Cevaplar.Org

SA’D BİN REBİ’ EL ENSARİ(R.A)

Akabe biatında bulunmuş, Bedir’de bulunmuş, Ensarın temsilcilerinden birisi idi. Urve, İbn-i Şihab, Musa bin Ukbe ve bütün siyer müelliflerinin bildirdiğine göre o ve Abdullah bin Revaha(r. anhüm) Hazrec’den Beni Haris’in temsilcileri idiler.


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2017-02-16 12:56:03

Akabe biatında bulunmuş, Bedir'de bulunmuş, Ensarın temsilcilerinden birisi idi. Urve, İbn-i Şihab, Musa bin Ukbe ve bütün siyer müelliflerinin bildirdiğine göre o ve Abdullah bin Revaha(r. anhüm) Hazrec'den Beni Haris'in temsilcileri idiler.

Sa'd bin Rebi' Cahiliyye devrinde okuyup yazan biri idi. Birinci ve ikinci Akabe biatlarında bulunmuştu. Uhud savaşında şehid düşmüştür.

Hicretten sonra Rasulullah(s.a.v) Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Rebi'yi kardeş yaptı. Sa'd bin Rebi' Abdurrahman bin Avf'a dedi ki; "Malımın ve evimin yarısı benim, yarısı senin. İki hanımım vardır; hangisini beğenirsen onu boşayayım, iddeti . bittikten sonra sen nikahla."

Abdurrahman bin Avf dedi ki; "kardeşim, senin malın da ehin de sana mübarek olsun. Sen bana ticaret yapmam için pazarın yerini göster."(1)

Yahya bin Said'in rivayetine göre Uhud günü Rasulullah(S.A.V) dedi ki; "Kim bana Sa'd bin Rebi'den bir haber getirebilir?" Sahabelerden birisi;" ben ya Rasulullah" dedi. Ve o sahabi, Uhud'da şehid edilenler arasında Sa'd'ı gördü. Sa'd ona " sen ne arıyorsun" diye sordu. O sahabi dedi ki; "Rasulullah senden bir haber almam için beni gönderdi." Sa'd ona dedi ki; "Benden Rasulullah'a selam söyle. Ve benim oniki yerden yaralandığımı, beni öldürecek bir okun karnımın bir tarafından girip içimi parçaladıktan sonra bir ucunun diğer taraftan çıktığını söyle. Ensara da deki; "Sizden bir kişi bile sağ oldukça Rasulullah'a bir şey olursa, Allah katında hiçbir mazaretiniz kabul edilmez."

Ebu Said el Hudri diyor ki; "Rasulullah'ın gönderdiği kişi Ubeyy bin Kab'dır. Sa'd bin Rebi' ona dedi ki; "Sen kavmine de ki; 'Sa'd bin Rebi' size diyor ki; "Allah'a, Allah'a, Akabe gecesi Rasulullah hakkında Allah'a hangi sözleri vermiştiniz hatırlayınız. Allah'a yemin ederim ki sizden bir kişi dahi yaşadıkça Rasulullah'a bir şey olursa Allah katında hiçbir mazaretiniz olamaz."

Ubeyy bin Kab' diyor ki; "Ve Sa'd bu sözleri söyleye söyleye ruhunu Allah'a teslim etti. Ben Rasulullah'a(s.av) gelip Sa'd'ın durumunu anlatınca Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurdu; "Sa'd hayat halinde de ölüm halinde de hep Allah ve Rasulullah için nasihat etti."

Sa'd bin Rebi' ve Harice bin Zeyd b. Ebu Züheyr bir kabirde defnedildiler. Sa'd bin Rebi' geride iki kız bıraktı. Nisa Suresinin veraset ile ilgili 11. Ayetine göre Rasulullah(s.a.v) Sa'd'ın malını taksim etti.(2)

Zeyd bin Sabit'in oğlu Harice, Ümmü Sa'd'dan rivayetle anlatıyor; "Sa'd bin Rebi'nin kızı Ümmü Sa'd, Ebubekir(r.a)'ın yanına girdi. Hz. Ebubekir(r.a) üzerine oturması için elbisesini yere serdi. Ümmü Sa'd, Hz. Ebubekir'in elbisesinin üzerine oturdu. O arada Hz. Ömer(r.a) içeri girdi. Oturan kadının kim olduğunu Hz. Ebubekir'den sordu. Hz. Ebubekir(r.a) cevaben şöyle dedi; "bu kadın öyle bir kimsenin kızıdır ki, o kimse benden de senden de daha hayırlıdır." Hz. Ömer(r.a); "Ey Allah Rasulünün halifesi! O kimse kimdir" diye sorunca Hz. Ebubekir dedi ki; "O, Allah Rasulünün zamanında şehid olan ve Cennette yerini hazırlayan kimsedir. Ben ve sen ondan geri kaldık."(3) 

Dipnotlar

1- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 1, s: 196, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

2- İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe, cilt: 1, s: 196-197

3-İbn-i Hacer el Askalani, El İsabe Fi Marifeti's Sahabe, s: 483(3307 nolu madde), Beytül Efkar-ı Devliyye(Sekiz Cilt bir arada Suudi Arabistan'da basılmıştır.)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

ABDURRAHMAN BİN AFV(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Abdurrahman bin Avf'ın(r.a) Cahiliye devrinde ismi Abd-i Amr veya Abdü'l Kâbe iken, Allah Rasulü

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI