Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-62

Sahabelerin “Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz” dedikleri Hz. Dihye(r.a)’ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril’in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-15 17:31:05

Sahabelerin "Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz" dedikleri Hz. Dihye(r.a)'ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril'in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.

*Peygamberimizin mübarek ezvacından olan Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Hz. Ümmü Seleme validelerimizin Asr-ı Saadette Kur'an'ın tamamını hıfz eden zevat arasında bulunduğunu..

*Nebiyy-i Zişan Efendimizin Kur'an'ın tamamını Übeyy bin Ka'b'(r.a)'a ezber olarak okuyup dinlettiğini..

*Kufeliler Kur'an kıraatini İbn-i Mesud(r.a)'dan, Basralılar Ebu Musa el Eşari(r.a)'den, Şamlılar Ubeyy bin Kab'dan(r.a), Humuslular Mikdad bin Esved'den(r.a) öğrendiklerini..

*Hz. Ali'nin(r.a) çok latifeci olduğunu..

*Zeyd bin Sabit(r.a)'in sokağa çıktığında insanların en vakuru, evinde ise en şakacısı olduğunu..

*Ebu Derda(r.a)'nın "Usandıracak kadar hak ile meşgul etmemden korkarak, nefsimi biraz eğlence ile meşgul edeceğim" buyurduğunu..

*Suheyb-i Rumi hazretlerinin de şakacı bir sahabe olduğunu..

* Hz. Ömer'in(r.a) aynı zamanda Muallakat-ı Seb'a (yedi askı) şairlerinden olan Züheyr İbn-i Ebi Selma için "eş'ar-ı şuara"(şairler şairi) tabirini kullandığını..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a);"Sahabeler hayrı, hoşlanmadıkları durumlara ve güçlüklere göğüs germekte bulmuşlardı" buyurduğunu..

*Yermük savaşı öncesi bir adamın Halid bin Velid(r.a)'e; "Rumlar ne kadar çok ve Müslümanlar ne kadar az" dediğinde Hz. Halid'in ona şöyle cevap verdiğini; "Bilakis Rumlar ne kadar az, Müslümanlar ne kadar çok. Orduların azlığı ve çokluğu adam sayısına bağlı değildir. Aksine ordular Allah'ın yardımı ile çoğalır, bu yardımdan mahrum bırakılınca azalır. Vallahi, keşke atım Aşkar'ın ayağı aşınmasaydı da, düşman sayısı ikiye katlansaydı. O zaman savaşın tadı çıkardı." Aşkar'ın tırnaklarının Irak'tan Suriye cephesine intikal sırasında aşındığını.. 

Kaynaklar

1-Said Nursi, Mektubat, RNK Neşriyat, İst. 2005

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt: 1, Bilmen Yayınevi, İst. 1973

3-İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, terc. M. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları, İst. 1979 

4-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cilt: 4, Gülistan Neşriyat, İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

İki müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışılarsa, ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır.

(Riyazü's-Salihin)

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI