Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-85

*Enes bin Malik’in (r.a); “Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi’r-i Maûne’de yetmiş kadar kurra ashabı şehid edildiğinde, bir ay müşrikler aleyhinde dua buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i o zamandan daha şiddetli bir hüzün ile asla görmedim” dediğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-30 12:19:20

*Enes bin Malik'in (r.a); "Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Bi'r-i Maûne'de yetmiş kadar kurra ashabı şehid edildiğinde, bir ay müşrikler aleyhinde dua buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i o zamandan daha şiddetli bir hüzün ile asla görmedim" dediğini..

*Enes bin Malik'in üvey babası Ebu Talha hazretlerinin asıl isminin Zeyd bin Sehl el Ensari olduğunu..

*Enes bin Malik'in babası Malik'in, Enes'in annesi Ümmü Süleym ve kabilesinin Müslüman olmasına kızarak Şam'a göç edip orada kâfir olarak öldüğünü. Ümmü Süleym'in ondan sonra Ebu Talha ile evlendiğini. Resul-i Ekrem'in(aleyhissalatu vesselam)'ın bir rüyasını anlatırken; "Bana cennet gösterildi. Orada Ebu Talha'nın karısını gördüm. Sonra önümde bir ayak sesi duydum. O da Bilal idi" buyurduğunu..

*Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) oğlu İbrahim vefat ettiğinde; "İbrahim benim oğlumdur. O, meme emerken ölen bir süt kuzusudur. Onun ırzâını(süt emme müddetini) tamamlamak için Cennette iki tane süt anne tayin edilmiştir" buyurduğunu..

*Kadisiyye savaşının dört gün sürüp, birinci gününe Yevm-i İrmâs, ikinci gününe Yevm-i İğvâs, üçüncü gününe Yevm-i Ammâs, dördüncü gününe de Yevm-i Kadisiyye dendiğini ve bu sonuncu günde İran başkomutanı Rüstem'in öldürülerek, İran ordusunun perişan edildiğini..

*İmam Zehebi'nin belirttiğine göre, muhacir hanımlar arasında en son vefat edenin Hz. Ebubekir'in kızı Hz. Esma(r.a) olduğunu..Hicri 93 tarihinde vefat eden Hz. Esma'nın bu sırada yüz yaşını geçtiğini ve akıl ve beden sağlığında bir bozulma olmayıp, bir dişi dahi düşmediğini..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in hilafeti zamanındaki badireleri anlatma hususunda merhum âlim Kamil Miras Hocaefendi'nin şöyle yazdığını; "İnsanların kemâli, yüksel azim ve iradesi asıl böyle buhran zamanlarında kendisini gösterir. İslam dininin, İslam ümmetinin hayat ve istikbalini kurtaran hiç şüphesiz Ebubekir radiyallahu anh'in azim ve kiyaseti, metanet ve mukavemetidir. Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) bu yâr-i gârını ferdânın(gelecek günlerin) korkunç tehlikelerine karşı fütursuz, tereddütsüz, ani harekete geçecek bir seciyede yetiştirmişti." 

*Adiyy bin Hatem'in(r.a) babası Hatem-i Tai gibi cömertliğiyle meşhur olup, teracim kitaplarında kendisinden Cevvad ibn-i Cevvad(cömert oğlu cömert) diye bahsedildiğini..Hz. Peygamberin vefatından sonra bir çok Arap kabilelerinde irtidat ve isyan hareketleri görüldüğü halde, Hz. Adiyy'in(r.a) kabilesinin bir ferdinde dahi böyle çirkin bir hal görülmediğini..

* Adiyy bin Hatem'in uzun yaşayan ashabtan olup bir rivayette 120 yaşında vefat ettiğini..İmam Kastalani ise 180 yaşında vefat ettiğini yazdığını..

*Tebuk seferine maddi imkânsızlıklardan dolayı katılamadığı için gözyaşlarına boğuldukları için kendilerine Bekkain(Ağlayanlar) adının verildiğini. Tevbe Suresi 92. Ayet-i kerimesinde işaret edilen bu sahabelerin; "Ma'kıl İbn-i Yesar, Sahre İbn-i Hansâ, Abdullah ibn-i Ka'b, Uleyye İbn-i Zeyd, Sâlim ibn-i Umeyr, Sa'lebe İbn-i Usme, Abdullah ibn-i Mugaffel olduğunu..

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:5, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1984

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI