Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-63

Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu : “Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud’u) tayin ederdim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-22 11:03:12

*Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu: "Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud'u) tayin ederdim."

*Neccar oğlu Malik kabilesinin bayrağının, Tebük savaşında Ammare b. Hazm'ın(r.a) elinde olduğunu. Hz. Pey­gamberin bayrağı ondan alıp Zeyd bin Sabit'e(r.a) teslim etti. Bunun üzerine Ammare'nin: "Ya Resûlallah, bir kusurum mu size ulaştı?" deyince Resûlullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) "Hayır. Lâkin Kur'ân'a öncelik tanınmalıdır. Zeyd, Kur'ân'ı senden daha iyi bilir." diye cevap verdiğini..

*Peygamber efendimizin(Aleyhissalatu vesselam) Zeyd bin Sabit hazretleri hakkında asha­bına: "Feraiz ilmini en iyi bileniniz Zeyd'dir" buyurduğunu..

*Ata b. Ebî Rabbah'ın Hz. Aişe(r.a) hakkında : "Hz. Aişe en iyi fıkıh bilginlerinden idi, insanlar içerisinde en isabetli ve en güzel görüş sahiplerinden idi" dediğini..

*Urve bin Zübeyir'in; "Fıkıh ve şiir bilgileri hususunda Hz. Aişe'den daha üstün bir kim­se görmedim" dediğini..

*Ebu Hüreyre(r.a)'nin adının Abdurrahman ve babasının adı Sahr ed-Devsî olduğunu.. Kendisinin Hayber savaşından sonra hicrî yedinci yılda muhacir olarak Medine'ye gelip Müslü­man olduğunu..

* Hz. Aişe, İbn-i Ömer, Ebu Hureyre hazretlerinin Medine ehlinin ilim mercîleri olduğunu.. Medineli tabiînin ileri gelenlerinin bunlardan ilim aldığını..

*Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) ilk çocuğunun Kasım adlı erkek evladı olup iki yıl kadar yaşayıp vefat ettiğini. Hz. Hatice(r.a)'den olan diğer oğlunun "Tahir" ve "Tayyip" de denilen Abdullah ismindeki oğlu olup onun da Kasım'dan sonra çok yaşamayıp vefat ettiğini. İbn-i Hişam'ın ise Tayyip ve Tahir'in ayrı ayrı çocuklar olduğunu ifade ettiğini..

*Peygamberimizin kızlarının doğum sırasının şöyle olduğunu; Zeynep (Peygamberimiz 30 yaşında iken), Rukiyye(Peygamberimiz 33 yaşında iken) Ümmü Külsüm, Fatıma..

*Merhum Hacı Cemal Öğüt Efendi'nin "Ümm-ü Külsüm 'G' harfiyle değil 'K' harfiyledir. Biz Türkçemizde Ümmü Gülsüm, Ümmü Gül şeklinde telaffuz ederiz ki, yanlıştır" diye yazdığını..

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) kızı Ümmü Külsüm'ü(r.a) Hz. Osman(r.a)'a tezviç buyurdukları zaman; "Senin kocan, ceddin İbrahim'e(a.s) ve baban Muhammed'e(aleyhissalatu vesselam) herkesten ziyade benzer" diyerek Hz. Osman'ın yüksek ahlakına işaret ettiklerini..

Kaynaklar

1-Muhammed el Hudari, İslam Hukuk Tarihi, terc: Haydar Hatiboğlu, Kahraman Yayınları, İst. 1974

2-M. Cemal Öğüt, Fatımatü'z Zehra, Bahar Yayınları, İst. 1974

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları, Bilmen Yayınevi, İst.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Hak (ancak) Rabbindendir. Artık, sakın şüpheye düşenlerden olma.

Bakara, 147

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Fatih Donanmayı Haliç'e İndirdi.(22 Nisan 1453) *T.B.M.M. Açıldı.(23 Nisan 1920) *Yavuz Sultan Selim Padişah Oldu.( 25 Nisan 1512) *Çernobil Nükleer Faciası.(26 Nisan 1986) *Sultan II.Abdülhamid Han Tahttan İndirildi.(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI