Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-76

Sasani devletini sarsan meşhur Kadisiyye savaşında İslam ordusu içinde bin tane sahabe-i kiram bulunup, bunların 99’unun ehl-i Bedir’den olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-01 11:45:27

*Sasani devletini sarsan meşhur Kadisiyye savaşında İslam ordusu içinde bin tane sahabe-i kiram bulunup, bunların 99'unun ehl-i Bedir'den olduğunu..

*Bizanslılarla yapılan Yermük savaşında İslam ordusunun öğle ve ikindi namazlarını imâ ile kıldığını..

*Hz. Ömer'in hilafeti sırasında bir sefere bizzat kumandanlık etmek istediğinde, kendisine bir kumandanını göndermesini söyleyenlere, o Faruk-u Âzâm'ın ferasetiyle şöyle bir cevap verdiğini; "Ben, Abbas'ın vefatından evvel cihada gitmek isterim. Zira onun vefatından sonra size şer ipinin katları çözülür." Ve zamanın Hz. Ömer'i tasdik ettiğini..

*Bedir Ashabı içinde Arap aslı olmayan beş kişi olup, Temimdari(r.a) ve Bilal-i Habeşi(r.a)nin bunlardan ikisi olduklarını..

*Hz. Ömer(r.a)'in halifeliği sırasında Şam'a geldiğinde Bilal-i Habeşi hazretlerinin onun isteğiyle bir ezan okuduğunu. Bu ezanı işiten Ashab-ı Kiram'ın hep birden ağlamaya başlayıp, tabiini de ağlattıklarını. Hz. Peygamberin vefat ettiği günden o güne kadar ehl-i İslam'ın o kadar ağladığının görülmediğini..

* Hz. Ömer (R.A.)'in "Ebubekir'in bir gecelik veya bir saatlik ame­line karşılık bütün ömrüm boyunca yaptığım ibade­timi değiştirdim" dediğini, bir gecelik amelin ne olduğu soranlara, Hz. Sıddık'ın(r.a) Hz. Peygamberle hicretinde mağarada geceledikleri geceyi, bir saatlik ameliyle ise, Hz. Peygamberin vefatından sonra Arabistan'ın sarsılmasında Hz. Ebubekir'in(r.a) tavizsiz, dik duruşunu kastettiğini dile getirdiğini..

*Huzeyfetü'l- Yemanî Hazretleri'nin "İslâm, Hazret-i Ömer zamanında "gelen" kimseye benzerdi. Yakınlığı artardı. O'ndan sonra İslâm "giden" kimseye benzerdi, uzaklığı artardı" buyurduğunu..

*Hz. Ali (R.A.)'nin "Biz Ömer'in (R.A.) dilinden ne çıktıysa, sonra onun hakikat olduğunu gördük" dediğini..

Hz. Ömer'in (R.A.) fikrindeki isabetini Abdullah İbn-i Abbas'ın(r.a) şöyle izah ettiğini: "Hz. Ömer bir mes'ele hakkında benim fikrim şu merkezdedir dedi mi, o mes'ele, mutlaka O'nun gös­terdiği gibi vâki olurdu."

*İbn-i Mes'ûd(r.a)'un "Ömer'in vefatıyla ilmin onda dokuzu öldü' ifadesinden kastın "idare ve siyasetteki ilmi" olduğunu merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin kaydettiğini..

*Hz. Ali (R.A.)'nin "Bir yerde huzur ve sükûn varsa, bu Hz. Ömer'in varlığının alâmeti idi" buyurduğunu..

*Hz. Ebûbekir (R.A.) efendimizin bir defasında, "Yeryüzünde benim için Hz. Ömer'den daha sevimli bir kimse yoktur" buyurduklarını..

*Taberânî'nin Hz. Ali'nin(r.a) şöyle dediğini naklettiğini; "Sâlihler zikredildiği zaman, Ömer akla gelmeli."

*Hz. Ömer'in(r.a) kendisi Cennetle müjdelenmiş olduğu halde, ibadet­lerine kesinlikle bel bağlamadığını, akıbetinden fazlasıyla korkup, tenhalarda gözyaşı döktüğünü ve Allah'tan afv ve mağfiret dilediğini. Bu husustaki hassasiyetinden dolayı bir gün Peygamber efendimizin sırdaşı olan Hz. Huzeyfe'ye şöyle sorduğunu: "Ey Huzeyfe, Resûl-i Kibriya Efendimiz sana münafıkların gizli sırlarını anlatmıştı. Allah için doğru söyle, bende münafıklık alâmeti olarak bir şey görüyor musun?"

*Hz. Ömer'in devlet malına hassasiyetine dair kitaplarımızda şu misalin zikredildiğini; "Hilâfeti zamanında bir gün Hz. Osman (R.A.), Hz. Ömer'in huzuruna girmiş ve selâm vermişti. O sırada bir mektup yazan Hz. Ömer (R.A.), selâmı almamış, aceleyle mektubu tamamlayıp, mumu söndürerek bir başka mum yakmış ve Hazret-i Osman'ın selâmını bundan sonra almıştı. Bu hale çok hayret eden Hz. Osman (R.A.), sebebini sorunca şu cevabı almıştı: "Sen selâm verdiğinde Müslümanların işlerine ait bir mek­tup yazıyordum. O sırada yanan mum da Beytü'l-Mal'a aittir. O esnada senin selâmını almadım. Alsaydım, Cenâb-ı Hak, bana bunun hesabını sorardı ve ben ne cevap verirdim. Şu anda yanan mum ise benim şahsıma aittir. Onu yaktım ve selâmını öylece aldım."

Kaynaklar

1-Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt: 1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Mehmed Kırkıncı, Alevilik Nedir? Cihan Yayınları, İst. 1990

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz) geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.

AL-İ İMRAN,134.AYET

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI