ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-66

Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)’ın amcası Hz. Abbas’a çok kıymet verip, onun güzel huylarını överek, zaman zaman şöyle buyurduğunu: “Bu, benim atalarımdan geriye kalandır..”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-15 18:07:23

*Resûlullah(aleyhissalatu vesselam)'ın amcası Hz. Abbas'a çok kıymet verip, onun güzel huylarını överek, zaman zaman şöyle buyurduğunu: "Bu, benim atalarımdan geriye kalandır.."

*Hz. Abbas (r.a.)'ın çok cömert olup; âdeta iyilikseverliğin amcası ya da dayısı gibi olduğunu..

*Hz. Abbas'ın birçok konuda dâhi denilebilecek ölçüde zeki birisi olduğunu..

*Resûlullah (s.a.v.)'in hizmetkârı Ebû Râfi'nin şöyle dediğini: "Ben Abbas b. Abdülmuttalib'in yanında genç bir hizmetçi idim. İslâmiyet evimize geldiğinde Abbas, Ümmü'l-Fazl ve ben müslüman olduk. Abbas ise İslâm'ını gizliyordu…"

İlk Müslümanların Abbâd bin Bişr(r.a)'i şöyle tarif ettiklerini; "O, Allah'ın nurunu taşıyan insandır."

*Bedir savaşı başlangıcında Utbe bin Rebia'nın İslam ordusundan karşılarına çıkacak üç silahşor istediğinde, ilk olarak karşılarına çıkan üç kişiden birisinin Abdullah bin Ravaha(r.a) olduğunu..

*Hazrec kabilesi gençlerinden Haris bin Süraka'nın(r.a) Bedir savaşının ilk dakikalarında arka saflarda olmasına karşın, safların üzerinden uçan bir okla şehid düştüğünü.. Bedir'de ensardan ilk şehid olanın da o olduğunu..

*Bedir'de kılıçla şehid düşen ilk müslümanın Umeyr bin Hümam(r.a) olduğunu..

*Bedir savaşı sonrası esirlerin ne yapılması gerektiği istişare edildiğinde Sad bin Muaz(r.a)'ın da Hz. Ömer(r.a)'in fikrine iştirak ederek, onların boyunlarının vurulması gerektiğini dile getirdiğini. Fakat Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) bu fikre iştirak etmediğini..

*Hz. Ali(r.a) Hz. Fatıma(r.a) ile evlendiğinde Hz. Fatıma'nın 15, Hz. Ali'nin ise 21 yaşında olduklarını..

*Hz. Ömer'in(r.a) kızı Hz. Hafsa'nın(r.a) ilk eşinin Huneys bin Hüzafetü's Sehmi(r.a) olup, onun Bedir savaşı sonrasında vefat etmesi üzerine Hz. Hafsa'nın dul kaldığını ve Peygamber efendimizin onunla izdivaç ettiğini.

*Uhud savaşına çıkarken sadece Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam) ile Ebu Berde(r.a) hazretlerinin atlı olup, diğer İslam askerlerinin piyade olduklarını..

*Uhud savaşında ilk şehidin Ebu Cabir İbn-i Amr ibn Haram(r.a) olduğunu..

*Uhud şehitlerinden Ziyad bin Seken hazretlerinin Peygamber Efendimizin kucağında onun mübarek yüzüne baka baka şehadet şerbetini içtiğini..

* Uhud Şehidlerinden Vehb bin Kâbus hazretlerinin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a taarruz eden üç hücum dalgasını tek başına karşıladığını. Efendimizin(sallallahu aleyhi ve selem) ona; "Kalk ya Vehb ve cennetle müjdelen" buyurduğunu. Rasulullah'ın onun cenazesi başında "Ey Vehb! ben senden hoşnudum" buyurduğunu duyan Hz. Ömer(r.a)'in "Kabus'un oğlu gibi ölmeyi cana millet bilirim" dediğini..

*Uhud savaşını olduğu gün savaş meydanına gelip müslüman olan Muhayrik adlı Yahudi'nin o gün şehadet şerbetini içtiğini ve Peygamber efendimizin onun hakkında; "Muhayrik, Yahudi milletinin en hayırlısıdır" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

2- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Îmân altmış kadar şu'bedir. Hayâ da îmânın bir şu'besidir.

BUHARİ,KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, EBU HUREYRE(r.a.)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI