Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-55

*Sehl bin Said(r.a)’ın rivayetine göre Bedir gazilerinden Ebu Üseyd(r.a)’ın gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün kendisine şöyle dediğini; “Ey yeğenim, Allah’a yemin ederim ki, şu an sen ve ben Bedir’de bulunsak, sonra Allahu Teâlâ gözlerimi bana geri verse, yardımımıza gelen meleklerin çıktıkları geçidi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim.”


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-06-14 03:00:55

*Sehl bin Said(r.a)'ın rivayetine göre Bedir gazilerinden Ebu Üseyd(r.a)'ın gözlerini kaybetmesinden sonra bir gün kendisine şöyle dediğini; "Ey yeğenim, Allah'a yemin ederim ki, şu an sen ve ben Bedir'de bulunsak, sonra Allahu Teâlâ gözlerimi bana geri verse, yardımımıza gelen meleklerin çıktıkları geçidi sana hiç tereddütsüz gösterebilirdim."

*Huneyn savaşında müşriklerin safında olup daha sonra Müslüman olan Yezid b. Âmir es-Süvai'den Allah'ın, müşriklerin kalbine Huneyn günü nasıl korku saldığı sorulduğunda. Yezid b. Âmir'in, eline bir çakıl taşı alıp ve boş bir leğenin içine attıktan sonra "İşte biz içimizde buna benzer bir ses işitiyorduk" dediğini..

*Hasan-ı Basri(Rahmetullahi aleyh) hazretlerinin şöyle dediğini; "Sa'd b. Muaz iriyarı bir zattı. Vefat ettiğinde münafıklar onun cenazesini takip ederken "Bu kadar hafif cenaze görmedik. Niçin böyle olduğunu biliyor musunuz? Bu, Kureyza yahudilerine verdiği hükümden ötürü böyledir" diyorlardı. Hz. Peygamber, münafıkların sözlerini duyunca "Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, onu melekler taşıyordu" buyurduğunu..

*Sahabe-i Kiram'dan Harice oğlu Zeyd el-Ensari'nin Hz. Osman zamanında sokak ortasında vefat ettiğini.. Evine götürülüp elbisesiyle üzeri örtüldüğünü. Kadınların ağlaşmaya başlaması üzerine o mübarek ölünün; "Susunuz susunuz" dedikten sonra ağzından şu sözlerin döküldüğünü; "Ahmed, Ahmed! Peygamberin adı ilk kitapta böyledir.. Ebubekir doğru söylemiş, doğru söylemiş. Onun bünyesi zayıftır. Fakat Allah'ın emrini yerine getirmede güçlüdür. İlk kitapta böyledir. Ömer doğru söylemiş, doğru söylemiş. O hem güçlü, hem de emindir. İlk kitapta böyledir. Osman doğru söylemiş, doğru söylemiş. O da onların yolu üzerindedir. Dört yıl geçti, iki yıl kaldı. Sonra fitneler gelecek. Kuvvetliler zayıfları yiyecek(ezecek), (toplumsal)kıyamet kopacak. Size Eris kuyusu askerlerinden haber gelecek. Eris kuyusu nedir? Keşke bilseydiniz."

Hz. Peygamberin yaptırdığı bir yüzüğün ilk iki halifeden sonra Hz. Osman'a geçtiğini. Kendisi bu yüzüğü altı sene kıllandıktan sonra Eris kuyusuna düşürdüğünü. Kuyunun tüm sularının çekilmesine rağmen yüzüğün bulunamadığını.. Aynı sene valilerin değişip fitne sebeplerinin belirmeye başladığını..

* Allah Rasûlü'nün(aleyhissalatu vesselam) Mikdad ile Zübeyr'i, Kureyş müşriklerinin öldürüp astıkları Hz. Hubeyb'in cesedini ağaçtan indirmek üzere gönderdiğini.. Müşrikler onlara yetişince Hz. Zübeyr'in, Hubeyb'in cesedini attan yere attığını.. Yerin cesedi yuttuğunu. Bundan dolayı da Hubeyb'e "Beli'ul-Arz" (yerin yuttuğu) denildiğini..

* Müslümanların İran'ın başşehri Medain'i fethettikleri Medain gününde, Dicle'yi geçtiklerinde İranlıların, Farsça "Divan amed! (şeytanlar geldi)" deyip birbirlerine "Siz insanlarla değil cinlerle savaşıyorsunuz" diyerek kaçmaya başladıklarını.

Kaynak

M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, terc. Hayri Demirci, Cild: 4, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI