Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-60

*Medine’de ilk doğan Ensar çocuğunun Abdullah bin Zübeyir(r.a) ilk muhacir çocuğunun Mesleme ibn-i Muhalled(r.a), bir rivayette Numan İbn-i Beşir(r.a), Habeşistan’a hicret edenler arasından da orada ilk doğan Müslüman çocuğunun Abdullah bin Cafer(r.a) olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-10-08 08:03:09

*Medine'de ilk doğan Ensar çocuğunun Abdullah bin Zübeyir(r.a) ilk muhacir çocuğunun Mesleme ibn-i Muhalled(r.a), bir rivayette Numan İbn-i Beşir(r.a), Habeşistan'a hicret edenler arasından da orada ilk doğan Müslüman çocuğunun Abdullah bin Cafer(r.a) olduğunu..

*Hz. Enes bin Malik'in(r.a) üvey kardeşi Abdullah ibn-i Ebu Talha dünyaya geldiğinde onu hemen Peygamberimize(aleyhissalatu vesselam) götürdüğünü. Rasulullah'ın(sallallahu aleyhi ve sellem) bir hurmayı ağzından çiğneyerek bebeğin ağzına götürdüğünü, yavrucağın hurmayı emmeye başlaması üzerine; "Ensarın hurma sevgisine bakın(doğar doğmaz başlıyor) şeklinde latife yaptığını ve sonra da çocuğa Abdullah ismini verdiğini..

*Hz. Aişe'nin(r.a) çocuğu olmadığından, çocuklu kadınlar gibi bir künyeye sahip olmadığını Allah Resulüne şikâyet etmesi üzerine Peygamberimizin (aleyhissalatu vesselam) Hz. Aişe'nin yeğeni olan Abdullah bin Zübeyir'e işaretle "oğlun Abdullah bin Zübeyir ile künyelen" buyurduğunu. Bundan sonra Hz. Aişe(r.a)'nin künyesinin Ümmü Abdullah olduğunu. Hadis alimlerinden Rezin'in bu hadisi açıklarken "Teyze anne gibidir" ilavesini kaydettiğini..

*Hz. Peygamberin kızı Hz. Fatıma'nın(r.a) Hz. Hasan'a doğum yaklaştığında; "doğan çocuğa süt vermeden önce bana haber et. Benden önce süt verme" buyurduğunu. Hz. Hasan doğduğunda Hz. Fatıma'nın bu emri yerine getirdiğini ama Hz. Hüseyin'de ise Resul-i Ekrem(sallallahu aleyhi ve sellem) gelmeden süt emzirdiğini. Hz. Peygamberin Hasan'ın ağzına kendisinin bilmediği bir şey koyduğunu, bu sebeble de Hz. Hasan'ın kardeşi Hz. Hüseyin'den daha bilgili(a'lem) olduğunu..

*Hz. Peygamberin torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'e; "Euzu bikelimatillahi't-tammeti min kulli şeytanin ve hametin vemin kulli aynin lametin." sözleriyle her vesilede dua ettiğini ve bu dua ile Hz. İbrâhim'in İsmâil ve İshâk'a dua ettiğini beyan buyurduğunu..

*Enes'in rivayetine göre Ensâr'ı sık sık ziyaret Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in âdeti olduğunu.. Bu ziyaretlerde evlere yaklaşınca, Ensâr çocuklarının kendisinin etrafını sardığını, Hz. Peygamberin (aleyhissalâtu vesselâm) de onlara selam verip, dua ettiklerini..

*İbn-i Abbâs(r.a)'ın çocukken Peygamberimizin kendisine ettiği özel bir duayı anlatırken şöyle dediğini; "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) beni kucakladı ve: "Allah'ım buna hikmeti öğret" diye dua etti"

Kaynaklar

1-Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, Cilt; 1, Akçağ Yayınevi, İst.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI