Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-67

*Hendek muharebesinde hendeği atlayan müşriklerden Nevfel Mahzumi’yi yukarıdan aşağıya kadar ikiye biçen Zübeyir bin Avvam’a(r.a); “senin kılıcın gibi kılınç görmedik” diyenlere o kahramanın ; onu yapan kılıç değildir, bilektir” cevabını verdiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-23 13:52:10

*Hendek muharebesinde hendeği atlayan müşriklerden Nevfel Mahzumi'yi yukarıdan aşağıya kadar ikiye biçen Zübeyir bin Avvam'a(r.a); "senin kılıcın gibi kılınç görmedik" diyenlere o kahramanın ; onu yapan kılıç değildir, bilektir" cevabını verdiğini..

*Hendek muharebesinde müşriklerin dört ölü verdiklerini, Müslümanların şehitlerinin sayısının ise beş kişi olup, bir de bunlara, daha sonra yarasının azmasıyla şehid düşen Sa'd bin Muaz hazretlerinin eklendiğini..

*Muhacirinin efdalinin Hz. Ebubekir(r.a) olması gibi ensarın en efdalinin de Sa'd bin Muaz hazretleri olduğunu..

*Sa'd Bin Muaz'ın(r.a) tavır ve ahlakça Hz. Ömer(r.a)'e benzediğini..

*Hz. Ali'nin(r.a) bir hutbesinde hazır bulunan Ebu Tufeyl'in onun şöyle dediğini naklettiğini; "Benden dilediğinizi sorunuz. Vallahi benden ne sorarsanız size haber veririm. Bana Kitabullah'tan sual ediniz. Hiçbir ayet yoktur ki ben onun gecede mi, gündüzde mi, kırda mı, tepede mi nâzil olmuş olduğunu bilmeyeyim."

*Hz. Ebubekir'in(r.a) vefatından sonra Hz. Ömer(r.a)'in, onun hanımı Esma binti Umeys'e gelerek onun ibadet hayatını sorduğunu..Esma'nın bu soruyu:

"Seher vakti olunca kalkar, abdest alır ve namaz kılardı… Sonra yine kılardı… Sonra gözyaşları içinde Kur'an okurdu… Bu hâlde secde ederdi… Ağlayarak Rabbine dua ederdi… Ben o gün evde yanmış bir ciğerin kokusunu alırdım" diye cevaplayınca, ağlamaya başlayan Hz. Ömer'in;"Hattab'ın oğlunda bunların hiçbiri yok…" dediğini..

Hz. Ömer için onu tanıyanların,"Konuştuğu zaman sözünü dinletir. Yürüdüğünde hızlı ve seridir. Vurduğunda da acıtır" dediklerini..

Hz. Aişe'nin(r.a) Hz. Ömer'i(r.a) şöyle anlattığını; "Vallahi, o, işinde gayretli ve ciddîydi. Emsali yoktu. Her şeyi tam yapardı."

Hz. Ömer'in sık sık şöyle söylediğini; "Ne ben hilekârım, ne de bir hilekâr beni aldatabilir."

Abdullah bin Mes'ûd'un(r.a) Hz. Ömer(r.a) hakkında şöyle dediğini; "Maşallah Hattab'ın oğluna! Ne müthiş adamdı o…"

Kaynaklar

1-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt:1, Bilmen Basımevi, İst. 1973

3-Halid Muhammed Halid, Hulefaü'r Rasul, terc: Beş Raşid Halife, çev. Osman Arpaçukuru, Beka Yayınları, İst. 2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Harb bir hiledir.

Buhari, Cihad 157; Müslim, Cihad 18, (1740)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI