Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-64

*Abdullah bin Abbas’ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ¬bîye sorar, araştırırdım”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-01 18:51:22

*Abdullah bin Abbas'ın(r.a) "İmkânım olsa, tek bir meseleyi otuz sahâ­bîye sorar, araştırırdım" dediğini..

*Dostlarından birisinin İbn-i Abbas'ın(r.a) ilmi şahsiyetini şöyle özetlediğini: "İbn Abbas'ın öyle meclisleri olurdu ki, bütün Kureyş halkı "orada ben de bulundum" diye övünmek istese, mutlaka bir gerçeklik payı vardı."

* İmrân b. Husayn(r.a)'ın şiddetli bir hastalığa ya­kalanıp bu derdi tam otuz yıl çektiğini. Bitmez tükenmez acılar içinde kıvrandığı hâlde bir kez olsun "of" demediğini..

* Seleme b. Akvâ(r.a)'nın oğlu İyâs'ın babasının faziletini tek cümleyle şöyle özetlediğini: "Babam asla yalan söylememiştir!.."

* Yezid halife olunca, Abdullah İbn Zübeyr'e(r.a) temsilcisini gönderdiğini, tehditler savurarak on­dan kendisine biat almak istediğini. O kahraman-ı âlişanın bu temsilciye cevabının şöyle olduğunu: "Şunu iyice kafana yerleştir ki, ben bir sarhoşa asla biat etmem!"

*Oğlu Abdullah bin Zübeyr(r.a) Haccac-ı Zalim tarafından şehit edildiğinde annesi, Hz. Esma bint-i Ebubekir(r.a)'e taziyeye gelip sabır dileyen Abdullah bin Ömer(ra)'e 97 yaşındaki o şehid anasının şöyle cevap verdiğini; "Hiç sabretmez miyim? Bu olay sadece be­nim başıma gelmedi ki, Yahya b. Zekeriya'nın mübarek başı da Benî İsrail'in bir azgınına he­diye edilmemiş miydi?"

* Aynı asırda yaşayanların Abdullah bin Ömer(r.a)'in hadis nakletmedeki titizliğini şöyle anlattıklarını; "Bir hadise ilave yapmak ya da onu eksiltmekten Abdullah b. Ömer'den daha fazla korkan, kaçınan başka bir sahabî yoktur."

*Çağdaşlarının Abdullah bin Ömer(r.a)'in faziletlerini şu ifadelerle dile getirdiklerini: "Ömer'in oğlu öldü, o erdemde tıpkı Ömer gibiydi." "Ömer (r.a.) öyle bir zamanda yaşadı ki, etrafında kendi gibi insanlar vardı. İbn Ömer öyle bir zamanda yaşadı ki, çevresinde kendi gibi kimse yoktu."

* Ensarın ileri gelenlerinden Sad bin Ubade hazretlerinin cömertliğini anlatma babında Allah Rasulünün(aleyhissalatu vesselam); "Muhakkak ki cömertlik, bu ev halkının en belirgin ahlâkıdır" buyurduğunu..

*Merhum Ahmed Cevdet Paşa'nın, Hz. Ömer'in(r.a) Hz. Hamza'dan üç gün sonra Müslüman olduğunu yazdığını..

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Medine'ye teşriflerinde, Ensarın en ulusu olan Esad bin Zürare(r.a)'nin Hz. Peygamberin devesini teberrüken kendi ahırına götürdüğünü..

*Hz. Ömer'in(r.a) devamlı ettiği dualardan birinin şu olduğunu; "Ya Rabbi, bana senin yolunda şehadet müyesser et ve Rasulünün beldesinde ölmek mukadder et."

Kaynaklar

1-Halid Muhammed Halid, Yeryüzü Yıldızları, Terc. Abdülkerim Akbaba, Beka Yayınları, İst. 2006

2-Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, Cilt:1, Bedir Yayınevi, İst. 1966

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI