Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-70

Peygamber efendimizin vefatı hengamesinde Ben-i Saide sofasında halife seçimi sırasında Hz Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah’tan evvel davranarak Hz. Ebubekir’e (r.a) ilk biat eden zatın,


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-06-16 14:40:44

*Peygamber efendimizin vefatı hengamesinde Ben-i Saide sofasında halife seçimi sırasında Hz Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan evvel davranarak Hz. Ebubekir'e (r.a) ilk biat eden zatın, Hazrec kabilesinden Beşir bin Sa'd(r.a) olduğunu..

*Huneyn gazvesinde düşman ordusundan telef olan 70 kişiden yirmi tanesini Enes bin Malik hazretlerinin üvey babası Ebu Talha el Hazreci(r.a) hazretlerinin tepelediğini..

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın mezarının Ebu Talha hazretleri tarafından kazıldığını..

*Peygamber efendimizi(sallalahu aleyhi ve sellem) kabrine indiren zatların Hz. Ali(r.a), Hz Abbas'ın iki oğlu olan Fadl ve Kusem ile Resul-i Ekrem'in azatlılarından Şükran(r.a) ile Ensar'dan Evs ibn-i Havli(r.a) olduğunu..

*Übeyy ibn-i Ka'b hazretlerinin İslam tarihinde mektuplarının sonuna imza atan ilk zat olduğunu..

*Zübeyir bin Avvam hazretlerinin kılınç kullanmakta, Hz. Sad bin Ebu Vakkas'ın(r.a) da ok atmakta çok mahir olduklarını..

* Hz. Ebu Zerr(r.a)'in şöyle buyurduğunu; "Kılıcı enseme dayasanız, ben de Rasulullah(sallallahu aleyhi ve sellem)'den duyduğum bir sözü başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem, o sözü elbette size yetiştiririm."

*Dört halife'den rivayet edilen hadis sayısının aşağıdaki kadar olduğunu;

Hz. Ebubekir(r.a); 142

Hz. Ömer(r.a); 500

Hz. Osman(r.a); 146

Hz. Ali(r.a); 586

*Hz. Ali(r.a)'nin bir gün göğsünü işaret ederek; "Bana bak, işte şurada çok ilim vardır. Lakin ah onu taşıyacak kimseler bulabilsem" buyurduğunu..

 *Fitne dönemiyle birlikte Haricilerin tekfiri, Emevilerin aşırılarının tadlili, Şiaların da taassub ve yalanları yüzünden Hz. Ali'den(r.a) gelen rivayetlere şüphe ile bakılması sonucu koca bir ilmin zâyi olduğunu..Bunu Hz. Ali'nin(r.a) bir yakınının şöyle dile getirdiğini; "Onların yani fitnecilerin Allah belasını versin. Nasıl bir ilmi fesada verip istifade olunmaz bir hâle koydular."

* Abdullah bin Amr bin As'ın(r.a) mahfuzatının Hz. Ebu Hureyre'den(r.a) fazla olmasına rağmen kendisinin daha sonraları Ehl-i Kitap'ın kitaplarını mütalaaya koyulduğu için, Tabiîn alimlerinin pek çoğunun İsrailiyat karışabilir korkusuyla ondan rivayet almak konusunda çekinceli olduklarını, bundan dolayı kendisinden bize ulaşan rivayetlerin yedi yüzü pek az geçebildiğini.. 

Kaynaklar

1- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Muhtasarı ve Şerhi, Cilt: 1, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1979

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI