Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-56

*Medine dışında Kubbetü’s Sebk adlı mevkiin Hz. Peygamber ve ashabının koşu yaptıkları mevki olduğunu..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-08-23 09:41:42

*Medine dışında Kubbetü's Sebk adlı mevkiin Hz. Peygamber ve ashabının koşu yaptıkları mevki olduğunu..

*Peygamberimizin bir gece, ansızın duyulan bir gürültüyü tetkik için tek başına Ebu Talha(r.a)'nın Mendub adlı atına bindiğini. Daha önce katuf tabir edilen yürüyüşsüz kısmından olan o ata o geceden sonra, hiçbir atın yürüyüşte yetişemediğini. Peygamberimizin(aleyhissalatu vesselam) o hayvanın sırtını okşayıp, ona bahr: hızlı yürüyen lakabını taktığını..

 *Bazı rivayetlerde Abdullah bin Ümmi Mektum(r.a)'un da Musab bin Umeyr(r.a) ile birlikte Medine'ye Kur'an'ı öğretmek için gönderildiğini..

 * Medine'ye hicretten sonra zabıta işlerine Sa'd bin Ubade, belediye işlerine de Hz. Ömer(r.a)'in tayin edildiğini.

 *Peygamberimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) emriyle Zeyd bin Sabit(r.a) hazretlerinin Farsça, Rumca, Habeşçe ile Süryani yazısını öğrendiğini..

 *Valilerle mülkiye memurlarına maaş tahsisine, Hz. Ömer(r.a) devrinde devlet divanının teessüsüyle başlandığını..

 *Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında Antakya'nın fethi üzerine orada durup hudud muhafaza etmek ve daima harbe hazır bulunmak vazifesi ile mükellef olarak ilk maaşlı askeri birliğin tesis edildiğini ve bu askere "Murabitin" adı verildiğini..

 *Hz. Ali(r.a)'nin ekseriyetle zırh namına bir göğüslük takıp, arkasını açık bıraktığını, sebebini soranlara; "düşmandan yüz çevirirsem, gelsin arkamdan vursun" dediğini..

 *Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ın ordusu ile harbe giderken, yürüyüş ve harekat intizamını temin için, "menzili daraltan yahut yolu kesenlerin cihad ecri yoktur" diye nida ettirdiğini.. 

 *Serdar-ı enbiya efendimizin(sallalahu aleyhi ve sellem) Bedir savaşından bir gün önceki gece bir harp meclisi kurup, nasıl savaşılması gerektiği konusunda ashabıyla istişare ettiğinde, Ensardan Asım bin Sabit(r.a) hazretlerinin; "Ya Rasulullah! Yayımızı alıp bekleriz. Düşman 200 zira kadar yaklaşınca ok atmaya, daha ziyade sokulduklarında taş fırlatmaya başlarız. Taş menzilini geçtiklerinde mızrakla, sonra da kılıçla harp ederiz" dediğini.. Bunun üzerine Fahr-ı Alem efendimizin(aleyhissalatu vesselam); "Düşmanla harp eden Asım'ın usulüyle harp etsin" buyurduğunu..

 *Uhud şehidlerinden Sa'd bin Rebi(r.a) hazretlerinin İslam ordusunun bozulmaya başladığı sırada "Ya Rabbi! Arkadaşlarımın hareketlerinden dolayı özür diler, müşriklerin hareketinden de teberri ederim" diyerek, seksen küsur yerinden vurulup şehid düşünceye kadar harp meydanında sebat ettiğini..

 

Kaynaklar

1-Tahir'ül Mevlevi, Müslümanlığın Medeniyete Hizmetleri, sad. Abdullah Sert, Bahar Yayınları, İst. 1974

2-Said Nursi, Mektubat, rnk neşriyat, İst. 2005

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI