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

MEVLANA EŞREF ALİ TEHANEVİ’NİN KALEMİNDEN EHL-İ SÜNNET AKAİDİ-1

Bir yazarımızın ifadesiyle, Hind alt kıtasında yirminci asırda “her alanda kapsamlı bir t

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-5.BÖLÜM

Soru–18: Peygamber(s.a.v)’in mucizelerini anlatır mısın? Cevap–18: Peygamber

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-4.BÖLÜM

Soru:14: Özet olarak Peygamberler hakkında inanmamız gereken şeyler nelerdir?

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

PEYGAMBERLERE İMAN-3.BÖLÜM

Soru: Peygamberlere vacip olan sıfatlar nelerdir? Cevap: Peygamberlere dört sıfat vaciptir;

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*H.z. Osman (r.a.)'ın Şehadeti(17 Haziran 656) *I.Kosova Zaferi ve I.Murad'ın Şehadeti(19 Haziran 1389) *II.Murad'ın İstanbul Kuşatması(20 Haziran 1422) *Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.lerinin Vefatı(22 Haziran 1780) *Hz.Ali'nin Halife Seçilmesi(23 Hazir

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI