Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir zekaya ve hüsnü endama malik olduğunu..Bedirden itibaren Peygamberimizle bütün gazalara iştirak ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-02-23 17:05:22

*Muaz bin Cebel'in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir zekaya ve hüsnü endama malik olduğunu..Bedirden itibaren Peygamberimizle bütün gazalara iştirak ettiğini..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın; "Ümmetimden helal haramı en iyi bilen Muaz bin Cebeldir" buyurduğunu..

*Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın(r.a) adaletinin Suriye'deki Rumlar arasında bile yâd edilip durduğunu..

*Ka'b Bin Malik'in(r.a) şairliği kadar cesareti ile de meşhur bir savaşçı olduğunu..Uhud harbinde on bir yara aldığını..

*Buhari şarihi Ayni'nin, Ka'b bin Malik(r.a)'in Tebük seferinden geri kalması hadisiyle alakalı; "bu hadis elliden fazla hüküm ve faydayı muhtevidir" dediğini ve bunları tek tek izah ettiğini..

*Ka'b bin Malik'in(r.a) Medine'de Talha bin Ubeydullah(r.a) ile kardeş yapıldığını..

* Hz. Ömer(r.a)'in, Peygamber efendimizin vefatını kabul edememesi ve sonrasını anlatırken şöyle dediğini; "Vallahi Ebubekir, Âl-i İmran(144.) ayetini okuyuncaya kadar Peygamberin vefatı hakkında kanaatim yoktu. Onun okuduğunu işitince, dehşet içinde kaldım. Ayaklarım beni tutmaz olmuştu. Nihayet Ebubekir'in;

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

"Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler"(Zümer; 39/30) ayetini okuduğunu işitince artık Rasulullah'ın öldüğüne kanaat getirerek bulunduğum yere düştüm" dediğini.

*Peygamberimizin kabrini Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha hazretlerinin kazdığını..

*Abdullah bin Mesud'un bir hutbesinin sonunda; "Vallahi Rasulullah'ın ashabı pekiyi bilirler ki, ben Ashabın Allah'ın kitabını çok iyi bilen bir ferdiyim. Fakat en hayırlısı değilim" dediğini.

 *Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) ashabın en meşhurlarından olup Akabe biatlerinde ve Bedir'de bulunduğunu. Mümtaz bir hasiyetinin de hoş bir seda ve eda ile, Ebu Musa el Eşari derecesinde müessir Kur'an okuması olduğunu..

 *Hz. Aişe'nin(r.a) nakline göre bir gece yarısı mescidde Kur'an okuyan Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) sesini işiten Peygamber Efendimizin; "Üseyd bin Hudayr ne güzel kişidir" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 10, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 11, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI