Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-68

Hz. Osman’ın(r.a) Tebük seferi için ordu teçhiz edilirken yaptığı maddi yardımı Hz. Huzeyfe (r.a.)’nin şöyle anlattığını: "Osman, zorluk ordusu için getirdiği on bin dinarı gelip, Resûlullah'ın önüne koydu. Resûlullah (s.a.v.) hem eliyle paraları karıştırıyor, hem de şöyle diyordu:


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-06-01 12:09:46

*Hz. Osman'ın(r.a) Tebük seferi için ordu teçhiz edilirken yaptığı maddi yardımı Hz. Huzeyfe (r.a.)'nin şöyle anlattığını: "Osman, zorluk ordusu için getirdiği on bin dinarı gelip, Resûlullah'ın önüne koydu. Resûlullah (s.a.v.) hem eliyle paraları karıştırıyor, hem de şöyle diyordu: "Osman! Allah, kıyamet gününe kadar senin gizli-açık bütün günahlarını bağışlasın!"

*İbn Şihab ez-Zührî'nin şöyle dediğini: "Osman (r.a.) Tebük Savaşı'nda zorluk ordusuna 940 katır ve 60 at bağışta bulunarak böylece bine tamamladı…"

*Hz. Osman'ın(r.a) "Ne cahiliye döneminde, ne de Müslüman olduktan sonra asla hırsızlık yapmadım ve zina etmedim" dediğini..

*Abdullah bin Ömer'in(r.a), Zümer sûresinin: "Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, âhiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkârcı gibi) midir?" (Zümer, 9.âyet) okuyup ardından: "O, Osman bin Affan'dır" diyerek Hz. Osman'ın gece ibadetine olan düşkünlüğünü nazara verdiğini..

*Hz. Ali'nin(r.a) Hz. Osman(r.a) hakkında "Akrabalarıyla sılayı rahimi sürdürmek bakımından en güçlümüz Os­man'dı" dediğini..

*Abdurrahman bin Hâtıb'ın(r.a.), babasının kendisine şöyle dediğini söylediğini: "Sözü, Osman'dan daha tam ve güzel olan hiç kimse görmedim. Ne var ki, o, konuşmaktan hoşlanmıyordu."

*Hz. Osman'ın şehid edildiği sırada vücudun­dan akan kanın önünde bulunan Mushaf'ın sayfaları üzerine damladığını görünce, kan sebebiyle bazı kelimeleri silinmesin diye Mushaf'ı kapattığını. Mushaf'ı göğsüne bastırıp, bu şekilde ruhunu teslim ettiğini.

*Ömer bin Abdülaziz'in, Hz. Ali(r.a) hakkında "Dünyanın en zahid, ona karşı en gönülsüz insanı, Ebû Tâlib oğlu Ali'dir" dediğini

*Hasan el-Basrî'nin Hz. Ali(r.a) için şu ifadeleri kullandığını; "Allah (c.c.), Ali'ye rahmet etsin. O, bu ümmetin velîsiydi."

*Humeme bin Ebi Humeme ed-Devsi adlı sahabenin Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti devrinde Ebu Musa el Eş'ari(r.a)'in mahiyetinde İsfahan'ın fethinde bulunduktan sonra cephede ishalden vefat ettiğini. Ebu Musa hazretlerinin onun hakkında; 'Vallahi Peygamberimizden duyduğumuz ve bize ulaşan bir şey varsa o da Humeme'nin şehid olacağı idi' dediğini..

*Hicri 110 senesinde sonra yeryüzünde berhayat olan hiçbir sahabenin kalmadığını.

* Sahabelerin hayatını anlatan kitaplar arasında en çok sahabe ismini cem edenin İbn-i Hacer Askalani'nin El İsâbe'si(11783 sahabe) olduğunu.. Onu sırasıyla İzzü'd-Din bin el Esir'in Üsdü'l Gâbe'si(7554 sahabe) ve İbn-i Abdi'l Berr'in el-İstiab(3500 sahabe)'ının takip ettiğini..

*Rıdvan beyatına katılan sahabe sayısının bir rivayete göre 1400 diğer bir rivayete göre 1525 olduğunu..

*Ebu Zür'a er Razi'nin şöyle dediğini; "Bir kimsenin Rasulullah'ın(aleyhissalatu vesselam) ashabından birine kem nazarla baktığını görürsen anla ki o kimse zındıktır. Zira Resul haktır. Kur'an haktır. Resul'ün getirdiği de haktır. Bunların hepsini bize tebliğ eden sahabedir. Bu herifler ise Kur'an ve Sünnet'i iptal için şuhudumuzu tecrübeye kalkışıyorlar. Hâlbuki zenadıka oldukları için cerh olunmak asıl kendilerine yaraşır."

Kaynaklar

1- Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife, çev. Osman Arpaçukuru, Beka Yayınları, İst. 2006

2-Bâbânzâde Ahmed Naim, Tecrid-i Sarih Muhtasarı ve Şerhi, Cilt: 1, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1979

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI