Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-76

Sasani devletini sarsan meşhur Kadisiyye savaşında İslam ordusu içinde bin tane sahabe-i kiram bulunup, bunların 99’unun ehl-i Bedir’den olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-08-01 11:45:27

*Sasani devletini sarsan meşhur Kadisiyye savaşında İslam ordusu içinde bin tane sahabe-i kiram bulunup, bunların 99'unun ehl-i Bedir'den olduğunu..

*Bizanslılarla yapılan Yermük savaşında İslam ordusunun öğle ve ikindi namazlarını imâ ile kıldığını..

*Hz. Ömer'in hilafeti sırasında bir sefere bizzat kumandanlık etmek istediğinde, kendisine bir kumandanını göndermesini söyleyenlere, o Faruk-u Âzâm'ın ferasetiyle şöyle bir cevap verdiğini; "Ben, Abbas'ın vefatından evvel cihada gitmek isterim. Zira onun vefatından sonra size şer ipinin katları çözülür." Ve zamanın Hz. Ömer'i tasdik ettiğini..

*Bedir Ashabı içinde Arap aslı olmayan beş kişi olup, Temimdari(r.a) ve Bilal-i Habeşi(r.a)nin bunlardan ikisi olduklarını..

*Hz. Ömer(r.a)'in halifeliği sırasında Şam'a geldiğinde Bilal-i Habeşi hazretlerinin onun isteğiyle bir ezan okuduğunu. Bu ezanı işiten Ashab-ı Kiram'ın hep birden ağlamaya başlayıp, tabiini de ağlattıklarını. Hz. Peygamberin vefat ettiği günden o güne kadar ehl-i İslam'ın o kadar ağladığının görülmediğini..

* Hz. Ömer (R.A.)'in "Ebubekir'in bir gecelik veya bir saatlik ame­line karşılık bütün ömrüm boyunca yaptığım ibade­timi değiştirdim" dediğini, bir gecelik amelin ne olduğu soranlara, Hz. Sıddık'ın(r.a) Hz. Peygamberle hicretinde mağarada geceledikleri geceyi, bir saatlik ameliyle ise, Hz. Peygamberin vefatından sonra Arabistan'ın sarsılmasında Hz. Ebubekir'in(r.a) tavizsiz, dik duruşunu kastettiğini dile getirdiğini..

*Huzeyfetü'l- Yemanî Hazretleri'nin "İslâm, Hazret-i Ömer zamanında "gelen" kimseye benzerdi. Yakınlığı artardı. O'ndan sonra İslâm "giden" kimseye benzerdi, uzaklığı artardı" buyurduğunu..

*Hz. Ali (R.A.)'nin "Biz Ömer'in (R.A.) dilinden ne çıktıysa, sonra onun hakikat olduğunu gördük" dediğini..

Hz. Ömer'in (R.A.) fikrindeki isabetini Abdullah İbn-i Abbas'ın(r.a) şöyle izah ettiğini: "Hz. Ömer bir mes'ele hakkında benim fikrim şu merkezdedir dedi mi, o mes'ele, mutlaka O'nun gös­terdiği gibi vâki olurdu."

*İbn-i Mes'ûd(r.a)'un "Ömer'in vefatıyla ilmin onda dokuzu öldü' ifadesinden kastın "idare ve siyasetteki ilmi" olduğunu merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin kaydettiğini..

*Hz. Ali (R.A.)'nin "Bir yerde huzur ve sükûn varsa, bu Hz. Ömer'in varlığının alâmeti idi" buyurduğunu..

*Hz. Ebûbekir (R.A.) efendimizin bir defasında, "Yeryüzünde benim için Hz. Ömer'den daha sevimli bir kimse yoktur" buyurduklarını..

*Taberânî'nin Hz. Ali'nin(r.a) şöyle dediğini naklettiğini; "Sâlihler zikredildiği zaman, Ömer akla gelmeli."

*Hz. Ömer'in(r.a) kendisi Cennetle müjdelenmiş olduğu halde, ibadet­lerine kesinlikle bel bağlamadığını, akıbetinden fazlasıyla korkup, tenhalarda gözyaşı döktüğünü ve Allah'tan afv ve mağfiret dilediğini. Bu husustaki hassasiyetinden dolayı bir gün Peygamber efendimizin sırdaşı olan Hz. Huzeyfe'ye şöyle sorduğunu: "Ey Huzeyfe, Resûl-i Kibriya Efendimiz sana münafıkların gizli sırlarını anlatmıştı. Allah için doğru söyle, bende münafıklık alâmeti olarak bir şey görüyor musun?"

*Hz. Ömer'in devlet malına hassasiyetine dair kitaplarımızda şu misalin zikredildiğini; "Hilâfeti zamanında bir gün Hz. Osman (R.A.), Hz. Ömer'in huzuruna girmiş ve selâm vermişti. O sırada bir mektup yazan Hz. Ömer (R.A.), selâmı almamış, aceleyle mektubu tamamlayıp, mumu söndürerek bir başka mum yakmış ve Hazret-i Osman'ın selâmını bundan sonra almıştı. Bu hale çok hayret eden Hz. Osman (R.A.), sebebini sorunca şu cevabı almıştı: "Sen selâm verdiğinde Müslümanların işlerine ait bir mek­tup yazıyordum. O sırada yanan mum da Beytü'l-Mal'a aittir. O esnada senin selâmını almadım. Alsaydım, Cenâb-ı Hak, bana bunun hesabını sorardı ve ben ne cevap verirdim. Şu anda yanan mum ise benim şahsıma aittir. Onu yaktım ve selâmını öylece aldım."

Kaynaklar

1-Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt: 1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Mehmed Kırkıncı, Alevilik Nedir? Cihan Yayınları, İst. 1990

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI