Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-63

Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu : “Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud’u) tayin ederdim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-22 11:03:12

*Peygamber Efendimizin (Aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu: "Eğer ben istişare yapmadan bir kimseyi emir (vali) tayin etseydim, İbn-i Ümmü Abd'i(Abdullah bin Mesud'u) tayin ederdim."

*Neccar oğlu Malik kabilesinin bayrağının, Tebük savaşında Ammare b. Hazm'ın(r.a) elinde olduğunu. Hz. Pey­gamberin bayrağı ondan alıp Zeyd bin Sabit'e(r.a) teslim etti. Bunun üzerine Ammare'nin: "Ya Resûlallah, bir kusurum mu size ulaştı?" deyince Resûlullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) "Hayır. Lâkin Kur'ân'a öncelik tanınmalıdır. Zeyd, Kur'ân'ı senden daha iyi bilir." diye cevap verdiğini..

*Peygamber efendimizin(Aleyhissalatu vesselam) Zeyd bin Sabit hazretleri hakkında asha­bına: "Feraiz ilmini en iyi bileniniz Zeyd'dir" buyurduğunu..

*Ata b. Ebî Rabbah'ın Hz. Aişe(r.a) hakkında : "Hz. Aişe en iyi fıkıh bilginlerinden idi, insanlar içerisinde en isabetli ve en güzel görüş sahiplerinden idi" dediğini..

*Urve bin Zübeyir'in; "Fıkıh ve şiir bilgileri hususunda Hz. Aişe'den daha üstün bir kim­se görmedim" dediğini..

*Ebu Hüreyre(r.a)'nin adının Abdurrahman ve babasının adı Sahr ed-Devsî olduğunu.. Kendisinin Hayber savaşından sonra hicrî yedinci yılda muhacir olarak Medine'ye gelip Müslü­man olduğunu..

* Hz. Aişe, İbn-i Ömer, Ebu Hureyre hazretlerinin Medine ehlinin ilim mercîleri olduğunu.. Medineli tabiînin ileri gelenlerinin bunlardan ilim aldığını..

*Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) ilk çocuğunun Kasım adlı erkek evladı olup iki yıl kadar yaşayıp vefat ettiğini. Hz. Hatice(r.a)'den olan diğer oğlunun "Tahir" ve "Tayyip" de denilen Abdullah ismindeki oğlu olup onun da Kasım'dan sonra çok yaşamayıp vefat ettiğini. İbn-i Hişam'ın ise Tayyip ve Tahir'in ayrı ayrı çocuklar olduğunu ifade ettiğini..

*Peygamberimizin kızlarının doğum sırasının şöyle olduğunu; Zeynep (Peygamberimiz 30 yaşında iken), Rukiyye(Peygamberimiz 33 yaşında iken) Ümmü Külsüm, Fatıma..

*Merhum Hacı Cemal Öğüt Efendi'nin "Ümm-ü Külsüm 'G' harfiyle değil 'K' harfiyledir. Biz Türkçemizde Ümmü Gülsüm, Ümmü Gül şeklinde telaffuz ederiz ki, yanlıştır" diye yazdığını..

*Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) kızı Ümmü Külsüm'ü(r.a) Hz. Osman(r.a)'a tezviç buyurdukları zaman; "Senin kocan, ceddin İbrahim'e(a.s) ve baban Muhammed'e(aleyhissalatu vesselam) herkesten ziyade benzer" diyerek Hz. Osman'ın yüksek ahlakına işaret ettiklerini..

Kaynaklar

1-Muhammed el Hudari, İslam Hukuk Tarihi, terc: Haydar Hatiboğlu, Kahraman Yayınları, İst. 1974

2-M. Cemal Öğüt, Fatımatü'z Zehra, Bahar Yayınları, İst. 1974

3-Ömer Nasuhi Bilmen, Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikatları, Bilmen Yayınevi, İst.

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Gerçek Müslüman

Müslüman, dilinden, elinden müslümanlar selâmette kalan kimsedir. (Buhari, Kitabü'l İman -Abdullâh b. Amr b. Âs)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI