Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-58

*Ashab’tan bazılarının şöyle dediğini; “Allah’ın bize en büyük lutfu sayılabilecek nimeti, Kur’an’ı hep birden indirmemesidir. Çünkü biz hepimiz müşrik idik. Eğer ilahi hükümlerin hepsi birden bize teklif edilseydi, pek ağır gelirdi. Bu yüzden Müslümanlığı kabul etmemeye bütün yanaşmazdık. Fakat Hz. Peygamber önce yalnız şehadet kelimesine davet ederek, onu kabul edip imanın zevkini tattığımız zaman, yavaş yavaş gelen Kur’an ayetleriyle, emredilen hükümleri Allah’ın lütuf ve yardımıyla birer birer kabul etmek bize pek kolay geldi. Böylece Müslümanlığa tamamen bağlanabildik.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-09-22 08:45:07

*Ashab'tan bazılarının şöyle dediğini; "Allah'ın bize en büyük lutfu sayılabilecek nimeti, Kur'an'ı hep birden indirmemesidir. Çünkü biz hepimiz müşrik idik. Eğer ilahi hükümlerin hepsi birden bize teklif edilseydi, pek ağır gelirdi. Bu yüzden Müslümanlığı kabul etmemeye bütün yanaşmazdık. Fakat Hz. Peygamber önce yalnız şehadet kelimesine davet ederek, onu kabul edip imanın zevkini tattığımız zaman, yavaş yavaş gelen Kur'an ayetleriyle, emredilen hükümleri Allah'ın lütuf ve yardımıyla birer birer kabul etmek bize pek kolay geldi. Böylece Müslümanlığa tamamen bağlanabildik."

*Abdullah bin Mesud'un(r.a) künyesinin Abdurrahman olduğunu.

*Bir şairin dört halifenin en mümeyyiz vasıflarını bir mısrada şöyle birleştirdiğini;

"Be sıdk Ebubekir ve adl-i Ömer

Be âzerm-i Osman ve ilm-i Ali"

"Ebubekir'in sadakati, Ömer'in adaleti, Osman'ın hayâsı ve Ali'nin ilmi"

*Hz. Ebubekir'e(r.a) "sen hiç cahiliye devrinde içki içtin mi" diye sorduklarında onun şöyle cevap verdiğini; "Hâşâ. Ben namusunu korumasını bilen, insanlığın şerefini tanıyan bir adamım. İçki içen bunları zâyi eder."

*Tarihçilerimizin, İslam tarihinde iki şahsın ezici ve nazik durumlarda kaldıklarını fakat Allah'ın inayetiyle bu çetin imtihanları aştıklarını kaydettiklerini; İrtidat(dinden dönme) hadiseleri karşısında Hz. Ebubekir ve Halk-ı Kur'an meselesinde İmam Ahmed bin Hanbel.

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti devrinde bir yere bir vali gönderirken o zattan maş beyannamesini istediğini, vazifeden ayrılırken mal varlığında artışta bulunanlara; "sizi ticaret yapmaya değil millete hizmete gönderdik" diyerek, fazla malların müsadere ettiğini.

*İbn-i Sad'ın rivayetine göre Hz. Ali(r.a)'nin şöyle dediğini; "bir ayetin nerede, ne hakkında ve ne zaman indiğini bilirim. Rabbim bana belleyen bir kalb ve söyleyen bir lisan nasip etti."

*Tabiinden Atâ hazretlerine "Ashab arasında Ali'den daha bilgili bir kimse var mıydı" diye sorduklarında, müşarunileyhin; "Hayır öyle birini bilmiyorum" cevabı verdiğini. Hz. Aişe'nin(r.a) de Hz. Ali'nin(r.a) "sünneti en iyi bilen" olduğunu söylediğini..

Kaynaklar

1-Hüseyin Cisri, Risale-i Hamîdiyye, terc. Manastırlı İsmail Hakkı, sad. Ahmet Gül, Bahar Neşriyat, İst. 1973

2-Hilmizade İbrahim Rıfat, Meşhur Ashab Ve Fukaha, haz: Ramazan Yıldız, Beyhan Yayınları, İst. 1968

3-Osman Keskioğlu, Hulefâ-i Raşidin, Kılıç Kitabevi, Ankara, 1976

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Şûra, 43

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI