Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-65

Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a) ve Hz. Zübeyr bin Avvam’ın(r.a) özellikleri bakımından insanların birbirlerine en çok benzeyenleri olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-08 14:58:27

*Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a) ve Hz. Zübeyr bin Avvam'ın(r.a) özellikleri bakımından insanların birbirlerine en çok benzeyenleri olduğunu..

*Yermük savaşında Zübeyr bin Avvam'ın(r.a) tek başına bir ordu olduğunu..

* Zübeyir bin Avvam'ın şöyle dediğini; "Talha b. Ubeydullah, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'den sonra peygamber olmadığını bildiği hâlde çocuklarını peygamber isimleriyle adlandırıyordu. Ben de şehid olmaları ümidiyle, çocuklarımı şehid isimleriyle adlandırıyordum."

*Hayat tarihçesinde Zübeyir bin Avvam hazretleri için özetle şöyle denildiğini: "O ne emirlik yaptı, ne cizye topladı, ne de başka bir şey yaptı; sadece Allah yolunda savaştı…"

*Cemel savaşı sonrasında Hz. Zübeyr'in(r.a) kılıcını getirdiklerinde Hz. Ali(r.a)'nin onu aldığını ve şöyle diyerek ağlamaya başladığını: "Bir kılıç ki, vallahi sahibi daima onunla Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)'dan tehlikeleri uzaklaştırmıştır!"

*Cabir b. Abdullah(r.a)'nın, Hz. Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın cömertliğini şöyle anlattığını; "Talha b. Ubeydullah'tan başka, istenmeden çok veren birini daha görmedim."

*Ümeyr b. Sa'd(r.a)'ın sahabeler arasında lakabının "Eşsiz Adam" olduğunu.. Kendilerinde olan fazilet, anlayış ve nura rağmen Resûlullah'ın ashabının böyle bir lakabı vermede üzerinde birleştikleri başka bir adamın olmadığını..

*İbn Abbas(r.a)'ın Zeyd bin Sabit(r.a) hakkında; "Hz. Peygamberin ileri gelen ashabı, Zeyd b. Sâbit'in derin bir ilim sahibi olduğunu anlamışlardı" dediğini..

* Peygamberimizin vefatın sonrası halife seçimi müzakerelerinde Üseyd bin Hudayr'ın(r.a) kavminden olan ensâr grubuna şöyle hitap ettiğini: "Biliyorsunuz ki Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)muhacirlerdendi. Öyleyse halifesi de muhacirlerden olmalıdır. Bizse Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in ensârıydık. Bugün ise halifesinin ensârı olmamız gerekir..." Onu bu sözlerinin ortama serinlik ve selâmet getirdiğini..

* Hz. Ebu Hureyre(r.a) için bir arkadaşının şöyle dediğini; "Hayvanları çok se­verdi. Yedirdiği, taşıdığı, temizlediği ve koru­duğu bir kedisi vardı. Kedi, onu gölgesi gibi ta­kip ederdi."

Kaynaklar

1- Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

Her ölenin amel defteri kapanır. Yalnız Allah rızası için yurt sınırında nöbet bekleyenler müstesnadır

Riyazü's Salihin, 2/1297

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI