ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

*“Kurttan koyun bekçiliği beklemek akıllılık değildir. Bir şeyi mahallinden başka yerde istemek, hakikatte o şeyin gelmesini istememek demektir.” Hz. Mevlana *“Dostu bencillik ve azametle incitme ki, o dost sana düşman olmasın


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-05-08 14:03:36

*"Kurttan koyun bekçiliği beklemek akıllılık değildir. Bir şeyi mahallinden başka yerde istemek, hakikatte o şeyin gelmesini istememek demektir." Hz. Mevlana

*"Dostu bencillik ve azametle incitme ki, o dost sana düşman olmasın." Hz. Mevlana

*"Mümin olan akıl, adil bir zabıta memurudur. Gönül şehrinin muhafızı ve hâkimidir." Hz. Mevlana

*"Evet, (Meleklerin) göktekileri yerdekilerden, melekût âlemindeki melekler göktekilerden, Ceberut âlemindeki melekler Melekût âlemindekilerden, Muhayyemun ve Kerrubiyyun âlemindeki melekler Ceberut âlemindeki meleklerden yüksektirler." Hz. Mevlana

*"Bağ ve bahçedeki ağaçlar ve çiçekler dal ve budak salıp müteferrik oldukları halde bir kökten yetişmişlerdir. Onlara dirilik veren o tek varlığı anla." Hz. Mevlana

*"Bu enbiya ve evliyanın yüz binlerce hükmü vardır ki, onların her hükmü yüzlerce dağ gibidir." Hz. Mevlana

*"Cin taifesi insana musallat ve mutasarrıf olursa, o insandan insanlık sıfatı kaybolur. O kimse ne derse ve ne bahse dair söylerse söylesin, o sözler Cinlere aittir." Hz. Mevlana

*Gerçi Kur'an ez lebi Peygamberest

Her ki kuyed hak nugeftu ev kafirest

"Kelam-ı İlahiden Kur'an Peygamberin dediğinden zuhur etmekle beraber her kim onu Hak söylemedi derse kâfir olur." Hz. Mevlana

* "Geçmişe hasret çekmek hatadır. Gitmiş olan geri gelmez. Çünkü o bir rüzgârdır. Bir felaketten senin canın sıkılır ve kalbin daralırsa, bütün dünyayı müteessir ve gam içinde görürsün." Hz. Mevlana

*"Eğer Cennetlerin en âlâsı olan Cennetü'l Firdevs ile Cennetteki nehirler donmuş bir halde kalsalar Cennet ehlinin nazarında çirkin görünürlerdi" Hz. Mevlana

*"Gözün bir namahreme bakmakla cünup olunca, o göze nedamet ağlamasıyla guslettir." Mevlana Câmi

*"Âdem topraktan yaratılmış olmakla beraber toprağa hiç benzer mi? Cinler ateşten yaratılmışken onlarla ateş arasında hiç münasebet yoktur." Hz. Mevlana

*"Uğradığın bir bela, nükteleri ve işaretleri ahmaklığından anlamadığın içindir." Hz. Mevlana

*"Kötülükten kalbin kararır ve bulanırsa, onun bir azap başlangıcı olduğunu burada anla! Şaşkınlığın lüzumu yoktur." Hz. Mevlana

*Herifin biri vezinsiz, kafiyesiz ve manasız olmak üzere güya bir beyit söylemiş. Sonra Mevlana Câmi'ye gitmiş.

-Bir beyit söylemiştim. Rüyamda Hızır aleyhisselamı gördüm. Ağzıma tükürmekle suretiyle takdir etti" demiş. Hazret-i Câmi, beyti okuyup dinledikten sonra

-Hızır senin yüzüne tükürecekmiş. Ağzın açık olduğu için oraya düşmüş" diye latifede bulunmuş. Tahir'ül Mevlevi

* "Kalbindeki manevi hayat Cennetteki su nehridir. Yine ondaki süt nehri, senin merhamet ve şefkatindir. Senin taat ve ibadetten duyduğun zevk Cennetin bal nehridir. Mestliğin ve manevi zevklerin de yine oradaki şarap nehridir." Hz. Mevlana

*"Bu (biz) ve (benlik) yani kabir ve azamet hali halkın merdivenidir ki, sonunda merdivenden yuvarlanmak mukadderdir." Hz. Mevlana

*"Hırsızlama olan bir saltanat gönülsüz, ruhsuz ve gözsüz olur." Hz. Mevlana

*"Cemadata varıncaya kadar bütün mahlûkatın kendilerine göre bir hayatı ve kendilerine göre bir şuuru vardır." Tahir'ül Mevlevi

*"Padişahların sikkeleri daima değişir. Hz. Ahmed'in(aleyhisselam) sikkesi ise kıyamete kadar bakidir." Hz. Mevlana

*"Söz, bir cihetten manayı açar ise de, on cihetten manayı gizler ve örter." Hz. Mevlana

*"Her kim akıbeti daha iyi görür ise daha mesuttur. Her kim daha ciddi davranır da fazladan ekin ekerse, daha çok mahsul kaldırır." Hz. Mevlana

*"Ruhun uykuda öyle şeyler görür ki, onları uyanıkken yirmi senede göremezsin." Hz. Mevlana

*"Şaşılmaz mı ki, bir şey bir cihetten ölüm diğer cihetten hayat vermektedir." Hz. Mevlana

*"Ölümün sayısız ve nihayetsiz sebepleri vardır. Biz onun hangi yolunu kapayabiliriz?" Hz. Mevlana

*"Isırıcı ölümün yüz tane kapısı ve penceresi açılmakta ve gıcırdamaktadır." Hz. Mevlana

*"Dikkat et! Dünya denilen kocakarının kuvvetli efsunu vardır ki, onunla çokları esir etmiştir." Hz. Mevlana

*"Hakikatte hür olan, Salih kimsedir ki, ancak, ne hırsın ne de şehvetin esiri olur." Hz. Mevlana

*"Sen Mesnevi'yi, sadece okumak ve dinlemekle istifade edebileceğini mi zannediyorsun?"

*"Yahut hikmet kelâmı ve gizli sırlar kolayca kulağa gelir mi zannediyorsun?"

*"Evet, gelir ama masal gibi gelir. İç değil kabuk görülür." Hz. Mevlana

*"Nasıl ki bu dünya peygamberin nazarında tesbih-i ilahiye gark olmuş, bizim nazarımızda ise cemattan ibarettir." Hz. Mevlana

*"Bilmiş ol ki beden aç kalmayınca itaatkâr olmaz. Onu tokken ibadete sevk etmek soğuk demiri dövmek gibidir." Hz. Mevlana

*"Allah'ın şaşılacak kudretini ve garip mahlûkatını düşünün de yüceliği karşısında kendinizi kaybedin." Hz. Mevlana

*"Nazikâne söyle ama doğrudan başka bir şey söyleme. Nezaketle hitapta edeceğim diye vesveseyle dolu kelamda bulunma" Hz. Mevlana

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-13

*“Kurttan koyun bekçiliği beklemek akıllılık değildir. Bir şeyi mahallinden başka yerde is

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-12

12. Cilt *Pes bed mutlak ne baş ed der cihan Bed binisbet baş ed iyn rahmi bedan “Dünyada mu

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-11

11. Cilt *“Sen çocukluğundan beri sebepleri görüyor ve cehaletin dolayısıyla sebeplere yap

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-10

10. Cilt *“Herkesi bir iş için yaratmışlar, o işin meylini, muhabbetini onun kalbine koymuş

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-9

9. Cilt *“Ben zerreler gördüm ki, hepsinin ağzı açık, lokma bekliyordu. Eğer onların y

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-8

8. Cilt *Had nedared vasfı renci an cihan Sehli baş ed renci dünya pişi an “Öbür cihanın

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-7

7. Cilt *“Bir Allah adamının kalbi incinmeyince, Allah hiçbir kavmi rüsvay etmez.” Hz. Mevl

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-6

6. Cilt *Çunki mümin ayinei mümin bud Ruyi zalud key emin bud “Zira mümin müminin aynasıd

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-5

5.Cilt Hûy-i şâhân der riayet câkünend Çarhı ahdar hâkra hadra küned “Padişahların

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-4

*Hin ki İsrafil-i vaktend evliyâ Murderâ zişân hayat estû nemâ “Bilmiş ol ki, veliler va

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

ŞERH-İ MESNEVİ NOTLARIM-3

*Çun kaza âyed ne-binî gayr-i pûst Düşmenânra bâz neşnâsi zidûst “Kaza-yı İlahi zu

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır.

et-Teğabün: 3

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI