Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karşı da namaz kılan bahtiyarlardan olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-03-09 16:24:37

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)'nin hem Habeşistan'a hem Medine'ye hicret eden, iki kıbleye karşı da namaz kılan bahtiyarlardan olduğunu..

*Ebu Huzeyfe'nin Yemame harbinde şehid düştüğünde 54-55 yaşlarında olduğunu..

*Ebu Huzeyfe(r.a)'nin azatlısı Salim'in aslen Fars kökenli olduğunu..Ebu Huzeyfe gibi onun da Yemame harbinde şehid düştüğünü. Birbirlerinden hiç ayrılmayan bu iki aziz şehidden birisinin başının diğerinin iki ayağı arasında bulunduğunu..

*Hz. Aişe'nin(r.a); "Hayber feth olununca 'artık şimdi biz hurmaya doyarız' dedik dediğini..

* Abdullah bin Ömer'in(r.a); "Biz Hayber'i feth edinceye kadar hurmaya doymadık' dediğini..

*Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) 'Nugayr' isminde kuşundan dolayı latife ettiği Ebu Umeyr adlı küçük çocuğunun asıl isminin Zeyd bin Sehl olup, kendisinin Enes bin Malik'in üvey kardeşi olduğunu, zekası ve tatlılığından dolayı babası Ebu Talha(r.a) tarafından çok sevilen Ebu Ümeyr'in küçük yaşta vefat ettiğini. Üç beş yaşındaki bir çocuğa babalık(Ebu) isnadının bir latife olduğunu..

*Ashab-ı Suffa'nın sayısı hakkında en isabetli sözün, bunların muayyen bir sayısı olmayıp, artıp azaldığını söyleyen Ebu Nuaym'ın sözü olduğunu..

*Attab bin Üseyd'in(r.a) Emevilerden zeki bir genç olup, Mekke fethinde Müslüman olduğunu. Bu sırada yirmi-yirmi bir yaşında olan Attab'ın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) tarafından Mekke valisi yapıldığını. Görevini başarıyla yerine getirdiği için Hz. Ebubekir(r.a)'in de onu bu vazifede bıraktığını. Kendisinin Hz. Ebubekir(r.a) ile aynı gün vefat ettiğini..

* Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) tarafından Taif valisi seçilen Osman ibn-i Ebu'l As'ın(r.a) çok muhterem bir zat olduğunu. Kendisini gören Tabiinin büyük allamesi Hasan Basri hazretlerinin; "Osman ibn-i Ebu'l As'dan efdal kimse görmedim" dediğini..

*Doğu Roma imparatorluğuna elçi olarak gönderilen Dihyetü'l Kelbi hazretlerinin ashabın en güzel ve kibar bir siması olduğunu. Dihye hazretleri Şam'a vardığında bütün evlerden herkesin çıkıp bu necip çehreyi görmeye koştuklarını..

*Mısır Mukavkısı Cüreyc'e elçi olarak gönderilen Hatıb bin Beltea'nın(r.a) hükümdara; "Ey Kıbt kavminin ulusu! Senden önceleri bu Mısır tahtında bir hükümdar(Firavunlardan biri) kendisini Rabb-i Âlâ(Ulu Rab) zum etmişti. Fakat Cenab-ı Hak onu derhal helak etmedi. Nihayet mev'ud vakti gelince dünya ve ahiret azabıyla yakaladı ve ondan intikam aldı. Ey hükümdar! Başkasından ibret al da, başkasına ibret olma."

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 11, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 12, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI