Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensari’nin(r.a) Medine’nin zenginlerinden olduğunu.. *Ebu Talha(r.a)’nın maharetli bir okçu olduğunu, yayının kirişinin sert olup, okunun hızlı gittiğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-02-16 12:53:20

* Übeyy bin Kab'ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu..

*Ebu Talha Ensari'nin(r.a) Medine'nin zenginlerinden olduğunu..

*Ebu Talha(r.a)'nın maharetli bir okçu olduğunu, yayının kirişinin sert olup, okunun hızlı gittiğini.

*Ebu Talha(r.a)'nın Uhud gününde çok ok atmaktan dolayı iki veya üç yayının kırıldığını..

*Uhud günü Rasulullah'ı (aleyhissalatu vesselam) korurken Ebu Talha hazretlerinin şöyle dediğini; "Babam anam sana kurban olsun Ya Rasulullah! Sakın başını kaldırma. Düşmanın oklarından bir uğursuz okun sana isabet etmesinden korkarım. İşte göğsüm, senin göğsünün önünde siperdir."

*Yine Uhud savaşının olduğu gün düşmana havale ettiği ağır darbelerle Ebu Talha hazretlerinin elinden iki yada üç defa kılıcının yere düştüğünü..

*Cahiliyye döneminde Hz. Hatice'nin(r.a) Tahire diye çağrıldığını..

*Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'ın hicreti sırasında onun ve Hz. Ebubekir'in(r.a) peşine düşüp, sonra eman dileyen Süraka'nın İmam Zehebi'nin dediğine göre, Taif seferinden sonra Müslüman olup, Hz. Osman(r.a)'ın hilafeti sırasında vefat ettiğini..

*Mescid-i Şerifin inşası sırasında Allah Rasulünün bir yandan ashabıyla kerpiç taşırken öte yandan Abdullah bin Revaha'ya ait;

 Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur!

Ey Allah'ım! Ensara ve Muhacirlere rahmet eyle" beyitlerini terennüm ettiğini..

 

*Buhari'nin rivayetine göre Hz. Ali(r.a)'nin; "Kıyamet gününde ben, Allah'ın divânında müşriklerle muhakeme olmak üzere duruşmak için ilk diz çöken kişi olacağım" dediğini...

*Muhaddis Hakim'in İklil adlı eserinde Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) Uhud'da 25 veya 39 yara aldığını belirttiğini..

 

*Rasulullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber'de şehid olan Âmir bin Ekva(r.a) için; "Yeryüzünde gezen Arap ırkından Âmir'in benzeri pek az bulunur" dediğini..

*Abdullah İbn-i Ömer'in(r.a) Cafer bin Talib(r.a)'in oğlu Abdullah'ı gördükçe; "Selam sana ey iki kanatlının oğlu" dediğini..

*İmam Süheyli'nin Hz. Cafer bin Ebu Talib'e Cennette kesilen iki kolunun yerine iki kanat verildiği hadisiyle alakalı; "Şu kadar var ki, bu uçuş ve kanat zahiri manalarına haml olunmamalıdır. Çünkü beşer vücudu ve hilkati mahlûkların en şereflisidir. Bu kanatlarla, Allahu Teâlâ'nın Cafer'e ihsan buyurduğu meleki ve ruhani sıfat ve kuvvet ve bu kuvvetle Cafer' in Cennette yükselmesi murad olunur. Kola kanat tabiri kullanılması Kur'an'ın bir tabiridir; " وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

"Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını(kollarını) kendine doğru çek."(Kasas:28/32) buyrulmuştur" dediğini..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 10, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.

SAFF, 3

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI