Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-78

*Magrib memleketlerini İslam topraklarına katan meşhur komutan Ukbe bin Nafi’nin Amr bin As(r.a)’ın teyzesinin oğlu olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-15 11:40:43

*Magrib memleketlerini İslam topraklarına katan meşhur komutan Ukbe bin Nafi'nin Amr bin As(r.a)'ın teyzesinin oğlu olduğunu..

*Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın vefatından evvel kardeşi Hüseyin(r.a)'e; "Benim anladığıma göre, biz ki ehl-i beytiz. Allah Teala nübüvvet ile hilafeti bizde cem etmeyecek" dediğini..Üstad Bediüzzaman'ın da buna işaret ederek; "saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz, vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in Yahudi bilginlerindenken İslam'ı seçen Abdullah bin Selam hazretlerine, "Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir gurup bile bile gerçeği gizler.(Bakara:2/46) ayetini sorup onun da; "Ey Ömer! Ben Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizi gördüğüm zaman, oğlumu tanıdığımdan ziyade tanıdım. Çünkü oğlumda, anası ihanet etmişse, şüphem olabilir. Fakat Peygamber hakkında zerrece şüphem yoktur. Onun vasıfları Tevrat'ta zikredilenlerin aynı ve tamamıdır."

*Hz. Ebubekir'in(r.a) Tebük seferinde ordu teçhiz edilirken tüm mevcud parası olan 4000 dirhemi getirip verdiğini..

*Hz. Osman'ın(r.a) Tebük seferinde orduya 900 deve ve 100 at bağışladıktan başka her bir askere bir altın sarf etmek suretiyle 10 bin askeri teçhiz ettiğini ve bundan başka 1000 dirhem'i getirip Allah Rasulünün önüne döktüğünü ve iltifat-ı nebeviyeye mazhar olduğunu..

*Fakir sahabelerden Ebu Ukayl-i Ensari hazretlerinin Tebük seferi hazırlıkları sırasında, bir gece sabaha kadar kuyudan su çekerek kazandığı 2 sa hurmanın yarısını getirip orduya bağışlayarak iştirak ettiğini..

*Osman bin Maz'un hazretlerinin müslüman olmasına; "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."(En Nahl: 16/90) ayetinin vesile olduğunu..

*Mekkeli müşriklerin Ammar bin Yasir'e eziyet ederlerken Hz. Ammar'ı Meymun kuyusuna attıklarını, boğulmak üzereyken, diliyle onların istediklerini söylediğini..

*Ammar bin Yasir hazretleri hakkında Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam); "Ammar tepeden tırnağına kadar iman ile doludur, iman onun etine, kanına kadar işlemiştir" buyurduğunu..

*Müşriklerden en fazla eziyet ve işkence gören sahabe-i kiramın şu zatlar olduğunu; Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Sâlim Mevla Ebu Huzeyfe(r. anhüm)

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Ammar bin Yasir(r.a) hakkında; "Kim Ammar'a düşmanlık ederse, Allah'a düşmanlık etmiş olur. Kim Ammar'a buğz ederse Allah da ona buğz eder."

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Said Nursi, Mektubat, RNK Neşriyat, İst. 2005

3-Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm Ve Meâl-i Kerim, Cilt:1, 2- Elif Ofset Tesisleri, İst. 1980

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI