Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-84

Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman’ın Medine’nin en namdar fukaha ve muhaddislerinden olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-23 12:45:57

*Abdurrahman bin Afv hazretlerinin oğlu Ebu Seleme Abdullah bin Abdurrahman'ın Medine'nin en namdar fukaha ve muhaddislerinden olduğunu..

* Osman bin Maz'un(r.a) defnedilirken, Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Ey Osman! Ne mutlu sana! Şimdi devlet, saadet senin içindir. Ne dünya sana bir hulle giydirdi. Ne de sen dünyaya bir kıymet verdin."

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a) vefat ettiğinde Hz. Aişe'nin cenazenin mescide getirilmesini istediğini, böylece ezvac-ı tahiratın da Hz. Saad'ın cenaze namazını kıldığını..Bunu garipseyenler için Hz. Aişe validemizin; "Acayip ne de çabuk unutmuşlar; Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) Sehl bin Beyza'nın cenaze namazını mescidde kıldılar."

*Cafer bin Ebu Talib(r.a)'in cömertliğinden dolayı Cevvad ibn-i Cevvad(Cömert oğlu cömert) diye tanındığını..

*Ünlü münafık Abdullah bin Selul'ün oğlu Abdullah'ın babasının tersine Ashab-ı kiramın en faziletli ve hayırlı simalarından olup, asıl isminin Hübab olduğunu. Resul-i Ekrem'in ona Abdullah ismini verdiğini. Kendilerinin Yemame harbinde şehid düştüğünü..

*Buhari şarihi Ayni'nin rivayetine göre Tebuk gazvesinde Resul-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam)'ın Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın arkasında namaz kıldığını..

*Habbab bin Eret(r.a)'in ilk Müslüman olanların on altıncısı olduğunu.. Kendisinin "Sahib-i Maksure" künyesine sahip olduğunu ama bu künyenin kendisine niçin verildiğinin kaynaklarda belirtilmediğini..

*Süheyb-i Rumi hazretlerinin küçük yaşta Rumlar tarafından esir edildiğinden Arapçayı unuttuğunu, daha sonra tekrar öğrenmesine rağmen zor konuştuğu için kendisine Rumi isminin verildiğini..

*Halid bin Velid hazretlerinin Hz. Ömer(r.a) devrinde kumandanlık görevinden azl edilmesinden kısa bir süre sonra vefat ettiğini, ancak nerede vefat ettiği hususunda siyer alimleri arasında ihtilaf olup, ağır basan görüşün Humus'ta vefat etmesi olduğunu..

*Hz. Ali(r.a)'nin ihtilaflar döneminde tarafsız davranan Saad bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Ömer(r.a) için bu davranışlarını tasvip ederek; "Saad ile İbn-i Ömer'in bitaraf hareketleri çok doğrudur. Bu uzlette günah varsa, herhalde o günah küçüktür. Sevap varsa, şüphesiz o da çok büyüktür."

Kaynaklar

1- Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI