Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-50

*Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerinin Hz. Ömer(r.a)’in hilafetinde, Filistin’de kendisinin denetiminde Kur’an öğrenen talebenin sayısını tespit ettirdiğini ve bunların 16 bin kişiye vardığının görüldüğünü.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-07 10:43:58

*Muaz bin Cebel(r.a) hazretlerinin Hz. Ömer(r.a)'in hilafetinde, Filistin'de kendisinin denetiminde Kur'an öğrenen talebenin sayısını tespit ettirdiğini ve bunların 16 bin kişiye vardığının görüldüğünü.

*Hz. Ömer(r.a) devrinde, Saad bin Ebu Vakkas'ın ordusunda 300 hafızın bulunduğunun tespit edildiğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında, Teravih namazının Mescid-i Nebevi'de cemaatle kılınmasını emrettiği sırada, bu emrin bütün valilere de gönderilerek ülkeye tamim edildiğini..

*Cahiliye devrinde Kâbe örtüsü "Nat" adı verilen kumaştan yapılırken, Hz. Ömer(r.a)'in Kâbe örtülerini daha iyi bir kumaş olan ve Mısır'da yapılan ve "Kubati" adı verilen kumaştan yaptırdığını.

*Devrinde bir sene Arabistan'da kıtlık baş göstermesi üzerine Hz. Ömer(r.a)'in et, balık ve yağ yemediğini ve devamlı Cenab-ı Hakk'a; "Ey Rabbim! Benim kusurlarım yüzünden Ümmet-i Muhammed'i mahvetme" şeklinde yalvardığını Kölesi Eslem'in; " Kıtlığın şiddeti azalmış olmasaydı, Ömer fakirlerin halinden duyduğu teessürden mutlaka ölürdü" dediğini..

*Şah Veliyullah Dehlevi'nin İzaletü'l Hafa adlı eserinde; "Hz. Ömer hutbelerinde hadislerin mevzularını anlatırdı. Bunu bilmeyenler, Hz. Ebubekir-i Sıddık'ın altı, Hz. Ömer'in yetmiş hadis rivayet etmesi karşısında şaşırıyorlar. Hâlbuki hakikatte hadis ilmini takviye eden zat Hz. Ömer'dir" dediğini.

*Aynı meselede bir soruyu cevaplarken Üstad Bediüzzaman'ın da; "Nasıl ki insan, bir ilâca muhtaç olsa, bir tabibe gider; hendese için mühendise gider, mühendisten nakleder; mes'ele-i şer'iye, müftüden haber alınır ve hâkeza... Öyle de, sahabe içinde ehadîs-i Nebeviyeyi gelecek asırlara ders vermek için, ülema-i sahabeden bir kısım, ona manen muvazzaf idiler. Bütün kuvvetleriyle ona çalışıyorlardı. Evet, Hazret-i Ebu Hureyre bütün hayatını, hadîsin hıfzına vermiş; Hazret-i Ömer, siyaset âlemiyle ve hilafet-i kübra ile meşgul imiş. Onun için, ehadîsi ümmete ders vermek için, Ebu Hureyre ve Enes ve Câbir gibi zâtlara itimad edip; ondan, rivayeti az ederdi" dediğini..

*Hz. Ömer(r.a)'in, genç olmasına karşın ilmi ve irfanından dolayı sahabenin ileri gelenlerin meclisine aldığı İbn-i Abbas(r.a) hakkında; "Abdullah İbn-i Abbas meziyetini anlayamadığınız bir adamdır" dediğini.

*İmam Şabi'nin "Hz. Ömer, Abdullah bin Mesud ve Zeyd bin Sabit'in birbirlerinden çok istifade ettiklerini, bu itibarla onlara ait meselelerin birbirine benzediğini" söylediğini.

*İbn-i Rüşeyk el Kayrevani'nin, Kitab'ul Umdesinde, "Hz. Ömer zamanında şiirin en mükemmel ve hünerli tenkitçisi idi" diye yazdığını.

*Cahız'ın "Kitab-ül Beyan ve't Tebyin" adlı eserinde; "Hz. Ömer devrinde şiire en âşina bir zattı" diye yazdığını.

*Hz. Ömer(r.a)'in bir emirnamesinde; "Çocuklarınıza yüzmeyi, ata binmeyi, meşhur atasözlerini ve güzel şiirleri öğretiniz" dediğini. 

Kaynaklar

1- Şibli Numani, El Faruk, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Hz Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-Said Nursi, Mektubat, Rnk Neşriyat, İst. 2005

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI