Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi kudreti, Ömer kadar da şiir mahfuzatı olan adam görmedim” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-11-01 20:54:25

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)'ın; "Ali derecesinde ilmi kudreti, Ömer kadar da şiir mahfuzatı olan adam görmedim" dediğini..

*Katade(r.a)'nin ashab-ı kiram hakkında; "Alışverişte yahut herhangi bir ticaret işinde sanki bu işi Cenab-ı Hakkın karşısında yapıyormuş gibi, Allah'ı anmaktan gaflet etmezlerdi. Hatta bütün işlerini Allah için ifâ ederler diye düşünürlerdi" dediğini..

* İbn-i Ömer(r.a)'in; "Bir ara çarşıda idim. Namaz için tekbir sesi geldi. Bütün ashabın dükkanlarını kapatarak mescide gittiğini gördüm" dediğini..

*İbn-i Abbas(r.a)'ın; "Ashab geceleri ayakta namaz kılarlardı ve çok az uyurlardı" dediğini..

*Enes bin Malik'in(r.a)kıyam ve secdesinin çok uzun sürdüğünü, hatta halkın onun rükuya gitmeyi veya secdeden kalkmayı unuttuğunu zannettiğini..

*Abdullah bin Zübeyr(r.a)'in namazda ayakta dururken sanki taş kesildiğini.. hatta bazen güvercinlerin, onu cansız bir cisim zannederek, üzerine konduğunu..

* Hz. Ömer'in(r.a) namazda yaralanması üzerine köşeye çekildiğini, namazı kıldırmaya Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) devam ettiğini..

*Hz. Ömer'in(r.a) annesi Hanteme bint-i Hişam'ın, Ebu Cehl'in kızkardeşi olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'in ne zaman Ebu Musa Eş'ari hazretlerini görse; "Bize Rabbimizi hatırlat" dediğini, onun da hemen Kur'an tilavetinde bulunduğunu..

*Abdullah bin Abbas'ın(r.a) uzun boylu, sarışın, iri kıyım ve güzel yüzlü olduğunu. Tabiin alimlerinden Ata(rahimehullah)'nın ; "ne zaman dolunaya baksam, Abdullah bin Abbas'ın(r.a) yüzünü hatırlarım" diyerek onun nur cemalini bize naklettiğini..

* Abdullah bin Abbas hazretlerinin cenaze namazını kıldıran Muhammed-i Hanefiyye'nin(Hz. Ali'nin oğlu); "bugün ümmetin Rabbanisi öldü" dediğini..

*Hz. Ali'nin (r.a) şehid edildiğinde bir rivayete göre 58 yaşında olduğunu.. ama daha sağlam bir rivayete göre 63 yaşında olduğunu..

Kaynaklar

1-M. Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Akif'in Tefsir Yazıları ve Vaazlar, D.İ.B Yayınları, Ankara, 2013

2-Süleyman Nedvi, Asr-ı Saadet,(Tebligat ve Talimat) Cilt: 3 terc. Ali Genceli, Sebilürreşad Neşriyatı, İst. 1968

3-Taşköprülüzade Ahmed Efendi, Mevzuat'ül Ulûm, sad. Mümin Çevik, Cilt: 1, Üçdal Neşriyat, İst. 2011

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI