Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-59

*Abdullah bin Abbas(r.a)’a müşküllerinin halledilmesi için insanların çok yoğun akın ettiklerini. İzdihamdan dolayı insanların huzuruna ellişer ellişer alındıklarını..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-09-30 08:41:59

*Abdullah bin Abbas(r.a)'a müşküllerinin halledilmesi için insanların çok yoğun akın ettiklerini. İzdihamdan dolayı insanların huzuruna ellişer ellişer alındıklarını..

*Muaz bin Cebel hazretlerinin Ashab arasında ilmi seviyesinin yüksekliğinden dolayı kendilerine İmamü'l Ulema(Âlimlerin önderi) lakabının verildiğini.

* Nehr bin Huşb adlı tabiinden bir zatın Muaz bin Cebel'in(r.a) Ashab arasındaki mevkiini anlatma sadedinde; "Muaz bin Cebel ashabın meclisinde olduğu vakit, herkes onun mübarek yüzüne hayret ve heybetle bakardı" dediğini..

* Muaz bin Cebel'in(r.a) künyesinin Ebu Abdurrahman olduğunu.

*Zeyd bin Sabit(r.a) hazretleri vefat ettiğinde Ebu Hureyre(r.a)'nin şöyle dediğini; "Bu ümmetin hayırlısı kayboldu. İnşallah İbn-i Abbas onun yerini tutar."

*Ebu Derda hazretlerinin mübarek isminde ihtilaf olduysa da, doğru rivayetlere göre, Ebu Derda Uveymir bin Zeyd olduğunu..

*Tabiin alimlerinden Tavus hazretlerinin; "Ben İbn-i Ömer hazretleri kadar namazda tadil-i erkana riayet edeni görmedim" dediğini..

*İbn-i Ömer hazretlerinin ömrü boyunca 1000 kişiyi parasıyla esaretten hürriyetine kavuşturduğunu..

*Hz. Talha bin Ubeydullah'ın(r.a) 11 yaşındayken, Hz. Ebubekir(r.a)'ın delaletiyle Müslüman olduğunu..

*Talha bin Ubeydullah(r.a)'ın Cemel savaşında 60 yaşında iken şehid düştüğünü..

*Cemel savaşı sonunda Hz. Ali'nin(r.a) yerde yatan Hz. Talha'yı görünce, eğilip onun yüzündeki toprağı elleriyle silerken, ağlayarak şöyle dediğini; "Ebu Muhammed! Semanın yıldızları altında seni yeryüzünde böyle maktul görmem, bana pek ağırdır. Keşke bundan yirmi sene evvel ölüm kadehini içseydim."

*Hz. Ömer'in(r.a) Ubeyy bin Kab hazretlerine "Müslümanların efendisi" ünvanını verdiğini..

*Ubeyy bin Kab hazretlerinin künyesinin Ebu'l Münzir olduğunu..Kendilerinin sekiz gecede Kur'an'ı hatmettiğini.

*Tebuk gazvesinde bir sabah namazında Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın bir iş için bir yere gitmesi üzerine, sabah namazının vakti geçmemesi için Abdurrahman bin Avf(r.a)'ın imamete geçtiğini. İkinci rekatta cemaate yetişen Peygamberimizin namazdan sonra; "Bir nebi, salih bir kimsenin arkasında namaz kılmadıkça ruhu kabz olmaz" buyurduğunu..

Kaynaklar

1- Hilmizade İbrahim Rıfat, Meşhur Ashab Ve Fukaha, haz: Ramazan Yıldız, Beyhan Yayınları, İst. 1968

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI