Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-69

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)’ın Mekke fethinden sonra Medine’ye dönerlerken Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerini Mekke halkına din ahkâmını tebliğ için Mekke’de bıraktığını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-06-07 14:33:02

*Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın Mekke fethinden sonra Medine'ye dönerlerken Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerini Mekke halkına din ahkâmını tebliğ için Mekke'de bıraktığını..

*Peygamber efendimizin Mekke'nin fethinde sesi gayet güzel olan Ebu Mahzûre adlı 16 yaşındaki bir gence ezanı öğretip, onu Mekke'de müezzinlikle görevlendirdiğini, Ebu Mahzûre'nin(r.a) de vefat edeceği hicri 59 senesine kadar Medine'de müezzinlik yaptığını..

*Ebu Süfyan bin Harb(r.a) ve diğer Kureyş büyüklerinin Müslüman olduktan sonra Medine'ye yerleştiklerini, Ebu Süfyan'ın bir müddet Peygamberimizin katipliği vazifesinde bulunduktan sonra Necran valiliğine getirildiğini..

* Asr-ı Saadette İslam hatipleri içerinde Sabit bin Kays hazretlerinin emsalinden üstün olması gibi, Hasan bin Sabit ile Ka'b bin Malik hazretlerinin de en meşhur İslam şairleri içinde akranlarına üstün olduklarını , Daha sonra onların arasına Kaside-i Bürde şairi Ka'b bin Züheyr'in de katıldığını..

*Veda hutbesinde, sesi gür olan Rebia ibn-i Ümeyye bin Halef'in(r.a) Peygamberimizin sözlerini yüksek sesle tekrar ederek kalabalığa ulaştırdığını..

*Peygamber efendimiz zamanın meşhur müezzinlerinin şu dört zat olduğunu;

1-Bilal-i Habeşi

2-İbn-i Ümm-i Mektum

3-Ebu Mahzûre

4-Sa'dü'l Karaz

* İbn-i Ümm-i Mektum hazretlerinin Hz. Hatice(r.a)'nin dayısının oğlu olduğunu..

* Sa'dü'l Karaz'ın Ammar bin Yasir hazretlerini kölesi olup Peygamberimizin onu Kuba mescidine müezzin tayin ettiğini. Hz. Bilal'in Hz. Ebubekir devrinde Medine'den ayrılmasından sonra kendisinin Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin müezzinliğine tayin edildiğini..

*Zübeyir bin Avvam(r.a) ile Cüheym ibn's Salt'ın(r.a) Peygamberimiz hayattayken zekât mallarının kâtipliğinde bulunduklarını..

*Arapların 'Dühât-ı Erbaa'(Dört dâhi) dedikleri kişilerin şunlar olduğunu;

1-Muaviye bin Ebi Süfyan

2-Amr bin As

3-Mugiyre bin Şube

4-Ziyad bin Ebih

*İmam-ı Şafii hazretlerinin Ebu Hureyre(r.a) hakkında; "Kendi zamanında Hadis rivayet edenlerin ahfazıdır(en hafızıdır)' dediğini..

*Sahabelerin fukahası arasında en çok fetvaları nakledilen sahabenin Abdullah bin Abbas(r.a) olduğunu..

Kaynaklar

1- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Muhtasarı ve Şerhi, Cilt: 1, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1979

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Kurban hakkında

"Kim gönül hoşluğu ile,sevabını Allah'tan umarak kurbanını keserse,o kurban onu ateşten koruyan bir perde olur"Tergib ve Terhib:2/155

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI