ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle saatler oldu ki, Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)’in maiyetinde benimle Sa’d bin Ebu Vakkas(r.a)’dan başka kimse kalmadı.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-02-01 18:02:33

*Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) şöyle dediğini; 'Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle saatler oldu ki, Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)'in maiyetinde benimle Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'dan başka kimse kalmadı."

*Sa'd bin Ebu Vakkas(r.a)'ın; "Ben Allah yolunda ok atmış olan Arap mücahitlerin muhakkak ki birincisiyim" dediğini..

* Abdullah bin Ömer(r.a)'in bi'setin(Peygamberimize nübüvvet vazifesinin verilmesinin) ikinci veya üçüncü senesinde dünyaya geldiğini..

*Abdullah bin Mesud(r.a) nasıl Irak fıkhının ve hukukunun temel taşı ise, Abdullah ibn-i Ömer'in de Hicaz fıkıh ekolünün kurucusu olduğunu..

*Huzeyfe bin Yeman(r.a)'ın Nihavend savaşında kumandan Numan bin Mukarrin'in şehadeti üzerine kumandayı eline aldığını ve şerefli bir zafer kazandığını. Zaferden sonra ileri harekete devam eden İslam ordusunun Hemedan, Rey, Dinaver, Mâsebezân şehirlerini feth ettiğini..

*Ebu Derda(r.a)'nın hanımı Ümmü Derda'nın(r.a) da fıkıh alimlerinden olduğunu..

*Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Ebu Ubeyde hazretlerini "Ümmetin emini" olarak tavsif etmesini merhum Kamil Miras hocamızın şöyle izah ettiğini; "Emanet ve istikamet bütün Ashab arasında müşterek bir sıfat olduğu halde bunun Ebu Ubeyde'ye tahsis buyrulması, onda ziyade olduğunu bildirmek içindir. Peygamber Efendimizin ashabın büyüklerinden her birisini bir fazilete tahsis buyurması, onda o fazilet ve meziyetin ziyade bulunduğunu iş'ar içindir."

* Abdullah bin Mesud(r.a)'un babası Mesud'un Cahiliyye zamanında öldüğünü..Validesinin künyesinin Ümmü Abd olup hem baba hem anasının Hüzeyl kabilesinden olduğunu..

* Abdullah bin Mesud(r.a)'un önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret edenlerden olduğunu..

*Gaylan ibn-i Cerir'in Enes bin Malik'e; "siz Medineliler Kur'an'da varid olmadan önce Ensar diye anılır mıydınız? Yoksa Ensar adını size Allah mı koydu?" diye sorduğunu. Hz. Enes'in de "Evet, bu adı bize Allah koydu" diye cevap verdiğini..

*Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) bir gün bir düğün yemeğinden neşe içinden dönen Ensar kadın ve çocuklarını gördüğünde; "Allah şahid olsun ki siz bana insanların en sevimlilerindensiniz" deyip, bu sözünü üç kere tekrarladığını..

* Resul-i Ekrem'in (aleyhissalatu vesselam) Ensar hakkında; "Allahım, Ensar'ın zürriyetlerini kendilerine itaatli kıl" diye dua ettiğini..

*Ensar'dan Ebu Kays Sarme'nin İslam'a girmezden evvel de muvahhid olup, putlara tapmadığını, cenabetten gusleder olduğunu, bir ara Hıristiyanlığa girdiğini. Umduğu tevhid anlayışını bulamadığından ondan ayrılıp; 'İbrahim Aleyhisselamın Rabbına ibadet ederim" dediğini. Medine'ye İslam'ın sesi soluğu geldiğinde de, aradığını bulmanın sevinci içinde hemen İslam'a koştuğunu..

Kaynaklar

1-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 10, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

İman ve İslam'ın Fazileti

"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı birşey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır" (Müslim, Zühd 64, (2

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI