Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir zekaya ve hüsnü endama malik olduğunu..Bedirden itibaren Peygamberimizle bütün gazalara iştirak ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-02-23 17:05:22

*Muaz bin Cebel'in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir zekaya ve hüsnü endama malik olduğunu..Bedirden itibaren Peygamberimizle bütün gazalara iştirak ettiğini..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın; "Ümmetimden helal haramı en iyi bilen Muaz bin Cebeldir" buyurduğunu..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) adaletinin Suriye'deki Rumlar arasında bile yâd edilip durduğunu..

*Ka'b Bin Malik'in(r.a) şairliği kadar cesareti ile de meşhur bir savaşçı olduğunu..Uhud harbinde on bir yara aldığını..

*Buhari şarihi Ayni'nin, Ka'b bin Malik(r.a)'in Tebük seferinden geri kalması hadisiyle alakalı; "bu hadis elliden fazla hüküm ve faydayı muhtevidir" dediğini ve bunları tek tek izah ettiğini..

*Ka'b bin Malik'in(r.a) Medine'de Talha bin Ubeydullah(r.a) ile kardeş yapıldığını..

* Hz. Ömer(r.a)'in, Peygamber efendimizin vefatını kabul edememesi ve sonrasını anlatırken şöyle dediğini; "Vallahi Ebubekir, Âl-i İmran(144.) ayetini okuyuncaya kadar Peygamberin vefatı hakkında kanaatim yoktu. Onun okuduğunu işitince, dehşet içinde kaldım. Ayaklarım beni tutmaz olmuştu. Nihayet Ebubekir'in;

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler"(Zümer; 39/30) ayetini okuduğunu işitince artık Rasulullah'ın öldüğüne kanaat getirerek bulunduğum yere düştüm" dediğini.

*Peygamberimizin kabrini Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha hazretlerinin kazdığını..

*Abdullah bin Mesud'un bir hutbesinin sonunda; "Vallahi Rasulullah'ın ashabı pekiyi bilirler ki, ben Ashabın Allah'ın kitabını çok iyi bilen bir ferdiyim. Fakat en hayırlısı değilim" dediğini.

 *Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) ashabın en meşhurlarından olup Akabe biatlerinde ve Bedir'de bulunduğunu. Mümtaz bir hasiyetinin de hoş bir seda ve eda ile, Ebu Musa el Eşari derecesinde müessir Kur'an okuması olduğunu..

 *Hz. Aişe'nin(r.a) nakline göre bir gece yarısı mescidde Kur'an okuyan Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) sesini işiten Peygamber Efendimizin; "Üseyd bin Hudayr ne güzel kişidir" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 10, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 11, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Sizi topraktan yarattık; oraya döndüreceğiz ve oradan tekrar sizi çıkaracağız.

Tâ Hâ, 55

GÜNÜN HADİSİ

Herkesin niyet ettiği ne ise eline geçecek olan ancak odur.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI