Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-79

*Kufe şehrinde en son vefat eden sahabenin Rıdvan beyatına katılan ashabtan Abdullah İbn-i Ebi Efva(r.a) olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-22 11:32:04

*Kufe şehrinde en son vefat eden sahabenin Rıdvan beyatına katılan ashabtan Abdullah İbn-i Ebi Efva(r.a) olduğunu..

*Yahudi elebaşı Kab bin Eşref'i öldüren Muhammed bin Mesleme hazretlerinin Kab'ın süt kardeşi olduğunu..

*Kadı İyaz'ın Şifa-i Şerif'te kaydettiğine göre, Ashab arasında hiç sağır bulunmadığını..

*Amr bin As(r.a)'ın Mısır valisiyken, Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayacak bir kanal açılmasını teklif ettiğini, Hz. Ömer(r.a)'in ise; "Rum'un taarruzuna bâdi(vesile) olur" diyerek buna izin vermediğini..

*Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatma hakkında; "Fatma, Meryem binti İmran ve Asiye bint-i Mülazım'dan başka alemdeki kadınların seyyidesidir" buyurduğunu..

*Halid Seyfullah adlı eserin müellifi allame Ebu Zeyd Şibli'nin uzun tetkikatına göre Halid bin Velid, Amr bin As ve Osman bin Talha(r.anhüm)'nın Hicretin 8. Senesinde Sefer ayının ilk günü İslam'a girdiklerini..

*Hz. Ömer'in(r.a) hilafeti döneminde Şam cephesinde kumandanlık yapan Yezid bin Ebu Süfyan'ın tertemiz kişiliğinden dolayı "Yezid'ül Hayr" diye anıldığını. Amvas taununda şehid düşen bu kıymetli zatın, Hz. Muaviye'nin üvey kardeşi olduğunu..

*Abdullah bin Selam hazretlerinin asıl isminin Hüseyin olup, Peygamberimizin ona Abdullah isminin verdiğini ve artık bu isimle anıldığını..

*Hintli alim Mevlana Muhammed İsmail Panipeti'nin Asr-ı saadette İslam'ı seçip sahabe olma şerefine eren 43 Yahudi ve 29 Hıristiyan sahabenin ismini eserinde zikrettiğini..

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2- Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm Ve Meâl-i Kerim, Cilt:3- Elif Ofset Tesisleri, İst. 1980

3- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:2, Bedir Yayınevi, İst. 1977

4-Muhammed İsmail Panipeti, İslam'ın Yayılış Tarihi, Cilt; 2, terc. Ali Genceli, Toker Yayınları, İst. 1971

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

Gaşiye, 1

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI