Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-53

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)’ın Hz. Osman(r.a) hakkında; “Resul-i Ekrem’in yanında hepimizden en güzel abdest alanımız, en uzun namaz kılanımız, Allah yolunda en çok para harcayanımız o idi” dediğini. *Tabiin âlimlerinden Muhammed bin Sirin’in Hz. Osman hakkında; “Hz. Osman geceyi ihya eder, bir rekâtta Kur’an’ı hatmederdi” dediğini.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-28 09:51:28

*Saad bin Ebu Vakkas(r.a)'ın Hz. Osman(r.a) hakkında; "Resul-i Ekrem'in yanında hepimizden en güzel abdest alanımız, en uzun namaz kılanımız, Allah yolunda en çok para harcayanımız o idi" dediğini.

*Tabiin âlimlerinden Muhammed bin Sirin'in Hz. Osman hakkında; "Hz. Osman geceyi ihya eder, bir rekâtta Kur'an'ı hatmederdi" dediğini.

*Hz. Osman'ın Cahiliyye döneminde de içki ve zina gibi kötülüklere hiçbir zaman tevessül etmediğini.

*Hz. Ömer(r.a)'in bir gün Hz. Osman'ın(r.a) bulunduğu bir meclise uğradığında Hz. Osman'ı kastederek; "içinizde öyle bir adam var ki, imanı bir orduya taksim edilse, bütün o orduyu kucaklardı" dediğini.

*Hz. Ömer'in(r.a) bir keresinde Hz. Ebubekir(r.a)'e; "Allah'a yemin ederim ki, hangi hayırlı işlerde yarışmışsak, sen bizi muhakkak geçmişsindir. Bu da Allah'ın dilediği kimseye verdiği bir lütuftur" dediğini.

*Enes bin Malik(r.a)'in üvey babası Ebu Talha hazretlerinin yaşlı olmasına rağmen Hz. Osman(r.a) zamanında Akdeniz'de Bizanslılarla yapılan deniz savaşına katılıp daha sonra gemide vefat ettiğini. Bir hafta sonra İslam ordusu Kıbrıs'a ayak bastığında defnedilme imkânı olduğunu. Bu süre zarfında cesedinde hiçbir bozulma meydana gelmediğini.

* Rasul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'in Muaz bin Cebel(r.a)'i Yemen'e gönderirken; "Ey Muaz! belki sen bu seneden sonra beni göremeyeceksin. Belki bu mescidimden ve kabrimin yanından geçeceksin" diye ferman etmesi üzerine Hz. Muaz'ın hıçkırıklara boğulduğunu..,

*Hz. Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl(r.a)'ın Hz. Hatice(r.a)'den hemen sonra müslüman olup asıl isminin Lübabe bint-i Haris(r.a) olduğunu..

*Peygamberimizin dadısı Ümm-ü Eymen'in(r.a) aslen Habeşistanlı olup isminin Bereke bint-i Sa'lebe olduğunu..

*Hz. Enes bin Malik'in(r.a) oğlunda Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) sakal-ı şerifinin bir kılı olduğu öğrenilip kendisinden istendiğinde, o zatın; "bir kılına dünyayı verseler, vermem" dediğini..

*Hz. Aişe(r.a)'nin ; "Biz Medine'ye geldiğimizde burası dünyanın en çok vebalı ve sıtmalı yeri idi. Medine'nin Bathan denilen çölündeki vadide, acı ve kirli bir su akardı" dediğini. Allah Rasulü(aleyhissalatu vesselam)'nün duası ile bir daha bu şehirde veba ve sıtmaya rastlanmadığını..

Kaynaklar

1- Ömer Rıza Doğrul, İlk İhtilaf Ve İhtilaller- Asr-ı Saadet Tercümesi, 5. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 1, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

3- M. Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe, Cilt: 2, Gülistan Neşriyat, İst. 2009

4-Ömer Ziyaeddin Dağıstani, Zübdetü'l Buhari Tercümesi, Cilt. 1, Salah Bilici Kitabevi Yayınları, İst. 1971

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.

Bakara, 185

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI