Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-83

Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; “Selman’a doyasıya ilim verilmiştir” buyurduğunu


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-17 15:17:15

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Selman-ı Farisi(r.a) hakkında; "Selman'a doyasıya ilim verilmiştir" buyurduğunu..

*Hz. Ebubekir(r.a)'in hilafeti döneminde dinden dönenler üzerine her gönderdiği orduyu uğurlarken yanına Peygamber efendimizin amcası Hz. Abbas'ı da aldığını ve onu Medine'nin dışına çıkarıp şöyle söylediğini; "Ya Abbas! Sen nusret(zafer) duasında bulun, ben de âmin diyeyim. Ben umarım ki, Nebiyy-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem)'e yakınlığın dolayısıyla duan boşa çıkmaz."

*Rasulullah'ın (sallalahu aleyhi ve sellem) Hz. Ali'ye(r.a); "Ya Ali! Sen benim dünyada da ahirette de kardeşimsin" buyurmasından dolayı Hz. Ali(k.v)'nin künyelerinden birisinin "Ahi Rasulullah"(Rasulullah'ın kardeşi) olduğunu..

*Hz. Ali'nin(r.a) en çok Rasulullah'ın iltifatı olan "Ebu Turab"(Toprağın babası) künyesinden hoşlandığını..

*Hz. Ali'nin(r.a) lakaplarının Murteza, Haydar, Esedullah olduğunu..

*Hz. Ömer(r.a)'in; "Reyinde ve hükmünde en isabetli kadımız, fakihimiz Ali'dir" buyurduğunu..

*Tabiin alimlerinden Said bin Müseyyeb'in; "Mühim bir işle alakalı bir meşveret toplantısında, eğer Hz. Ali mecliste yoksa, Hz. Ömer(r.a) Cenab-ı Hakka sığınırdı" dediğini..

*Hz. Ali'nin(r.a) ; "Şu kalbim ilim ile dolu. Fakat sahih olarak hıfz ve nakledecek râviye tesadüf etseydim" dediğini..

*Tabiin âlimlerinden İmam Mesruk'un şöyle dediğini; "Muhammed Sallalahu aleyhi ve sellem'in ashabını kokladım. Bunların ilimlerini altı zata müntehi( ulaştığını, onlarda sona erdiğini) buldum ki; Ali, Abdullah bin Mesud, Ömer, Zeyd bin Sabit, Ebu Derda, Übeyy bin Ka'b'dır. Sonra bunları da ayrı ayrı kokladım. Bunların ilimlerini de Ali ile İbn-i Mesud'a müntehi buldum." 

*İmam Zehebi'nin Tezkiretü'l- Huffaz adlı eserinde Abdullah bin Mesud'un(r.a) terceme-i halinden bahsederken şöyle dediğini; "İbn-i Mesud'un(r.a) terceme-i hali bir cildin yarısını dolduracak kadar çoktur. O, sahabe ulularından bir ilim hazinesidir. Hidayet imamıdır. Her imam onun fetvasını almıştır."

*Abdullah bin Mesud hazretlerinin talebelerinin ashabdan her hangi birisini hocaları İbn-i Mesud'a tafdil etmediklerini, onlardan biri olan Alkame'nin Mesruk'a; "Ashab-ı Kiram arasında fıkıhta İbn-i Mesud'dan kuvvetli bir kimse yoktur" dediğini..

*Bir rivayete göre Hz. Fatıma'nın(r.a) duru, berrak bir simaya sahip olmasından dolayı 'Zehra' lakabı ile yâd edildiğini..

Kaynaklar

1-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:3, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

2-Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt:4, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI