Cevaplar.Org

KÂMİL ACAR

Van Muradiye doğumlu olan Kâmil Ağabey hayata 1918 senesinde gözlerini açmış. Beş defa da Hz. Üstad’ı ziyaret etmiş. Ekseriya Abdullah Yeğin Ağabeyle beraber gezdiğini gördüğümüz Kâmil Acar Ağabey, Abdullah Yeğin Ağabeyin “Yeni Lügat”ı Üstad’ın emir ve izni ile hazırladığının en mühim şahidi…


Ömer Özcan

ozcannurs@hotmail.com

2015-04-23 05:10:48

Van Muradiye doğumlu olan Kâmil Ağabey hayata 1918 senesinde gözlerini açmış. Beş defa da Hz. Üstad'ı ziyaret etmiş. Ekseriya Abdullah Yeğin Ağabeyle beraber gezdiğini gördüğümüz Kâmil Acar Ağabey, Abdullah Yeğin Ağabeyin "Yeni Lügat"ı Üstad'ın emir ve izni ile hazırladığının en mühim şahidi…

2001 yılında Abdullah Ağabeyle İzmir'e gelmişti. Uzun ders ve sohbetlerimiz oldu. Abdullah Yeğin Ağabeye "Lügati hazırlarken Üstad'dan emir veya izin aldınız mı? Bu hususta hiç Üstad'la görüştünüz mü?" diye sordum. Abdullah Yeğin Ağabey, "Bu sorunun muhatabı, Kâmil Efendi'dir; işte o da burada, cevap versin" dedi. Kâmil Ağabey hem bu sualimize cevap verdi, hem de kısaca Üstad'ımızla alâkalı başka hatıralar anlattı. Kamil Acar 12 Temmuz 2007 tarihinde vefat etmiştir.

"Lügat yazmak Risale-i Nur hizmetine mâni midir?"

"Isparta'da bulunan Üstad'ı ziyaret maksadıyla, Hacı Raşit'le evvelâ Diyarbakır'a uğradık. Diyarbakır'dan iki su testisi getirmiştik Urfa medresesine... Urfa'da Abdullah Yeğin Ağabey kalıyordu. Bana, 'Annem hastaymış, mektup geldi; sen Üstad'a söyle bana müsaade eder mi bayramda ziyarete gideyim? Bir de ben bir lügat yazıyorum, Üstad'a mektupla sordum, Üstad cevap vermedi; acaba lügat yazmak Risale-i Nur hizmetine mâni midir, ondan mı cevap vermedi, bunu da soruver' dedi. Abdullah Ağabey benim getirdiğim testiyi, 'Al bunu Üstad'a götür' dedi. 'Üstad ne yapacak testiyi, ben senin için getirdim!' dedimse de illâ, 'Üstad'a götür' dedi. Ben de 'Tamam, ama Abdullah Ağabey gönderdi, derim' dedim.

"Üstad Emirdağ'a gitmiş, biz de Emirdağ'a gittik. Hem arefe, hem de o gün oranın pazarı, çok kalabalık... Kapıda Mehmet Çalışkan Ağabey, 'Üstad çok hasta, hem konuşamıyor, hem misafir kabul edemiyor' dedi. Biz böyle konuşurken baktım Hüsnü Ağabey geldi, biraz konuştuk. Çalışkan Ağabey: 'Sen Hüsnü'yü Urfa'dan mı tanıyorsun?' 'Evet' dedim. O da gitti, Üstad'a söyledi. Üstad da 'Gelsinler' demiş. Girdik, "Üstad kıbleye doğru oturmuş, hakikaten hasta ve konuşamıyor... Elini öptüm, yanına oturdum. Hacı Raşit yanımda oturdu; Zübeyir Ağabeye işaret etti, yanına oturttu. Biz Zübeyir Ağabeye söylüyoruz, o Üstad'a söylüyor; Üstad söylüyor, Zübeyir Ağabey bize aktarıyor. Anlayamıyoruz Üstad'ın ne söylediğini... Biraz sonra Hüsnü'ye işaret etti. 'Hüsnü' deyince Zübeyir Ağabey kalktı gitti, Hüsnü geldi. Biraz da onunla konuştu. Ben biraz karyolaya doğru, Üstad'a yanaştım. Baktım Üstad da bana doğru yanaştı. Dedi: 'Ben çok hastaydım, konuşamıyordum, siz geldiniz ben şifa buldum.' Dedim: 'Allah ruhumu sana feda etsin, biz neyiz ki!' Üstad'la konuşmaya başladık. Dedim: 'İki tane testi getirmiştim, Abdullah Ağabey birini sana gönderdi.' 'İkisini niye getirmedin, bana lüzumu vardı!' dedi. 'Bunu da Abdullah Ağabey zorla gönderdi, onu da getirmeyecektim' Dedi: 'Kaça aldın?' 'Yetmiş kuruşa aldım.' 'Ben sana 75 kuruş vereceğim' dedi ve verdi...

"Öyle bir lügat yazsınlar ki..."

"Üstad'a dedim: 'Abdullah Ağabeyin babasından mektup gelmiş, annesi hastaymış; bayramda ziyarete gidebilir mi?' 'Olmaz, olmaz! Babası gelsin Abdullah'ın yanına bayramda!' dedi." "Dedim: 'Abdullah Ağabey bir lügat yazmak istiyor, size bir mektup yazmış, siz mektuba cevap yazmamışsınız; acaba lügat yazmak Risale-i Nur hizmetine mâni midir ki cevap vermediniz. Abdullah Ağabey Üstad'a soruver, dedi.' 'Yok, öyle bir lügat yazsınlar ki ilkokulda okuyan bir talebe ile üniversitede okuyan bir talebenin kelimeleri anlamakta bir farkı kalmasın… Kamus'tan ve Ahterî-i Kebir'den de istifade etsinler' dedi. O anda orada Hüsnü Ağabey ve Hacı Raşit de vardı.

"Üstad'ımızın vasiyetnamesi ve imza mührü"

"Hüsnü'ye dedi ki: 'Üniversite talebelerine verilen konferans var, onu hazırla, Kâmil'e verelim, giderken Konya'da kardeşim Abdülmecit'e versin, Arapçaya tercüme etsin, bana göndersin, ben onu Arabistan'a göndereceğim.' Diyarbakır talebelerinin tayınatlarını verdi. Hüsnü Ağabey onları hazırlarken ben konuşuyorum. 

"Hüsnü'ye 'ka' dedi. Sonra Hüsnü baktım elinde katlı bir kâğıt, elinde bir mühür, Üstad'a uzattı. 'Ka' Farsçadır, 'hani' manasındadır. Üstad aldı, 'Bu benim imza mühürümdür' dedi. Kâğıdı gösterdi. 'Bu da benim bir vasiyetnamemdir' dedi. 'Ben bunu iki senedir arıyordum, bulamıyordum; bugün bulunduğuna göre bunun Kâmil'e okunmasının lüzumu vardır.' Hüsnü'ye 'ka' dedi yine, 'Gözlüğümü ver' dedi. Üstad

başladı vasiyetini okumaya: "'Said'in bir vasiyetnamesidir. Ben Emirdağ'da vefat edersem yukarı mezarlığa, Isparta'da vefat edersem orta mezarlığa defnedilmem; mezarımı üç veya dört talebemden başkasının bilmemesi, hayatım ziyareti kabul etmediği gibi mematım hiç etmeyecek, Risale-i Nur bu minval üzere kıyamete kadar devam edecektir. Risale-i Nur'a hizmeti devam ettiren talebele-rin tayınatları, Risale-i Nur kitaplarının zekâtından tediye edilecektir, verilecektir.' Sonra o vasiyetnamedeki 11 kişinin isimlerini okudu.

"'Sana da tayınat verecektim, ihtiyacın yok şimdi' dedi. Dedim: 'Keşke ben de orada hizmet edeydim, Risale-i Nur tayınatı alaydım! Ben nerede, dershanede kalmak nerede! Bir sürü çocuk arkamda...' 'Sen Şarkta Hüsnü gibisin.' Dedim: 'Ben Hüsnü'nün ayaklarının turabı olamam.' Hüsnü'yü Urfa'ya Abdullah Ağabeyin yanına gönderirken bana bir mektup verdi. 'Urfa'ya Abdullah'ın yanına ihtiyacı için Hıfzı, oğlu Hüsnü'yü risaleye kurbanlık olarak vermiş, ben Urfa'ya gönderiyorum. Yılmaz'ı da kurbanlık verdi, ben Hüsnü'yü aldım' dedi.

"Geylânî bile gelse, hizmet için olmasa görüşmem!"

"Yine bir başka zaman Üstad'a giderken Diyarbakır'a uğradım. Orada Vanlılardan üç kişiye rastladım: İkisi hacı, biri hoca… Bunlar da Üstad'ın ziyaretine gidiyorlarmış. Trende rastladık. Beraber gittik. Isparta'ya vardık, gece bir otelde kaldık. Ben onlara, 'Beraber gitmeyelim, siz şimdi gidin, ben sonra Üstad'a uğrayacağım' dedim. Fakat onlar 'Beraber gidelim' dediler. 'İkişer ikişer gidelim' dedim, gene kabul etmediler. Böylece dördümüz beraber gittik. Zili çaldık, kapıyı açtılar; ben o zaman kapıyı açanı tanıyamadım. Tahiri, Zübeyir, Ceylan Ağabeyler oradaydı. Kapıyı açan, Bayram Ağabey imiş; 

Üstad'a evvelki ziyaretlerimde Bayram Ağabey asker olduğundan görmemiştim. 'Üstad'a ziyarete gelmişsiniz, Üstad hastadır' diye kabul etmediler. Kapıya bir lâhika yazmışlar, onu okudular. 'Üstad Hazretleri kimseyi kabul etmiyor, risale okuyun' dediler. Ben dönmek istedim. Baktım Bayram Ağabey yanımıza geldi, 'İsminizi söyleyin' dedi. Ben de söyledim. Hemen sarıldı bana, 'Kâmil sen misin?' dedi bana, gittik. 

Üstad 'Beklesinler geliyorum' demiş. 

Baktım Tahiri Ağabeyle Zübeyir Ağabey koltuğuna girmişler, baktım hakikaten hasta... Sonra yanımdakilerle döndüm. Ben Denizli'den dönüşte tekrar Isparta'ya uğradım. Bayram Ağabeyle buluştuk. Yolda Bayram Ağabey, 'Kardeşim böyle yapmayın, Üstad'ı çok rahatsız ettiniz; siz hizmet yapanlar, yanınızda başka kimseyi getirmeyin' dedi. 

Ben dedim: 'Ben onlarla gelmedim, Diyarbakır'da bana katıldılar.' Bunu Bayram Ağabeyin yanında Sungur Ağabeye de söyledim. Üstad'a söylemiş. Üstad 'Kâmil'in hizmeti var. Eğer Şeyh Abdülkadir Geylânî bile gelse, hizmet için olmasa görüşmem' demiş. Üstad hizmete bu kadar ehemmiyet veriyordu..."

 Ömer ÖZCAN

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

ŞAHABEDDİN ÜNLÜ (1945 -2021)

Bolvadinli Emekli Edebiyat öğretmeni Şahabeddin Ünlü ile Ankara’da halef selef oluyoruz. Biz

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

ŞAHABEDDİN GARGILI(1924 – 2017)

Molla Şahabeddin Gargılı, 1924 yılında Bingöl’ün Kığı ilçesinde doğmuştur. Erzurumlu

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

SÜLEYMAN ÇAĞAN(1930 - )

Malatya/Doğanşehirli Süleyman Çağan ağabeyimiz üç arkadaşıyla beraber Hz. Üstad’ı Ispa

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

SAİD NUR ÇELEBİ (1948 -)

Risale-i Nur hizmetkârlarından iki bahtiyar hanedanın silsilesi Said Nur Çelebi’de buluşuyor.

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

ÖMER HALICI(1919 – 1954)

Şehid Pilot merhum Ömer Halıcı, Risale-i Nur’da adı çokça geçen Konyalı (aslı Kığı il

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

OSMAN NURİ TOL(1885 – 1955)

Merhum Osman Nuri Tol 1885 doğumludur ve Abdullah Yeğin Ağabey gibi Kastamonu/Araçlıdır. Milli

OSMAN AKSOY(1940 - )

OSMAN AKSOY(1940 - )

Denizlili emekli lise öğretmeni Osman Aksoy, Bediüzzaman hazretlerinin Isparta’da bulunduğu ta

NEVİN HALICI(1939 -)

NEVİN HALICI(1939 -)

Said Nursi hazretlerinin mümtaz talebelerinden Konyalı Sabri Halıcı’nın kızı Nevin Halıcı

NECATİ AKKOYUN(1934 -)

NECATİ AKKOYUN(1934 -)

Ankara doğumlu, Van asıllı terzi Necati Akkoyun Ağabey, iki kere Said Nursi hazretlerini ziyaret

MÜBAREK SÜLEYMAN (KÖSE)(1898 - 1963)

MÜBAREK SÜLEYMAN (KÖSE)(1898 - 1963)

Risale-i Nur’un 16. Mektubu’nda ‘Mübarek Süleyman’ olarak anılan ağabeyimizin soyadı K

MUSTAFA CENGİZ (1929 -2021)

MUSTAFA CENGİZ (1929 -2021)

Sayıları çok azalan son şahidlerden Mustafa Cengiz ağabeyimiz, 90 yaşına rağmen parlak hafı

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI