Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-55

*Sehl bin Said(r.a)’ın rivayetine göre Bedir gazilerinden Ebu Üseyd(r.a)’ın gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün kendisine şöyle dediğini; “Ey yeğenim, Allah’a yemin ederim ki, şu an sen ve ben Bedir’de bulunsak, sonra Allahu Teâlâ gözlerimi bana geri verse, yardımımıza gelen meleklerin çıktıkları geçidi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-06-14 03:00:55

*Sehl bin Said(r.a)'ın rivayetine göre Bedir gazilerinden Ebu Üseyd(r.a)'ın gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün kendisine şöyle dediğini; "Ey yeğenim, Allah'a yemin ederim ki, şu an sen ve ben Bedir'de bulunsak, sonra Allahu Teâlâ gözlerimi bana geri verse, yardımımıza gelen meleklerin çıktıkları geçidi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim."

*Huneyn savaşında müşriklerin safında olup daha sonra Müslüman olan Yezid b. Âmir es-Süvai'den Allah'ın, müşriklerin kalbine Huneyn günü nasıl korku saldığı sorulduğunda. Yezid b. Âmir'in, eline bir çakıl taşı alıp ve boş bir leğenin içine attıktan sonra "İşte biz içimizde buna benzer bir ses işitiyorduk" dediğini..

*Hasan-ı Basri(Rahmetullahi aleyh) hazretlerinin şöyle dediğini; "Sa'd b. Muaz iriyarı bir zattı. Vefat ettiğinde münafıklar onun cenazesini takip ederken "Bu kadar hafif cenaze görmedik. Niçin böyle olduğunu biliyor musunuz? Bu, Kureyza yahudilerine verdiği hükümden ötürü böyledir" diyorlardı. Hz. Peygamber, münafıkların sözlerini duyunca "Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, onu melekler taşıyordu" buyurduğunu..

*Sahabe-i Kiram'dan Harice oğlu Zeyd el-Ensari'nin Hz. Osman zamanında sokak ortasında vefat ettiğini.. Evine götürülüp elbisesiyle üzeri örtüldüğünü. Kadınların ağlaşmaya başlaması üzerine o mübarek ölünün; "Susunuz susunuz" dedikten sonra ağzından şu sözlerin döküldüğünü; "Ahmed, Ahmed! Peygamberin adı ilk kitapta böyledir.. Ebubekir doğru söylemiş, doğru söylemiş. Onun bünyesi zayıftır. Fakat Allah'ın emrini yerine getirmede güçlüdür. İlk kitapta böyledir. Ömer doğru söylemiş, doğru söylemiş. O hem güçlü, hem de emindir. İlk kitapta böyledir. Osman doğru söylemiş, doğru söylemiş. O da onların yolu üzerindedir. Dört yıl geçti, iki yıl kaldı. Sonra fitneler gelecek. Kuvvetliler zayıfları yiyecek(ezecek), (toplumsal)kıyamet kopacak. Size Eris kuyusu askerlerinden haber gelecek. Eris kuyusu nedir? Keşke bilseydiniz."

Hz. Peygamberin yaptırdığı bir yüzüğün ilk iki halifeden sonra Hz. Osman'a geçtiğini. Kendisi bu yüzüğü altı sene kıllandıktan sonra Eris kuyusuna düşürdüğünü. Kuyunun tüm sularının çekilmesine rağmen yüzüğün bulunamadığını.. Aynı sene valilerin değişip fitne sebeplerinin belirmeye başladığını..

* Allah Rasûlü'nün(aleyhissalatu vesselam) Mikdad ile Zübeyr'i, Kureyş müşriklerinin öldürüp astıkları Hz. Hubeyb'in cesedini ağaçtan indirmek üzere gönderdiğini.. Müşrikler onlara yetişince Hz. Zübeyr'in, Hubeyb'in cesedini attan yere attığını.. Yerin cesedi yuttuğunu. Bundan dolayı da Hubeyb'e "Beli'ul-Arz" (yerin yuttuğu) denildiğini..

* Müslümanların İran'ın başşehri Medain'i fethettikleri Medain gününde, Dicle'yi geçtiklerinde İranlıların, Farsça "Divan amed! (şeytanlar geldi)" deyip birbirlerine "Siz insanlarla değil cinlerle savaşıyorsunuz" diyerek kaçmaya başladıklarını.

Kaynak

M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cild: 4, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulu.(3 Mart 1924) *Selahaddin Eyyubi'nin Vefatı(4 Mart 1193) *Abdulgani Nablusi Hz.lerinin Vefatı(5 Mart 1713) *Piri Reis'in Vefatı(6 Mart 1554) *Yıldırım Beyazıd'ın Vefatı(8 Mart 1403)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI