Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensari’nin(r.a) Medine’nin zenginlerinden olduğunu.. *Ebu Talha(r.a)’nın maharetli bir okçu olduğunu, yayının kirişinin sert olup, okunun hızlı gittiğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-02-16 12:53:20

* Übeyy bin Kab'ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu..

*Ebu Talha Ensari'nin(r.a) Medine'nin zenginlerinden olduğunu..

*Ebu Talha(r.a)'nın maharetli bir okçu olduğunu, yayının kirişinin sert olup, okunun hızlı gittiğini.

*Ebu Talha(r.a)'nın Uhud gününde çok ok atmaktan dolayı iki veya üç yayının kırıldığını..

*Uhud günü Rasulullah'ı (aleyhissalatu vesselam) korurken Ebu Talha hazretlerinin şöyle dediğini; "Babam anam sana kurban olsun Ya Rasulullah! Sakın başını kaldırma. Düşmanın oklarından bir uğursuz okun sana isabet etmesinden korkarım. İşte göğsüm, senin göğsünün önünde siperdir."

*Yine Uhud savaşının olduğu gün düşmana havale ettiği ağır darbelerle Ebu Talha hazretlerinin elinden iki yada üç defa kılıcının yere düştüğünü..

*Cahiliyye döneminde Hz. Hatice'nin(r.a) Tahire diye çağrıldığını..

*Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam)'ın hicreti sırasında onun ve Hz. Ebubekir'in(r.a) peşine düşüp, sonra eman dileyen Süraka'nın İmam Zehebi'nin dediğine göre, Taif seferinden sonra Müslüman olup, Hz. Osman(r.a)'ın hilafeti sırasında vefat ettiğini..

*Mescid-i Şerifin inşası sırasında Allah Rasulünün bir yandan ashabıyla kerpiç taşırken öte yandan Abdullah bin Revaha'ya ait;

 Ahiret yaşantısından başka yaşantı yoktur!

Ey Allah'ım! Ensara ve Muhacirlere rahmet eyle" beyitlerini terennüm ettiğini..

 

*Buhari'nin rivayetine göre Hz. Ali(r.a)'nin; "Kıyamet gününde ben, Allah'ın divânında müşriklerle muhakeme olmak üzere duruşmak için ilk diz çöken kişi olacağım" dediğini...

*Muhaddis Hakim'in İklil adlı eserinde Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) Uhud'da 25 veya 39 yara aldığını belirttiğini..

 

*Rasulullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) Hayber'de şehid olan Âmir bin Ekva(r.a) için; "Yeryüzünde gezen Arap ırkından Âmir'in benzeri pek az bulunur" dediğini..

*Abdullah İbn-i Ömer'in(r.a) Cafer bin Talib(r.a)'in oğlu Abdullah'ı gördükçe; "Selam sana ey iki kanatlının oğlu" dediğini..

*İmam Süheyli'nin Hz. Cafer bin Ebu Talib'e Cennette kesilen iki kolunun yerine iki kanat verildiği hadisiyle alakalı; "Şu kadar var ki, bu uçuş ve kanat zahiri manalarına haml olunmamalıdır. Çünkü beşer vücudu ve hilkati mahlûkların en şereflisidir. Bu kanatlarla, Allahu Teâlâ'nın Cafer'e ihsan buyurduğu meleki ve ruhani sıfat ve kuvvet ve bu kuvvetle Cafer' in Cennette yükselmesi murad olunur. Kola kanat tabiri kullanılması Kur'an'ın bir tabiridir; " وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ

"Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını(kollarını) kendine doğru çek."(Kasas:28/32) buyrulmuştur" dediğini..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 10, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI