Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, bu faziletin başka kimseye nasip olmadığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-01-23 16:27:04

*Hz. Ebubekir'in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram'dan olup, bu faziletin başka kimseye nasip olmadığını..

* Hz. Ebubekir'in(r.a) İslam'a girmeden önceki hayatında da asla içki kullanmayan, putlara tapmayan, hurafelerden kaçınan, iffetiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bir zat olduğunu..

*Abdullah bin Ömer(r.a)'in şöyle dediğini; "Biz Nebi sallalahu aleyhi ve sellem'in hayatı zamanında Ashab içinde falan filandan hayırlıdır, filan da falandan hayırlıdır diye görüşürdük ve neticede Ebubekir'i, sonra Ömer bin Hattab'ı, sonra Osman bin Affan'ı(radiyallahu anhüm) hayırlıdır' derdik.'

*İbn-i Abbas'ın(r.a) rivayetine göre, Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Ömer(r.a) tabutuna konduğunda ona hitaben şöyle dediğini; "Ey Ömer! Allah sana rahmet etti. Ben Allah'ın muhakkak seni, iki dostunla(Rasulullah ve Ebubekir'le) beraber bulunduracağını kuvvetle umuyorum. Çünkü ben Rasulullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) çok defa 'Ben, Ebubekir ve Ömer'le şöyle oldum, Ben, Ebubekir ve Ömer'le şöyle işledim, Ben, Ebubekir ve Ömer'le şuraya gittim' dediğini işittim. Bunun için ben, Allah'ın seni (Hücre-i Saadette) iki dostunla beraber bulunduracağını kuvvetle umardım" dediğini.

*Peygamber efendimizin rüyada Cennette Ebu Talha'nın karısı Rümeysa'yı gördüğünü belirttiği hadisteki hanımın Ümm-i Süleym değil Ebu Talha'nın(r.a) başka bir hanımı olduğunu..

*İbn-i Ömer'in(r.a); "Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) müstesna olmak üzere, ben Ömer derecesinde güzel huylu bir kimse kati surette görmedim. Ömer bin Hattab'ın hayatının sonuna kadar Ömer, insanların en ciddisi ve en cömerdi idi" dediğini.

*Abdullah bin Hişam'ın; "Biz bir keresinde Nebi(sallallahu aleyhi ve selem) ile beraber bulunuyorduk. Rasulullah o cemaat içinde Ömer bin Hattab'ın elini tutuyor ve ona olan sevgi ve muhabbetini izhar ediyordu" dediğini.

*Hz. Osman'ın(r.a) künyesinin Ebu Amr olduğunu, Ebu Abdullah, Ebu Leyla künyeleriyle de künyelendiğini.

*Hz. Ali'nin(r.a ) Hz. Osman hakkında; "Osman öyle yüksek bir zattır ki, semada bile Zinnureyn diye anılır" dediğini..

*Hz. Ömer'i(r.a) mescidde sabah namazında şehid eden Ebu Lü'lü Firuz'un o arbede esnasında hançeriyle 14 kişiyi de yaraladığını ve bu zatlardan yedisinin vefat ettiğini.

* İmam Zühri'nin rivayetine göre, Hz. Ömer'i şehid eden Firuz adlı İranlının kullandığı hançerin iki başlı olup, kabzasının ortada olduğunu. Bu melunun halifeyi üç yerinden yaraladığını, bunlardan birisinin göbek altından olup genişçe olduğundan şehadetine vesile olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam'ın(r.a) Hendek savaşında bilgi toplamak amacıyla üç kere gittiği Ben-i Kureyza topraklarından döndüğünde Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Zübeyir babam, anam sana feda olsun" buyurduğunu..

*Abdullah bin Abbas'ın(r.a); "Zübeyir, Rasulullah'ın havarisidir, yani en halis muavini ve en samimi dostudur" dediğini..

*Buhari'nin ravilerinden Davudi'nin; "Rasulullah'ın "anam babam sana feda olsun" dediği Ashab arasında iki kişi vardır; "Zübeyir, Sa'd bin Ebu Vakkas" dediğini..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI