Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-77

*Selman-ı Farisi hazretleri hakkında Hz. Ali(r.a)’nin şöyle buyurduğunu; “Ulum-u evvelini ve ulum-u âhirini tahsil etmiş, bitmez, tükenmez bir denizdir ve bizden yani ehl-i beyttendir.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-08 12:11:20

*Selman-ı Farisi hazretleri hakkında Hz. Ali(r.a)'nin şöyle buyurduğunu; "Ulum-u evvelini ve ulum-u âhirini tahsil etmiş, bitmez, tükenmez bir denizdir ve bizden yani ehl-i beyttendir."

*Huzeyfet'ül Yemani hazretlerinin Hz. Osman'ın şehadetinden kırk gün sonra vefat ettiğini..

*Hz. Huzeyfe'nin vasiyeti üzerine iki oğlunun Hz. Ali'den ayrılmayıp, Sıffin vakıasında şehid olduklarını..

*Hz. Huzeyfe'nin vefat ederken; "İşte bu dünyanın son demidir. Ya Rabbi! Bilirsin ki ben seni severim. Sana kavuşmamı mübarek kıl" deyip ruhunu teslim ettiğini..

*Hz. Ali'nin Cemel vakıası evvelinde Basra'ya çıkarken yanında Bedir ashabından altı kişi olduğunu. Abdullah bin Selam hazretlerinin ise kendisine; "Ya Emire'l Müminin Medine'den çıkma. Eğer çıkarsan vallahi ebedi buraya emaret-i İslamiyye(İslam emirliği, başkentliği) girmez" dediğini ve zamanın onu tasdik ettiğini..

*Abdullah bin Abbas hazretlerinin Hz. Ali'nin İslami ilimlere vukufiyetini anlatma babında; "İnsanlara verilen ilmin beşte dördü Ali'ye verildi. Geri kalan beşte birinde Ali yine insanlara ortaktır" dediğini..

*Tabiin'in büyüğü Veysel Karani hazretlerinin Sıffin Savaşı öncesi Hz. Ali'nin ordusuna Nahile mevkiinde kavuşarak, Hz. Ali(r.a) ile görüşüp onun ordusuyla birlikte Sıffin'e geldiğini..

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam)'ın Ammar bin Yasir hazretlerine; "Dünyada son rızkın, sulu süttür" buyurduğunu ve Sıffin muharebesinde bu sözün gerçekleştiğini..

*Peygamberimizin onun şahitliğini iki kişinin şahitliği saydığı için kendisine "Zü'ş-şehadeteyn"(iki şehadet sahibi) denilen Huzeyme İbn-i Sabit'il Ensari hazretlerinin Sıffin'de Hz. Ali'nin(r.a) safında olduğu halde savaşmadığını. Hz. Ammar'ın şehadeti üzerine karşı tarafın fie-i bagiye olduğu anlaşılması üzerine hemen kılıcına sarılıp, şehid olana kadar cenk ettiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in; "Ebubekir(r.a) bizim seyyidimizdir. Eğer Ebubekir'in imanı yeryüzündeki insanların imanlarıyla tartılacak olsa, onlardan ağır gelir" dediğini..

*Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Ebubekir'in cenazesi başında; "Allahu Teâlâ'ya amel defteriyle kavuşmuş olan bir kimse yoktur ki, bana şu ölüm örtüsüne bürünmüş zattan daha sevgili olsun" dediğini..

* Hz. Ömer'in(r.a) Hz. Ali(r.a) hakkında; "Ebu'l Hasan'ın bulunamayacağı bir müşkül iş karşısında kalmaktan Allah'a sığınırım" dediğini.. 

*Hz. Ömer'in; "Ali'ye üç haslet verilmiştir ki, onlardan bir hasletin bende bulunması benim için en kıymetli şeylerden daha kıymetlidir. Bunlar;

1-Resul-i Ekrem'in kızıyla evlenmiş olması

2-Mescid-i Nebevi'de devamlı kalmaya izinli olması

3-Hayber fethinde İslam sancağının kendisine tevdi edilmesidir" dediğini.. 

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları, Bilmen Yayınevi, İst.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

"Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

Tirmizi, İlm 6, (2666)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI