Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-82

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas’ın(r.a) Bedir savaşından sonra Medine’ye hicret için izin istediğinde Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) kendisine mektupla; “Amcacıcığım, yerinde dur, Allahu Teâlâ nübüvveti benimle hatmettiği(Peygamberliği benimle tamamladığı) gibi, hicreti de seninle hatmedecektir” buyurduğunu ve gerçekten de öyle olduğunu


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-10-08 11:40:27

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas'ın(r.a) Bedir savaşından sonra Medine'ye hicret için izin istediğinde Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) kendisine mektupla; "Amcacıcığım, yerinde dur, Allahu Teâlâ nübüvveti benimle hatmettiği(Peygamberliği benimle tamamladığı) gibi, hicreti de seninle hatmedecektir" buyurduğunu ve gerçekten de öyle olduğunu..

*Sahabeden Hamza bin Ömer(r.a)'ın şöyle dediğini; "Bir karanlık gecede Resulullah(sallalahu aleyhi ve sellem) ile birlikteydik. Biz pek ziyade zahmet çekiyorduk. Derken develerimiz ürküp dağıldı. O sırada benim parmaklarım ışıldadı. Işığı altında bütün develer toplanıncaya kadar parmaklarım hep parladı durdu."

*Refi bin Hadic(r.a)'e Uhud günü bir ok isabet ettiğini. Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın kendisine; "İstersen şu oku çıkar. Yaranın fitilini işlet. Ben de kıyamet günü senin şehid olduğuna şahitlik edeyim" buyurduğunu.. Bu hadiseden 71 sene sonra Refi hazretlerinin yarasının kanama yapıp kendisinin vefatına sebeb olduğunu, böylece kendisinin 71 sene sonra Uhud şehidleri kervanına katıldığını..

*Abdurrahman bin Ebubekir(r.a)'in Hz Ebubekir efendimizin çocuklarının en büyüğü olup, İslam'a girmesinin ise ancak Hudeybiye sulhu sonrası gerçekleştiğini. Kendisinin cesaret ve atıcıkta yekta bir zat olup, Yemame harbinde yalancı Peygamber Müseylime'nin ordusunun sadece ileri gelenlerinden yedisini yere serdiğini, öldürdüğü diğer mürtedlerin bu hesaba katılmadığını..Yine bu harpte mürtedlerin sığındığı kalenin bir gediğini muhafaza eden Müseylime'nin ileri gelen adamlarından Muhakkem'ül Yemame'yi de bir okla yere serdiğini..

*Hilyetü'l Evliya sahibi Hafız Ebu Nuaym-ı İsbehâni'nin Suffe ashabından yüz kişinin ismini kitabında zikrettiğini..

*Bilal-i Habeşi hazretlerinin Medine'de Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretleriyle kardeş yapıldığını..

*Ammar bin Yasir'in Mekkeli müşriklerin eziyetlerini anlatırken; "duçar-ı fitne olanlardan( eziyetlere uğrayanlardan) her biri müşriklerin istedikleri sözleri söylediler. Yalnız Bilal söylemedi" dediğini..

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın babası Ebu Vakkas bin Malik'in Peygamberimizin (sallalahu aleyhi ve sellem) annesi Amine hanım ile amca çocukları olduğunu..

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) indinde çok kıymetli olduğunu, bir müddet ortalıkta görülmese Server-i Ekrem(aleyhissalatu ves selam)'ın hemen onu soruşturarak; "Hani benim sabihim, melihim, fasihim? Göremiyorum" buyurduklarını..

*Gizli davet döneminde toplanılan Ebu Erkam evinde en son müslüman olan zatın Hz. Ömer(r.a) olup, onun müslüman olmasıyla artık açık tebliğ dönemine geçildiğini..

Kaynaklar

1-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Şerhi, Cilt: 2, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara-1978

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI