BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Konya’da Molla Fahreddin Hoca’ya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-06-14 02:49:08

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; "Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Konya'da Molla Fahreddin Hoca'ya sordum. Baktım o da aynı istikamette beyanda bulundular.

Not: Ali Sert Hocamız Hatay- Kırıkhanlı olup halen hayattadır. Halep ve Şam'da medrese öğrenimi görmüş olan Hocaefendi, Bediüzzaman hazretlerini de ziyaret etmiş bir âlim-i mümtazdır.

Molla Fahreddin Efendi sanırım halen hayatta. Konyalı olup halen bu ilimizde ikamet eden Hocaefendi, Merhum Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Efendi'nin talebelerindendir. Aynı zamanda 6o'lı yıllarda Suriye'de okumuştur. Fakir de kendisiyle görüşmüş ve bazı hatıralarını dinlemiştim. (Salih Okur)

İki hocamızın anlattıklarının özeti şöyle; Üstad Bediüzzaman 1911'de Şam Emeviyye Camiinde meşhur hutbesini verdiğinde 10 bin kişilik dinleyici topluluğu arasında bulunanlardan birisi de Suriye'nin meşhur muhaddisi Şeyh Bedreddin Efendi'dir.

Aslında hem Ali Sert Hocanın hem de Fahreddin Hocanın verdiği malumata göre, Şeyh Bedreddin Efendi münzevi bir insandır. O sadece kendi hücresinde ikamet ediyor, misafir de kabul etmiyor. Sadece hizmetinde olanların muavenetiyle inzivagahına en yakın olan camiye Cuma namazlarını ifa edebilmek düşüncesiyle gidiyor ve geliyor. Bunun haricinde dışarı çıkmadığı gibi insanları da kabul etmiyor.

O tarihlerde-ismini hatırlamaya çalıştığım ama hatırıma gelmeyen- bir zat var. O, ravileriyle beraber 30 bin hadis-i şerifi ezbere biliyordu. Hâlbuki bu rakam Şeyh Bedreddin'in hafızasına nispet edildiğinde daha az bir rakam diyorlardı.

Şeyh Bedreddin Efendi, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin Şam-ı Şerife geleceğini, böyle bir hadis-i şerif irad edeceğini duyunca, öteden beri devam ede gelen âdetini değiştirecektir. Hizmetinde bulananlara "beni de bu Cuma günü Cami-i Emeviye'ye götürünüz. Ben de bu genç hocayı dinlemek istiyorum" diyecektir. Ve dinleyecektir.

Daha sonra inzivagahına döndüğü zaman, Şeyh Bedreddin Efendi'ye soracaklar, o ise kanaatini şöyle özetleyecektir; "Ben bu genç hocayı dinledim. Artık bu bütün İslami ilimlerde bir sondur. Daha kimse bunu geçemez."

Not: Bedreddin el Haseni(1850-1935) tarihlerinde yaşamış meşhur bir âlim idi. Medrese öğrenimi sırasında Kur'ân-ı Kerîm'i ve Sahih-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim'i ezberleyen bu zat ayrıca akaid, usûl-i hadîs, usûl-i fıkıh, sarf, nahiv, edebiyat ve mantık gibi ilimlerin ana metinlerini özetleyen 20.000 beyit hıfzetmiştir. 

Cuma günleri Emeviyye Camii'nde ver­diği dersler, eski devirlerdeki meşhur âlimlerin ders halkalarını andıracak şe­kilde kalabalık olurdu. Kesintisiz üç saat süren bu derslerde yeni meselelere çö­zümler getirmeye çalışırdı. Onun bu ders­leri eş-Şark adlı gazetede yazı işleri mü­dürü olan talebesi Abdülkâdir el-Mağ­ribî tarafından özetlenerek neşredilirdi.

Rivayete göre yedi veya 17 sene süren bir inziva hayatını ihtiyar etmiştir. Rahmetullahi aleyh. Daha geniş bilgi için Diyanet İslam Ansiklopedisinin Bedreddin el Haseni maddesine bakabilirsiniz. (Salih Okur)

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

“GİZLİ LÜTUF”

“GİZLİ LÜTUF”

Aslen Irak Süleymaniye asıllı olan gazeteci yazar merhum Muhammed Kürd Ali beyin(1876-1953) hat

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

Merhume Zeynep Münteha Polat hanımefendi, 1969’da gittiği Van Zernebad’da Üstad Bediüzzaman

RÜYADA EZBERLENEN SURE

RÜYADA EZBERLENEN SURE

Değerli ziyaretçilerimiz 21. 06. 2020’de şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler beyefen

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Seyda Muhammed Emin Er merhumun “Hatıralarım” adlı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi(v. 1901)’nin oğlu merhum allame Şeyh Alaaddin efendi(v. 1949)

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

Muhterem hocam Seyda Fehmi Türkmen Efendi, 27.09. 2019 Cuma günü kendilerini ziyaretimizde Nurşi

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

Değerli Seydalarımızdan Molla Şerif Arslan Hocaefendi 15.09. 2019’da, merhum Şeyh Fethullah V

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI