Cevaplar.Org

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-49

*Hz. Aişe(r.a)’nin 13 Haziran 678 tarihinde vefat edip, cenaze namazını Ebu Hureyre(r.a)’nin kıldırdığını.. *Tabiinden bir zatın Medine ehlinden birisine “Hz. Aişe’nin matemini kimler tuttu” diye sorması, üzerine o zatın “Hz. Aişe’yi anne bilenlerin hepsi” cevabını vererek, tüm Müslümanların bu vefat karşısında duyduğu eleme işaret ettiğini..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-01 02:43:17

*Hz. Aişe(r.a)'nin 13 Haziran 678 tarihinde vefat edip, cenaze namazını Ebu Hureyre(r.a)'nin kıldırdığını..

*Tabiinden bir zatın Medine ehlinden birisine "Hz. Aişe'nin matemini kimler tuttu" diye sorması, üzerine o zatın "Hz. Aişe'yi anne bilenlerin hepsi" cevabını vererek, tüm Müslümanların bu vefat karşısında duyduğu eleme işaret ettiğini..

* En çok hadis rivayet eden sahabeler arasında 2210 rivayetle Hz. Aişe(r.a)'nin altıncı sırada geldiğini..

* Hz. Aişe'nin bir talebesinin onun nesep bilgisi hakkında şöyle dediğini; "Hz. Aişe(r.a)'nin Arapların ahvaline muttali olması şayan-ı hayret değildir. Çünkü Aişe, Ebubekir'in kızıydı."

*Hz. Aişe'nin(r.a) rivayet ve fetvalarına yeğeni Urve bin Zübeyir kadar vâkıf olan kimsenin olmadığını. Bu zatın aynı zamanda siyer ilminin üstadlarından olduğunu. 

*Hz. Aişe, Hz. Hatice ve Hz. Fatıma'nın efdaliyetleri hakkında ulema arasında ihtilaf olduğunu. İbn-i Teymiyye ve talebesi İbn-i Kayyım'ın ise meseleyi şöylece çok güzel hallettiklerini; "Efdaliyetten maksad, uhrevi paye ise, bunu yalnız Cenab-ı Allah bilir. Efdaliyetten maksad asalet ise, Hz. Fatımatü'z Zehra hepsinden efdaldir. Maksad sabıkiyyet; yani ilk iman eden olmak, Müslümanlığın ilk uğradığı müşkülata mukavemet ederek herkesten önce iman etmek ve Hz. Peygambere yardımcı olmak ise, Hz. Hatice hepsinden efdaldir. Fakat maksat ilm-i kemalat, dini hizmetler, Hz. Peygamberin talim ve irşadlarını neşretmek ise, bu hususta hiç kimse Hz. Aişe'ye rakip olamaz." 

*Sasanilerle yapılan Celula savaşının sonrası Medine'ye gelen ganimetleri görünce Halife Hz. Ömer(r.a)'in gözyaşlarını tutamadığını. Sebebi sorulduğunda ise, "Nereye servet ve para girerse, düşmanlık ve geçimsizlik onları takip eder" dediğini.

*Hz. Ömer(r.a)'in hilafeti sırasında ülkeyi "Cünd" adı verilen dokuz askeri bölgeye taksim ettiğini, bunların; Medine, Kûfe, Basra, Musul, Fustat, Mısır, Humus, Ürdün ve Filistin olduğunu..

*Taberi'nin, Hz. Ömer'in(r.a) aldığı istihbari tedbirleri anlatırken; "Her orduda Hz. Ömer'in gizli memurları bulunurdu. Bundan dolayı Hz. Ömer her şeyden haberdar olurdu" dediğini..

* Kendisinden Müslümanlara karşı yardım isteyen İran hükümdarına Çin hükümdarının; "Müslümanlar gibi bir milletle ölçüşmek, semeresiz bir iştir" diye haber gönderdiğini.

*Savaş meydanından geri çekilmek zorunda kalan bir İranlı kumandanın İran başkumandanı tarafından sorguya çekildiğinde, okunu çekerek bir taşı paramparça ettiğini ve "bu keskin oklar bile Müslümanlar üzerinde tesir etmezse, bunun manası Allah'ın onlarla beraber olduğudur. O halde onlarla harp etmekte mana yoktur" dediğini..

Kaynaklar

1- Süleyman Nedvi, Siretü'n Nebi, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Asr-ı Saadet, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Cilt: 3, Eser Neşriyat, İst. 1978

2-Şibli Numani, El Faruk, İngilizce Çevirisinden Türkçe Terceme; Hz Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul, Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde, Eser Neşriyat, İst. 1978

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-100

*Peygamber Efendimizin(aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Abbas(r.a)’ın; “Ali derecesinde ilmi

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-99

Ebu Derda hazretlerinin İslamiyet’e girmesi geciktiği için Bedir gazasına katılamadığını.

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-98

*Ebu Huzeyfe bin Utbe(r.a)’nin hem Habeşistan’a hem Medine’ye hicret eden, iki kıbleye karş

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-97

*Muaz bin Cebel’in(r.a) 18 yaşında Müslüman olup Akabe biatine katıldığını. Müstesna bir

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-96

* Übeyy bin Kab’ın(r.a) kıraat ilminin bir imamı olarak şöhret bulduğunu.. *Ebu Talha Ensa

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-95

*Talha bin Ubeydullah’ın(r.a) şöyle dediğini; ‘Uhud harbinde harbin kızıştığı öyle

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-94

*Hz. Ebubekir’in(r.a) babası, annesi, evlatlarının ve torununun da Ashab-ı Kiram’dan olup, b

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-93

Hicretin 52. Senesinde Yezid bin Muaviye komutasında ilk defa İstanbul önlerine gelip kuşatma ya

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-92

*Cerir Bin Abdullah el Beceli hazretlerinin Peygamber efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) huzur

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-91

*Peygamber efendimizin(aleyhissalatu vesselam) Huzeymetü’l Ensari (r.a) hakkında; “Her kimin l

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

ASHAB-I KİRAM HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-90

Hz. Aişe’nin(r.a) Zeynep binti Cahş(r.a) hakkında; “Diyanette, takvada, doğru sözlülükte,

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*Selahaddin Eyyubi'nin vefatı-4 Mart 1193 *Yeşilayın kuruluşu-5 Mart 1920 *İmam hatip okullarının açılışı-6 Mart 1951 *Alvar imamı Hace Muhammed Lütfi hz'nin vafatı-10 Mart 1956

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI