Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma yapan ordunun içinde İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Abdullah bin Zübeyir ve Eba Eyyub Ensari’nin de olduğunu. Bazı eser sahiplerinin bu ordunun Yezid’in değil, Süfyan İbn-i Avf’ın kumandasında hareket ettiğini söylediğini, Buhari şarihi Ayni’nin de bu görüşü benimsediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2017-01-16 11:44:04

*Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma yapan ordunun içinde İbn-i Ömer, İbn-i Abbas, Abdullah bin Zübeyir ve Eba Eyyub Ensari'nin de olduğunu. Bazı eser sahiplerinin bu ordunun Yezid'in değil, Süfyan İbn-i Avf'ın kumandasında hareket ettiğini söylediğini, Buhari şarihi Ayni'nin de bu görüşü benimsediğini..

*Rıdvan biatinde Seleme İbn-i Ekva'nın biat ettikten sonra ağacın gölge tarafına doğru gittiğini, Biat izdihamı hafifleşince Peygamberimizin ondan tekrar biat etmesini istediğini. Seleme'nin ashabın en cesur ve harpte en sebatkar bir siması olması hasebiyle Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın onu böyle ikinci bir biat almakla taltif ettiğini..

*Uhud harbinde bir ara Peygamber efendimizin etrafında 12 kişi kaldığını, İbn-i Sa'd'ın ise yedisi muhacirlerden, yedisi ensardan on dört kişi kaldığını söylediğini..

*Mekke müşriklerinin Müslümanları şiirlerle hicvetmeye başlaması üzerine Müslümanların da harekete geçerek Hz. Peygamberden(aleyhissalatu vesselam) Mekke müşriklerini hicvetmesi için Hz. Ali'ye(r.a) izin vermesini istediklerini, Hz. Nebi'nin(sallallahu aleyhi ve selem) ise Hz. Ali'ye izin vermeyip, "Ensardan kılıçlarıyla bize yardım eden ateşin şairlerimiz var, elbette onlar lisanlarıyla da yardımlarını esirgemezler" buyurduğunu. İsteği üzerine bu hiciv görevinin Hasan bin Sabit(r.a)'e verildiğini.. Yalnız onun Medineli olması hasebiyle Mekkelilerin soylarını ve hadiselerini pek bilmediği için bu konuda uzman olan Hz. Ebubekir'den(r.a) istifade etmesinin kendisine tavsiye edildiğini..

*Hasan bin Sabit'ten(r.a) başka Kureyş müşriklerini hicvetme görevinin Abdullah bin Revaha(r.a) ve Ka'b bin Malik(r.a)'e verildiğini.

*Server-i Ekrem efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bir hadislerinde; "Ben bir kere uyurken kendimi Cennet'te gördüm. O sırada bir kadın(Ümm-i Süleym) bir köşkün yanında abdest almakta idi" buyurduğunu..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın Muhacirler arasında Ebubekir(r.a)'i nasıl severse, Ensar içinde de Sa'd bin Muaz'ı öyle sevdiğini..

 *Ebu Ömer'in Rasulullah'a(sallallahu aleyhi ve selem) simaca benzeyenleri şöyle saydığını; Cafer bin Ebu Talib, Peygamber efendimizin torunu Hz. Hasan, Kusem bin İyas, Ebu Süfyan İbn-i Haris, Sâib İbn-i Ubeyd..

*Mir'ât adlı eserde Rasulullah'a en çok benzeyen sahabenin Enes bin Rebia olduğunu yazdığını. Aynı eserde yazıldığına göre, Enes bin Malik hazretlerinin ne zaman onu görse boynuna sarılıp ağladığını ve "her kim Rasulullah'ı görmek isterse bu zatın yüzüne baksın" dediğini. Halifeliği devrinde bu benzerliği duyan Hz. Muaviye'nin kendisini sarayına davet ettiğini, huzuruna girdiğinde de halifenin hemen ayağa fırlayarak Enes bin Rebia'yı kucaklayıp iki kaşının arasını öptüğünü. Kendisine mal verip arazi tahsis ettiğini, Enes'in ise malı red edip, araziyi kabul ettiğini..

Kaynaklar

1-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 8, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 9, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI