Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-80

*Hz. Ömer(r.a)’in hilafeti devrinde fethedilen şehir sayısının büyük ve küçük şehirler olmak üzere 1036 sayısına ulaştığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-09-02 11:10:17

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti devrinde fethedilen şehir sayısının büyük ve küçük şehirler olmak üzere 1036 sayısına ulaştığını..

*Kadisiyye savaşında başkumandan Saad bin Ebu Vakkas hazretlerinin emri altında 30 bin asker olduğunu, İran Sasani ordusu kumandanı Rüstem'in emrinde ise 120 bin kişi bulunduğunu, üç gün süren savaşın sonunda İranlıların büyük bir yenilgiye uğrayıp başkomutanları Rüstem'in de öldürüldüğünü..

*Yermük savaşında Bizans kuvvetlerinin sayısı 240 bin kişi olup, Rumların hiçbir savaş için o zamana kadar bu büyüklükte bir kuvvet toplamadığını, savaşın sonucunda Bizans askerlerinin 100 binden fazla kayıp verdiklerini..

*Mugiyre bin Şube(r.a)'nin Farsçayı bildiğini ve Hz. Ömer(r.a) devrinde esir alınan İran kumandanı Hürmüzan ile Hz. Ömer(r.a) arasındaki konuşmada tercümanlığı onun yaptığını..

*Mugiyre bin Şube'nin Peygamber aleyhissalatu vesselam defnedilirken, fark ettirmeden yüzüğünü kabre attığını, yüzüğünü düşürdüğünü söyleyerek Hz. Ali(r.a)'den izin alıp kabre indiğini ve Peygamber efendimizin mübarek ayaklarını mesh edip, Efendimize(aleyhissalatu vesselam) bu dünyada en son temas eden sahabe olma şerefini kazandığını..

*Muaz bin Cebel'in ensardan olup, Akabe biatinde daha 18 yaşındayken Müslüman olduğunu..

*Dört halife devrinde denizden kazanılan en büyük zaferin Hz. Osman(r.a) döneminde Rum hükümdarı Konstantin'in bizzat komuta ettiği 500 gemilik Bizans donanmasının imha edildiği ve yelkenli gemilerin çokluğundan ötürü Savarî(Yelkenliler) gazvesi denilen savaş olduğunu. Savaşta ağır yaralanan Bizans hükümdarının ağır yaralanıp güç bela Sicilya adasına doğru kaçtığını, buradaki halkın ise "Hıristiyanlığı rezil ettin" diyerek tepki gösterip, hükümdarı öldürdüğünü..

*Muhammed İsmail Panipeti'nin İslam'ın Yayılış Tarihi adlı eserinde, allame Mevlana Şibli Numani'nin El Faruk(dilimize Hz. Ömer ve Devlet İdaresi adıyla çevrilen ünlü eser) adlı şaheseriyle alakalı olarak; "Şimdiye kadar hiçbir eserde Hz. Ömer devrinde İslam'ın yayılışı ve fütuhatını kadar câmi ve mükemmel bir şekilde kimsenin anlatabildiği görülmemiştir" diye yazdığını..

Kaynaklar

1-Muhammed İsmail Panipeti, İslam Yayılış Tarihi, cilt: 2, terc. Ali Genceli, Toker Yayınları, İst. 1971

2-İsmail Mutlu, Dört Halife Devri, Yeni Asya Yayınları, İst. 1992

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol.

Buhari, Rikak 2; Tirmizi, Zühd 25, (2334)

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI