Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-72

*Hilafet yükünü omuzlarına aldığında Hz. Ebubekir(r.a)’in karşı karşıya kaldığı sıkıntıları anlatma babında Hz. Aişe’nin(r.a) şöyle dediğini; “Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) hazretleri vefat ettiğinde nifak baş kaldırdı, Arap mürted oldu, Ensar bir tarafa çekildi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-07-01 15:37:29

*Hilafet yükünü omuzlarına aldığında Hz. Ebubekir(r.a)'in karşı karşıya kaldığı sıkıntıları anlatma babında Hz. Aişe'nin(r.a) şöyle dediğini; "Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) hazretleri vefat ettiğinde nifak baş kaldırdı, Arap mürted oldu, Ensar bir tarafa çekildi. Eğer pederimin üzerine inen belalar dağların üzerine inseydi, ezerdi. Öyle iken her ne hususta ihtilaf ettilerse, pederim yetişti, zorlukları çözdü."

*Beni Saide sakifesinde hilafet tartışmaları olduğu sırada Hz. Ömer(r.a)'in Ebu Ubeyde bin Cerrah(r.a)'a; "Elini uzat, sana biat edeyim. Zira Resulullah'ın buyurduğu üzere sen bu ümmetin eminisin" dediğinde Hz. Ebu Ubeyde'nin ona şöyle cevap verdiğini; "Ya Ömer! Senin İslam'a girdiğin zamandan beri böyle bir zayıf reyini görmedim. İçinizde sıddık ve mağarada ikinin ikincisi olan Ebubekir varken bana nasıl beyat edersin?"

* Büyük kahraman Ebu Dücane hazretlerinin Yemame savaşında şehid düştüğünü..

*Hz. Ebubekir efendimizin bir lakabını 'Atik' olduğunu, bunun sebebinin son derece güzel bir insan olmasından veya Hz. Peygamberin bir gün kendisine 'Sen Allahu Teâlâ'nın cehenneminden atiksin(azadlısın)' fermanında bulunduğundan dolayı dendiğini..

Hz. Ebubekir'in(r.a) Arap lisanına, neseplerine ve vakıalarına herkesten fazla vâkıf olmasından dolayı muasırlarının kendisine 'Kureyş'in âlimi' dediklerini..

* Hz. Ömer(r.a)'in validesi Hanteme bint-i Hâşim b. Mugîre'nin, Ebû Cehl'in amcasının kızı olduğunu..

* Hazret-i Ömer'e taraf-ı Nebeviden (Ebû Hafs) künyesi verildiğini..

*Hz. Ömer'in Halifeler arasında (Emîrü'l-Mü'minin) ünvâniyle ilk yâd olunan zât olduğunu..

*Hz. Ömer'in(r.a), Peygamber efendimiz(aleyhissalatu vesselam) ve Hz. Ebubekir(r.a)'nin kabirlerinin yanına gömülmesinin ardından meşhur şair Hassan bin Sabit hazretlerinin şu mersiyeyi söylediğini; "Üç zat ki, fazilet ve ulviyetleriyle temayüz etmişlerdi, Rabbü'l-âlemin onları haşr olunacakları günde safa, ziynet, parlaklıklığa ve sevince boğacaktır. Yâd olundukları zaman onları başkalarına tafdil ve tercih etmeyecek basiretli bir mü'min düşünülemez. Her üçü de birbirinden ayrılmaksızın birlikte yaşadılar; irtihallerinde de makbere-i saadetlerine konulduklarında yine birleştiler."

*Merhum Ömer Nasuhi Efendi'nin belirttiğine göre Hz. Ömer'in Müslüman olduğu sırada "kendisiyle, erkek olan Müslümanların adetleri kırka, kadınların adedi de yir­mi bire baliğ olduğunu.."

* İslâm âleminde ilk Kur'ân mektebinin müessisinin Hazret-i Ömer(r.a) olduğunu.. Me­dîne-i Münevvere'de bu mektebi vücûde getirip, muallimliğine Âmir b. Abdi'llâh el-Huzâî'yi tâyin ve kendisine Beytül-Mâl'den maaş tahsis ettiğini..

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt:1, Bilmen Basımevi, İst. 1973

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.

Ankebut, 57

GÜNÜN HADİSİ

Hiç bir vâli yoktur ki, o, müslüman ahâli üzerinde icrâ-yı velâyet ederken zulüm ederek ölür, muhakkak Allah Cennet kokusunu ona haram kılacaktır.

Ma'kıl İbn-i Yesâr (r.a)'dan rivayet olunur.

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI