ABDULLAH ZÜLBİCADEYN(R.A)

Rasulullah’a(s.a.v) Müslüman olarak geldiğinde asıl Abdüluzza idi. Allah Rasulü onun ismini Abdullah olarak değiştirdi ve kendisine Zülbicadeyn (iki kilimli) lakabını verdi. Kendisine böyle denmesinin sebebi şudur; Abdullah hazretleri kavminin yanında iken Müslüman olmuştu. Müşrik olan kavmi, o Müslüman oldu diye üzerindeki bütün elbiseleri almışlar ve ona bir kilim giydirmişlerdi. Abdullah onların yanından kaçıp Medine’ye hicret etmi


Zahid Başçı

malasahit@gmail.com

2017-01-02 20:47:33

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, bu haftadan itibaren iki haftada bir inşallah bir sahabe portresini sizlere sunacağız.

Bu yazıları hazırlayan zat; değerli müderris Seyda M. Zahid Başçı Hocaefendi'dir. Bingöl'de doğan hocamız, Seyda Molla Sabri'de 2 ay, Seyda Şeyh Mehdi Efendi'de 2 ay, Seyda Molla Hasan Efendi'de iki sene ve Seyda Molla Zeki Efendi'de 7 sene okuyup, icazet almıştır. 

Fakirin de Arapça hocası olan Seyda, özellikle biyografik çalışmalara, tarihe, ashab-ı kiram ve selef-i salihin dönemlerine çok vâkıf ve bu meselelerle çok ilgilidir.

Hususan sahabe neslinin imanlarının tezahürü olan fevkalade takvaları, kulluk ciddiyetleri, ahlak-ı haseneleri kendisini çok tesir altında bırakmıştır. Hocaefendi bu vesileyle ashab-ı kiramla alakalı biyografik bir çalışmaya başlamıştır. Müşaverelerimiz neticesinde, bu çalışmayı peyderpey sitede neşretmeye karar verdik.

Hocamızın temel kaynaklardan devşirerek bizlere sunacağı bu hizmetin istifadeye medar olmasını diliyor, zât-ı âlilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Salih Okur/cevaplar.org

ABDULLAH ZÜLBİCADEYN(R.A)

Rasulullah'a(s.a.v) Müslüman olarak geldiğinde asıl Abdüluzza idi. Allah Rasulü onun ismini Abdullah olarak değiştirdi ve kendisine Zülbicadeyn (iki kilimli) lakabını verdi. Kendisine böyle denmesinin sebebi şudur; Abdullah hazretleri kavminin yanında iken Müslüman olmuştu. Müşrik olan kavmi, o Müslüman oldu diye üzerindeki bütün elbiseleri almışlar ve ona bir kilim giydirmişlerdi. Abdullah onların yanından kaçıp Medine'ye hicret etmişti.

Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) huzuruna girmeden evvel üzerindeki kilimi ikiye ayırmış, yarısını belden aşağı izar olarak giymiş, yarısını da belden yukarı rida olarak örtmüştü. Bundan dolayı kendisine Zülbicadeyn denildi. Bir başka rivayete göre ise kilimi kendisine veren annesidir.

İbn-i İshak'ın Muhammed bin İbrahim et Teymi'den naklettiğine göre Abdullah Zülbicadeyn Müzeyne kabilesinden olup, babasından yetim kalmış ve amcasının yanında büyümüştü. Amcası onun geçimini temin eder ve ona iyilikte bulunurdu. Ama Abdullah Müslüman olunca amcası ona dedi ki; "Yemin ederim ki, eğer sen Muhammed'e tabi olmuş isen sana verdiğim her şeyi geri alacağım." Hz. Abdullah Müslüman olduğunu söyledi. Bunun üzerine amcası da ona verdiği herşeyi geri aldı. Hatta üzerindeki elbisesini bile. Bunun üzerine annesi yanında bulunan bir kilimi ikiye ayırdı. Yarısını izar yarısını da belden yukarı rida yapıp ona giydirdi.

Abdullah(r.a) sabah namazı vaktinde Rasulullah aleyhisselam'ın yanına vardı ve namazı Rasulullah aleyhisselam ile kıldı. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazdan sonra cemaate dönünce onu gördü ve "sen kimsin?" diye sordu. Abdullah; "Ben Abduluzzayım" deyince Rasulullah aleyhisselam; "Sen Abdullah Zülbicadeynsin" deyip ilave etti; "benimle gel." Abdullah, Rasulullah'ın kapısına kadar onunla birlikte gitti.

Kendisi Abdullah bin Mağfel bin Nuhm'un amcasıdır. Çok dua eden, çok Kur'an okuyan faziletli bir kimse idi. Yüksek sesle Kur'an tilavet eder, yüksek sesle tesbih eder ve yüksek sesle tekbir getirirdi.Bir gün Hz. Ömer(r.a); "Ya Rasulullah! Bu, riyakarlıktan böyle yapıyor" deyince Rasulullah(aleyhisselam); " Onu kendi haline bırak, çünkü o evvablardandır"(yani çok dua edenlerdendir) buyurdu.

Hz. Abdullah, Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) hayatta iken vefat eden sahabelerdendir. Muhammed bin İshak'ın rivayetine göre Tebuk gazvesi esnasında vefat etmiştir.

Ameş bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud(r.a)der ki; "Ben Tebuk gazasında Rasulullah'ı Abdullah bin Zülbicadeyn'in kabrinde gördüm. Ebubekir ve Ömer'in onu kabre indirdiklerini gördüm. Rasulullah onlara "kardeşinizi bana yaklaştırınız" diyordu. Sonra Rasulullah onu kendi elleriyle kabre yerleştirip çıktı. Ebubekir ve Ömer defin işlemini tamamladılar. Daha sonra Rasulullah kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti; "Allah'ım ben ondan razı olarak akşamladım. Sen de ondan razı ol"

İbn-i Mesud diyor ki; (Rasulullah'ın ona iltifatını görünce) "vallahi onun yerinde olmak istedim. Halbuki ben ondan onbeş sene evvel Müslüman olmuştum."

Başka bir rivayete göre Hz. Ebubekir(r.a); "Vallahi o kabrin sahibi ben olmak isterdim" demiştir. Allah'ın rıza ve rıdvanı onun üzerine olsun.

Kaynak

1-İbnu'l-Esir, Üsdü'l- Ğabe fi Marifeti's-Sahabe, cilt: 3, s: 123-124, Darul Fikr, Beyrut baskısı, 1989(Hicri; 1409)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

SAÂDET ASRINDA MUTLU BİR EVLİLİK ÖRNEĞİ: HZ. EBÛ TALHA VE HZ. RUMEYSA

Uhud Savaşı’nın en tehlikeli anında Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) önün

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

KARDEŞLİK VE HAYIR-HAHLIKTA HZ. SELMÂN VE HZ. EBÛ’D-DERDÂ ÖRNEĞİ

Allah Resûlü’nün (Sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Selmân ile Hz. Ebû’d-Derdâ arasında

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

SÜHEYL B. AMR (R.A.)

Saâdet Asrı’nda, niceleri gibi Süheyl b. Amr (r.a.) da yirmi sene kadar -Kur’an nuruna gözü

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

HZ. ALİ'NİN HAYATINA KISA BİR BAKIŞ

Hâfız İbn Hacer el-İsâbe'de şöyle diyor: "İlim sahiplerinden çoğunun bildirdiğine göre H

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

MENZİLE HADİSİNE SAHİH BAKIŞ

Allah Rasûlü'nün Hz. Ali’ye hitaben: "Senin bana göre konumun (menzile) Harun'un Musa'ya olan

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

HZ. ALİ'NİN FAZİLETLERİ

1-Sa'd b. Ebi Vakkâs, Allah Rasûlü'nün Hz. Ali'ye şöyle dediğini naklediyor: "Senin bana gör

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

HZ. OSMAN'IN FAZİLETLERİ

Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu; "Kim Rûme kuyusunu kazarsa onun içi

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

HZ. ÖMER'İN FAZİLETLERİ

Ebû Hureyre, Allah Rasûlü'nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle dediğini nakletmektedir: "

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

HZ. EBÛBEKİR'İN İSLÂM'DAKİ YÜCE KONUMUNA DAİR BAZI ÖRNEKLER

İmâm Nevevî, Tehzîbu'l-Esmâ adlı eserinde Hz. Ebûbekir'in (radıyallâhu anh) hâl tercümesi

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

HAZRET-İ USAME VE İTAAT ORDUSU

اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً "Şüphesiz Allah (Celle Celaluhu), size

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SA’D BİN EBU VAKKAS(R.A) HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Sa'd bin Ebi Vakkas(r.a) hazretlerinin asıl isminin Sa'd bin Malik olup, Abdurrahman bin Avf(r.a)'

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI