Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-78

*Magrib memleketlerini İslam topraklarına katan meşhur komutan Ukbe bin Nafi’nin Amr bin As(r.a)’ın teyzesinin oğlu olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-15 11:40:43

*Magrib memleketlerini İslam topraklarına katan meşhur komutan Ukbe bin Nafi'nin Amr bin As(r.a)'ın teyzesinin oğlu olduğunu..

*Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hasan'ın vefatından evvel kardeşi Hüseyin(r.a)'e; "Benim anladığıma göre, biz ki ehl-i beytiz. Allah Teala nübüvvet ile hilafeti bizde cem etmeyecek" dediğini..Üstad Bediüzzaman'ın da buna işaret ederek; "saltanat-ı dünyeviye Âl-i Beyte yaramaz, vazife-i asliyesi olan hıfz-ı dini ve hizmet-i İslâmiyeti onlara unutturur. Halbuki saltanatı terk ettikleri zaman, parlak ve yüksek bir surette İslâmiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişler" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in Yahudi bilginlerindenken İslam'ı seçen Abdullah bin Selam hazretlerine, "Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir gurup bile bile gerçeği gizler.(Bakara:2/46) ayetini sorup onun da; "Ey Ömer! Ben Peygamber(sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizi gördüğüm zaman, oğlumu tanıdığımdan ziyade tanıdım. Çünkü oğlumda, anası ihanet etmişse, şüphem olabilir. Fakat Peygamber hakkında zerrece şüphem yoktur. Onun vasıfları Tevrat'ta zikredilenlerin aynı ve tamamıdır."

*Hz. Ebubekir'in(r.a) Tebük seferinde ordu teçhiz edilirken tüm mevcud parası olan 4000 dirhemi getirip verdiğini..

*Hz. Osman'ın(r.a) Tebük seferinde orduya 900 deve ve 100 at bağışladıktan başka her bir askere bir altın sarf etmek suretiyle 10 bin askeri teçhiz ettiğini ve bundan başka 1000 dirhem'i getirip Allah Rasulünün önüne döktüğünü ve iltifat-ı nebeviyeye mazhar olduğunu..

*Fakir sahabelerden Ebu Ukayl-i Ensari hazretlerinin Tebük seferi hazırlıkları sırasında, bir gece sabaha kadar kuyudan su çekerek kazandığı 2 sa hurmanın yarısını getirip orduya bağışlayarak iştirak ettiğini..

*Osman bin Maz'un hazretlerinin müslüman olmasına; "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor."(En Nahl: 16/90) ayetinin vesile olduğunu..

*Mekkeli müşriklerin Ammar bin Yasir'e eziyet ederlerken Hz. Ammar'ı Meymun kuyusuna attıklarını, boğulmak üzereyken, diliyle onların istediklerini söylediğini..

*Ammar bin Yasir hazretleri hakkında Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam); "Ammar tepeden tırnağına kadar iman ile doludur, iman onun etine, kanına kadar işlemiştir" buyurduğunu..

*Müşriklerden en fazla eziyet ve işkence gören sahabe-i kiramın şu zatlar olduğunu; Süheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi, Habbab bin Eret, Sâlim Mevla Ebu Huzeyfe(r. anhüm)

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) Ammar bin Yasir(r.a) hakkında; "Kim Ammar'a düşmanlık ederse, Allah'a düşmanlık etmiş olur. Kim Ammar'a buğz ederse Allah da ona buğz eder."

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Said Nursi, Mektubat, RNK Neşriyat, İst. 2005

3-Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Hakîm Ve Meâl-i Kerim, Cilt:1, 2- Elif Ofset Tesisleri, İst. 1980

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI