Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-51

*Hz. Ömer’in(r.a) altı erkek evladı olup, isimlerinin, “Abdullah, Ubeydullah, Âsım, Ebu Şahme, Abdurrahman ve Zeyd Mucir olduğunu.. *Hz. Ömer’in(r.a) sülalesi içinde en çok sevdiği zatın


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-15 03:43:29

*Hz. Ömer'in(r.a) altı erkek evladı olup, isimlerinin, "Abdullah, Ubeydullah, Âsım, Ebu Şahme, Abdurrahman ve Zeyd Mucir olduğunu..

*Hz. Ömer'in(r.a) sülalesi içinde en çok sevdiği zatın, kardeşi Zeyd olup, onun Yemame savaşında şehid düşmesi üzerine acı acı ağladığını. Yemame tarafından rüzgar estikçe; "şehid kardeşimin kokusunu taşıyor" dediğini..

*Hz. Ömer'in oğlu Âsım'ın iyi bir şair olduğunu. Edebiyatçılarının onun hakkında; "Her şair kafiye ve vezin gerekçesiyle lüzumsuz kelimeler kullanmaya mecbur olduğu halde Âsım böyle bir kusurdan uzaktı" dediklerini.

*Şah Veliyullah Dehlevi'nin Hz. Ömer'i şöyle mükemmel olarak tarif ettiğini; "Hz. Faruk-u Âzam'ın dimağı, müteaddit kapıları olan bir eve benzetilebilir. Mesela kapının birinde cihanı fetheden ordularıyla ve kahramanlarıyla Büyük İskender, diğerinde meşhur adaletiyle ve vatandaşlarını himayesiyle tanınmış Nuşirevan, diğer kapıda ilim ve irfanlarıyla, fazilet ve takvalarıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Malik bulunur. Diğer kapıda Seyyid Abdülkadir Geylani ve Hoca Alaaddin gibi mürşitler vardır. Beşinci kapıda İbn-i Ömer ve Ebu Hureyre gibi hadisçiler bulunur. Sonuncu kapıda Mevlana Celaleddin Rumi ve Şeyh Feriüddin Attar gibi hekimlere(filozoflara) tesadüf edersiniz. Halk bu evin etrafını sarmıştır. Herkes istediğini sormakta ve kendisi tatmin edecek cevaplar alarak, memnun ve mesut dönmektedir."

*Bizans hükümdarının elçisi olarak Medine'ye gelen Rum elçisinin halife Hz. Ömer(r.a)'i yalnız başına istirahat ederken görünce; "adalet ettiğin için muhafızdan müstağni bulunuyorsun" dediğini.

*Hz. Ali'nin(r.a) hilafeti sırasında halka karşı şefkat ve adaletini gören İranlıların; "Hüda bilir ki, bu Arap hükümdarı Nuşirevan'ın hatırasını ihya etti" dediklerini..

*Zübeyir bin Said el Kureşi'nin Hz. Ali hakkında; "Hâşimiler içinde onun kadar ibadet düşkünü bir insan görmedim" dediğini..

* Bir defasında Resul-i Ekrem'in "Ebubekir'in malı kadar hiç kimsenin malı bana faydalı olmadı" buyurması üzerine Hz. Sıddık'ın(r.a) ağlayıp; "Ya Rasulullah! Ben ve bütün malım senin değil miyiz?" dediğini.

*Ebû-l Meâli el Cüveyni'nin Hz. Ömer(r.a) için; "Zaman onun bir eşini görememiştir" dediğini.

*Hz. Aişe(r.a)'nin; "Hz. Ömer'i anarak meclislerinizi ziynetlendiriniz" dediğini.

*Abdullah bin Mesud(r.a)'un;"İnsanlar içinde en çok feraset ve kiyaset gösterenler üçtür; Biri Hz. Şuayb'ın kızıdır. Babasına Hz. Musa'yı istihdam etmesini tavsiye ederek, "istihdam edilecek insanların en iyisi, kuvvetli ve emin olandır" demişti. Biri de Hz. Hatice'dir. Ferasetini, Resul-i Ekrem(aleyhissalatu vesselam)'ı koca olarak intihab etmekle göstermiştir. Üçüncüsü Hz. Ebubekir'dir. Çünkü Hz. Ömer'i kendisine halef göstermişti" dediğini..

 

 

 

Kaynaklar

1- Şibli Numani, El Faruk, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Hz Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-Tahir'ül Mevlevi, Şerh-i Mesnevi, cilt: 12, Şamil Neşriyat, İst.

3-Ömer Rıza Doğrul, Hz. Ali, Asr-ı Saadet Tercümesi, 5. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

4- Ömer Rıza Doğrul, İlk İhtilaf Ve İhtilaller- Asr-ı Saadet Tercümesi, 5. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI