Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-62

Sahabelerin “Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz” dedikleri Hz. Dihye(r.a)’ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril’in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-04-15 17:31:05

Sahabelerin "Biz Hazret-i Cebrail'i Dıhye suretinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında çok görüyoruz" dedikleri Hz. Dihye(r.a)'ın Bedir savaşından sonra İslam nimetine erdiğini. Bundan dolayı Hazret-i Cibril'in Dihyetül Kelbi(r.a) suretinde görünmesinin Bedir zaferinden sonraki vahiylerde olmasının icab ettiğini.

*Peygamberimizin mübarek ezvacından olan Hz. Aişe, Hz. Hafsa ve Hz. Ümmü Seleme validelerimizin Asr-ı Saadette Kur'an'ın tamamını hıfz eden zevat arasında bulunduğunu..

*Nebiyy-i Zişan Efendimizin Kur'an'ın tamamını Übeyy bin Ka'b'(r.a)'a ezber olarak okuyup dinlettiğini..

*Kufeliler Kur'an kıraatini İbn-i Mesud(r.a)'dan, Basralılar Ebu Musa el Eşari(r.a)'den, Şamlılar Ubeyy bin Kab'dan(r.a), Humuslular Mikdad bin Esved'den(r.a) öğrendiklerini..

*Hz. Ali'nin(r.a) çok latifeci olduğunu..

*Zeyd bin Sabit(r.a)'in sokağa çıktığında insanların en vakuru, evinde ise en şakacısı olduğunu..

*Ebu Derda(r.a)'nın "Usandıracak kadar hak ile meşgul etmemden korkarak, nefsimi biraz eğlence ile meşgul edeceğim" buyurduğunu..

*Suheyb-i Rumi hazretlerinin de şakacı bir sahabe olduğunu..

* Hz. Ömer'in(r.a) aynı zamanda Muallakat-ı Seb'a (yedi askı) şairlerinden olan Züheyr İbn-i Ebi Selma için "eş'ar-ı şuara"(şairler şairi) tabirini kullandığını..

*Abdurrahman bin Avf'ın(r.a);"Sahabeler hayrı, hoşlanmadıkları durumlara ve güçlüklere göğüs germekte bulmuşlardı" buyurduğunu..

*Yermük savaşı öncesi bir adamın Halid bin Velid(r.a)'e; "Rumlar ne kadar çok ve Müslümanlar ne kadar az" dediğinde Hz. Halid'in ona şöyle cevap verdiğini; "Bilakis Rumlar ne kadar az, Müslümanlar ne kadar çok. Orduların azlığı ve çokluğu adam sayısına bağlı değildir. Aksine ordular Allah'ın yardımı ile çoğalır, bu yardımdan mahrum bırakılınca azalır. Vallahi, keşke atım Aşkar'ın ayağı aşınmasaydı da, düşman sayısı ikiye katlansaydı. O zaman savaşın tadı çıkardı." Aşkar'ın tırnaklarının Irak'tan Suriye cephesine intikal sırasında aşındığını.. 

Kaynaklar

1-Said Nursi, Mektubat, RNK Neşriyat, İst. 2005

2-Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Cilt: 1, Bilmen Yayınevi, İst. 1973

3-İbn Kuteybe, Hadis Müdafaası, terc. M. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları, İst. 1979 

4-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cilt: 4, Gülistan Neşriyat, İst.2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI